Calculadora Estalvi Energètic – CAT

Calculadora d'Estalvi

Calculadora Potencial Estalvi Energètic

123456789

  Pregunta 1 / 9

  Té la meva empresa un pla de control i indicadors de consum que li permetin establir objectius d'estalvi energètic?

  Sí, implementat al 100% i contrastat amb empresa una especialitzadaSí, però NO contractat amb una empresa especialitzadaNomés parcialment, per a algunes àrees o processosNo, ho tinc pendentNo i no ho tinc previst

  Pregunta 2 / 9

  Utilitzo correcció d'energia reactiva amb bateries de condensadors dimensionades adequada a la situació actual de la meva empresa

  Només parcialment, per a algunes àrees o processosNoNo aplica en el meu cas

  Pregunta 3 / 9

  Es reaprofita l'energia de l'energia tèrmica per a escalfament i emmagatzematge de fluids, com l'aigua, per a la posterior utilització en circuits d'aigua calenta o calefacció

  Només parcialment, per a algunes àrees o processosNoNo aplica en el meu cas

  Pregunta 4 / 9

  Utilitzo tecnologia led en les instal·lacions d'il·luminació i sistemes de regulació de flux de llum en funció de l'ocupació d'espais o de la llum natural disponible en cada moment del dia

  Només parcialment, per a algunes àrees o processosNo

  Pregunta 5 / 9

  Utilitzo reguladors electrònics o variadors en motors, en lloc de sistemes mecànics (p.e. bomba amb variador vs vàlvula de regulació)

  Només parcialment, per a algunes àrees o processosNoNo aplica en el meu cas

  Pregunta 6 / 9

  Utilitzo instal·lacions solars tèrmiques i/o fotovoltaiques per a generació d'aigua calenta i/o electricitat

  Només parcialment, per a algunes àrees o processosNo

  Pregunta 7 / 9

  He realitzat un estudi per verificar que la meva tarifació i potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les meves necessitats

  El vaig realitzar però fa ja més de 2 anysNo

  Pregunta 8 / 9

  He realitzat estudis termogràfics per localitzar fuites d'aïllament de les meves instal·lacions

  El vaig realitzar però fa més de 2 anysNo

  Pregunta 9 / 9

  Realitzo controls de fuites a les instal·lacions d'aire comprimit

  El vaig realitzar però fa més de 2 anysNoNo aplica en el meu cas