reforma integral ics barcelona

Obres de reforma a l’edifici del Centre Corporatiu de l'ICS

Client: Institut Català de la Salut (ICS)

Any: 2022-2023

El present projecte té per objecte la reforma d’una part de la primera planta de l’edifici que allotja el Centre Corporatiu de l’Institut Català de Salut (ICS) de Barcelona. Aquest edifici està situat a la Gran Via de les Corts Catalanes cantonada amb Balmes de Barcelona.

L’edifici en qüestió es considerat un dels més emblemàtics del franquisme arquitectònic a Barcelona.  Adquirit per l’INP (Institut Nacional de Previsió) al bell mig de la capital és el resultat d’un bombardeig de l’aviació italiana el 1938 durant la Guerra Civil espanyola.

L’ICS és l’entitat de referència sistema sanitari públic de Catalunya que a més de l’activitat assistencial du a terme una intensa tasca investigadora a través dels diferents instituts de recerca.

Aquesta intervenció consisteix en la redistribució d’espais de la primera planta, costat pati d’illa, i en el redisseny de les seves instal·lacions, millorant i actualitzant la seva funcionalitat.

Un dels punts clau de l’execució del projecte han estat les mesures de prevenció del soroll i pols, i la gestió dels accessos i recorreguts, tant d’operaris com de materials, per utilitzar circuits alternatius durant les obres, així com les mesures nosocomials encarades a minimitzar l’afectació de les obres sobre l’activitat del Centre Corporatiu de l’ICS.

Plantejament del projecte


Per aquest projecte de reforma integral de la planta de l'edifici en qüestió, els professionals tècnics d’EVSA Group van desenvolupar el procés d’execució de l’obra segons les fases plantejades inicialment al projecte d’obra i segons les directrius dels tècnics de l’ICS.

No obstant ,això val caldre replantejar bona part de l’execució del projecte inicial per tal d’adequar-se a les qüestions sobrevingudes i no previstes derivades dels enderrocs inicials.

Aquest replanteig, fet d’acord amb les noves definicions per part dels serveis tècnics, de la direcció facultativa i d’EVSA, va permetre en gran part minimitzar-ne la durada de la seva execució.

Descripció tècnica del projecte


Es plantejava la Reforma de la planta 1a per tal d'adaptar les característiques d’aquest espai a nous formats més actuals, tant en condicions d’ús, com en característiques dels llocs de treball; d'acord amb la implantació d’infraestructures per a les noves tecnologies i buscant el màxim confort per als treballadors i per als usuaris.

Es va actuar principalment sobre: L’electricitat, Les Veu i Dades i la Climatització i el seu Control, així com també sobre les instal·lacions auxiliars de protecció i detecció contraincendis i les instal·lacions de fontaneria i sanejament.

Al mateix temps, EVSA Group va realitzar totes les modificacions d’Obra Civil de la planta, destacant especialment la part de les noves compartimentacions de mampares d’alumini amb amplis vidres funcionals i amb diverses actuacions sobre la fusteria, les quals van passar des del disseny i substitució de grans finestrals de fusta mantenint les estructures i els acabats com eren antigament; al disseny de mobiliari de tipus més actual per a les noves estances.

Execució de les obres


L'edifici, seu de l’ICS, va restar en ple funcionament durant tota la fase d’execució de les obres i, com passa en aquests projectes, l'equip d'EVSA Group es va haver d'adaptar a aquesta casuística, per tal de comportar una afectació mínima als usuaris de l’edifici, no interferir els accessos i gestionar tant la sortida del runam com les entrades dels nous materials; sense generar problemes amb els mateixos materials, la pols i el soroll.

Cal destacar també les actuacions efectuades sobre sobre els cels rasos existents, on s’hi van haver de fer diversos actuacions que no sempre són visibles posteriorment, però que van comportar diversos replanteigs i execucions de les instal·lacions d’una forma força acurada.

En aquest sentit i per últim, també cal fer esment a l’important canvi d’haver de passar la tensió de tots els circuits de la planta de 127/220V a 230/400V mantenint-ho tot en ple funcionament diari.

Finalitzada l'execució de les obres, com es pot veure a les fotos de la galeria d'imatges d'aquest article, queda palès, tant pels usuaris com per part del client, un resultat excepcional.

Usuaris i client ens han fet arribar la seva satisfacció amb el resultat final assolit i amb ganes d'ampliar la reforma a altres espais i plantes de l'edifici.


Galeria d'imatges

consell evsa group

Basi les seves decisions de manteniment en dades

Consell del mes: Setembre 2023

 

Basi les seves decisions de manteniment en dades

Instal·leu sensors i sistemes d'adquisició de dades en el vostre procés productiu, detecteu correlacions, patrons, desviacions i millores per identificar els punts crítics a controlar.

