ahorro neregético

12 consells pràctics per a l’estalvi d’energia elèctrica

 

En els moments actuals la gestió eficient de l'energia a l'empresa ha passat a ser una qüestió de gran importància per a la majoria dels sectors.

A EVSA Group sabem que detectar on existeixen ineficiències i potencial d'estalvi energètic és més senzill del que sembla en molts casos.

El nostre coneixement durant els més de 60 anys d'experiència en la revisió dels processos i les instal·lacions dels nostres clients ens permeten detectar millores i optimitzacions per a disminuir el pressupost de despesa energètica.

Alguns dels consells més habituals

 1. Posi en marxa un pla de control energètic amb indicadors de consum que li permeti establir objectius d'estalvi i verificació del resultat de les diferents mesures aplicades.

 2. Faci periòdicament un estudi a la vostra tarifació i potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les seves necessitats.

 3.  Implantar condensadors amb la dimensió adequada per a la correcció d'energia reactiva de la seva empresa.

 4. Reaprofiti l'energia tèrmica derivada dels seus processos per a l'escalfament i emmagatzematge d'aigua a utilitzar en els circuits de calefacció o aigua sanitària calenta.

 5. Controli amb assiduïtat les seves instal·lacions d'aire comprimit per assegurar l'estanquitat i l'absència de costoses microfugues.

 6. Faci periòdicament estudis termogràfics per localitzar fuites d'aïllament a les seves instal·lacions.

 7. Apliqui reguladors electrònics o variadors en motors o bombes, en comptes de sistemes mecànics.

 8. Implementi tecnologia led i sistemes de regulació del flux de llum sectoritzats en funció de l'ús d'espais o de la llum natural disponible a cada moment del dia.

 9. Aprofiti la seva localització i els ajuts de l'administració per dimensionar i mantenir correctament instal·lacions solars tèrmiques o / i fotovoltaiques pròpies o compartides (comunitats energètiques, microxarxes, ...) per a la generació rendible d'aigua calenta o / i electricitat.

 10. Inverteixi en un correcte disseny, aïllament i manteniment de la climatització, tant de l'aire condicionat, com de la calefacció. Amb el disseny i pla de manteniment adequat pot reduir ràpidament més entre un 15% i un 40% de la factura elèctrica associada a climatització.

 11. Implantar sistemes de monitorització, sensorització i control centralitzat de climatització, lluminàries i instal·lacions elèctriques i tèrmiques de manera que pugui controlar de forma remota els consums en cada moment i fins i tot programar de forma centralitzada les maneres d'estalvi d'energia o apagat de cada element.

 12. Modifiqui els hàbits de consum, conscienciï i motivi al seu equip de col·laboradors sobre l'estalvi energètic, de les informació de les mesures a prendre, els avenços i sol·licite'ls de manera incentivada noves idees i iniciatives.

 

Conèixer el seu potencial d'estalvi energètic

Si vol conèixer el seu potencial mitjà d'estalvi, amb algunes de les mesures exposades, accedeixi ara a la Calculadora de Potencial d'Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes.

Realitzar el test no el portarà més de 2 minuts i obtindrà la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al seu cas de forma immediata.

 

 

 

Contactar amb EVSA Group

Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del seu interès.

Si necessita assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubti en contactar amb els nostres especialistes

 

 


Solucions globals en infraestructures

 

Recordeu que ens enfoquem a que la seva empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant els reptes futurs.

Per aquest motiu, a EVSA Group:

 • No tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar.

 • Li aportem solucions "claus en mà", amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.