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Modernitzeu el manteniment amb el sistema de gestió GMAO

Consell del mes: Agost 2023

Modernitzeu el manteniment amb el sistema de gestió GMAO

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) optimitza i rendibilitza la gestió de mà d'obra i equips de manteniment, ordres de treball, prevenció d'avaries, automatització de comandes i control d'inventari, informes, estadístiques i auditories.

 

 
 
 

claim evsa
vacances agost

No tanquem per vacances a l'agost

Agost 2023


No tanquem per vacances!

EVSA els recorda que no tanquem per vacances a l'agost i romanem a la vostra disposició durant tot el mes d'agost.

 
 
 

claim evsa
baixas instal·lacions electriques de baixa tensió

Reforma de la Pastisseria Baixas, instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Client: Pastisseria Baixas - Grup Olivé
Any: 2022


La Pastisseria Baixas és una de les pastisseries més antigues i tradicionals de Barcelona, fundada l’any 1882 per Josep Baixas i Casacuberta, està situada al carrer de Muntaner, 331, de Barcelona i és molt coneguda pels seus pastissos, els seus dolços i la seva xocolata.

La Pastisseria Baixas va ser dirigida per diferents generacions de la família Baixas i ha mantingut la seva tradició i qualitat durant tots aquests anys.

Recentment, el Grup Olivé la va absorbir i dins el marc de restructuració i posada al dia de la mateixa, va confiar en EVSA Group per tal que l’ajudés a dur a terme el disseny, l’execució i la legalització de la reforma de la totalitat de les instal.lacions elèctriques i de veu i dades (Informàtica).

El local, amb aquesta reforma realitzada, ha passat també a ser l’obrador general de la part de “dolç” del grup Olivé i abastirà tots els seus restaurants de Barcelona.

Plantejament del projecte


El plantejament del projecte, el disseny de les instal.lacions i la seva dificultat tècnica, tant per la seva especial construcció interior de les tres plantes, sense espais de maniobrabilitat interior; com pel seu escassísssim temps d’execució; eren els principals condicionants dels quals partia el client per engegar la complexa reforma.

El client, partia del seu plantejament productiu i de maquinària, però requeria una translació a l’execució de la reforma sense cap mena de projecte d’enginyeria previ.

Aleshores, la solució que volia el Grup Olivé, passava per treballar amb un partner que aportés plantejaments i experiència en enginyeria elèctrica i que fos capaç d’executar tota l’obra en un temps rècord.

I una vegada més, l'aportació de l'equip professional d'enginyeria i instal.lacions d'EVSA, va ser clau en l’aportació de valor afegit.

Descripció tècnica del projecte


L’obra va consistir en reformar completament les instal·lacions elèctriques i de veu i dades (Informàtica) de la Pastisseria i el seu obrador subterrani, totalment obsolets i amb grans problemes per a les operatives i normatives actuals; per migrar cap a uns nous espais polivalents i amb maquinària i operatives totalment noves i adaptades a les majors capacitats productives i de qualitat desitjades.

Tal i com ja s’ha apuntat, el projecte va ser creat des de zero, analitzant, plantejant i executant, colze a colze amb el client; per arribar a convertir l’espai existent en un obrador i una pastisseria en un espai de temps molt curt, ja que les necessitats operatives del negoci i del client, no permetien poder tenir les instal.lacions i tot les persones que hi treballen, parades més dies.

En resum, els reptes del projecte eren:

 1. Partint des de zero, disseny, plantejaments i enginyeria funcional segons les necessitats del client.
 2. Adaptació del projecte i l’execució de l’obra a les difícils característiques de l’espai.
 3. Execució de l’obra en un temps d’entrega molt curt (6 setmanes)

Execució de les obres


Les obres es van haver de realitzar de forma complexa ja que amb el temps d’execució tan curt, la coincidència de diversos i nombrosos equips d’industrials, treballant simultàniament en un mateix espai tan reduït i tant complexe, feien imprescindible que la seva coordinació fos també un factor clau.

Elements diferencials del projecte:

 • Instal·lació local de subquadres estratègicament dissenyats i col.locats per a poder alimentar les noves màquines, tot i tenir el subministrament antic a 127/220V.
 • Enllumenat amb regulació segons la visualització dels productes exposats, segons la zona de degustació i amb escenes.
  En funció l’horari d’afluència dels clients (per exemple amb clients de matí d’edat més avançada i amb clients de tarda més joves), es governa tot l’enllumenat per mitjà d’un sistema de regulació DALI (de la marca TRILUX).
 • Particularització del mobiliari i de les diverses zones de la pastisseria amb diferents tipologies de llum led, per buscar parts més càlides per a les zones de degustació i mobiliari i les parts més fredes per a les zones de treballs.


Galeria d'imatges


ABANS / DESPRÉS

consell evsa group

Avanci en automatització per mantenir la seva competitivitat

Consell del mes: Juliol 2023

Avanci en automatització per mantenir la seva competitivitat

Automatizar los procesos le permitirá mayor flexibilidad, mejorar sus costes directos y estructurales, reducir ineficiencias y evitar errores humanos.

Automatitzar els seus processos li permetrà més flexibilitat, millorar els costos directes i estructurals, reduir ineficiències i evitar errors humans.

 

 
 
 

claim evsa
domotica industrial, oficinas, hospitales

La domòtica a la indústria actual: eficiència, productivitat i sostenibilitat

La domòtica ofereix una àmplia gamma de beneficis no només en edificis d'oficines o serveis, sinó també en entorns més industrials.

En el context de negoci modern, on l'optimització de recursos, la productivitat i la sostenibilitat són fonamentals, l'automatització s'ha convertit en una eina estratègica, cada cop més potent i assequible gràcies, entre d'altres, als grans avenços de la IoT ( Internet of Things) i la IA (intel·ligència Artificial).

Els principals beneficis de la domòtica són:

Control Remot i Mòbil de les Instal•lacions


La domòtica a la indústria permet el control remot i mòbil d'instal·lacions, cosa que brinda als propietaris i gerents un control centralitzat sobre diversos aspectes de l'entorn de treball. Mitjançant aplicacions i sistemes de gestió avançats, es poden supervisar i controlar equips, sistemes d'il·luminació, climatització, seguretat i altres dispositius des de qualsevol ubicació.

Aquesta flexibilitat permet un monitoratge constant i la capacitat dajustar paràmetres segons les necessitats canviants, fins i tot fora del lloc de treball. Aquest control optimitza l'eficiència operativa, facilita la presa de decisions basada en evidències i informació històrica i millora la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes.

Font d'Estalvi i Eficiència Energètica


Com, per exemple, els sistemes d'il·luminació intel·ligents poden regular automàticament la intensitat i l'encesa/apagada segons la presència de persones o la llum natural disponible, cosa que redueix el consum d'energia i els costos associats.

Així mateix, els sistemes de climatització intel·ligents permeten ajustar la temperatura en funció de l'ocupació i les necessitats tèrmiques, evitant el malbaratament d'energia.

A més, la monitorització en temps real dels consums energètics ofereix informació valuosa per identificar patrons d'ús i detectar ineficiències, permetent la implementació de mesures correctives, evitant temps d'inactivitat i reduint les despeses de reparació.

Augment de la Productivitat


En automatitzar tasques rutinàries i optimitzar l'entorn de treball. Mitjançant la programació intel·ligent, els sistemes poden encarregar-se d'operacions repetitives, alliberant temps i recursos perquè els empleats s'enfoquin en activitats més estratègiques.

Per exemple, en un entorn de fabricació, la domòtica pot automatitzar processos de producció, seguiment d'inventari i control de qualitat, millorant-ne l'eficiència i la precisió. A més, la personalització de l'espai de treball segons les preferències individuals, com ara la il·luminació i la climatització, crea un entorn còmode i propici per a la concentració i la creativitat, impactant positivament en la productivitat i el benestar dels treballadors.

A EVSA treballem amb tot tipus d'empreses i indústries en l'optimització, el control i l'automatització dels seus processos. Solucions per a entorns industrials, oficines o edificis de serveis com a hospitals i hotels.

 

Punts a tenir en compte per obtenir els millors resultats


Avalueu prèviament les vostres necessitats:
és essencial realitzar una avaluació exhaustiva de les necessitats i metes específiques de la vostra empresa per identificar les àrees clau sobre les quals actuar amb millors resultats.

Traceu un pla integral considerant aspectes tècnics, pressupostaris i de recursos humans. Una planificació adequada garantirà una implementació eficient i evitarà problemes futurs.

Implementi els sistemes domòtics de forma integrada amb altres sistemes existents a la seva empresa, com ara sistemes de gestió de producció o manteniment, per tenir una visió global, un control més eficient i una presa de decisions basada en dades precises.

Recolzeu-vos en especialistes amb una visió global i experimentada que us ajudin a estalviar temps i diners en cadascuna d'aquestes fases.

consell evsa group

Controli l’estat de les seves tasques de manteniment des del mòbil

Consell del mes: Juny 2023

Controli l'estat de les seves tasques de manteniment des del mòbil

Des del mòbil podeu accedir a informació en temps real de l'estat de les tasques de manteniment planificades, generar avisos d'avaria i fer-ne el seguiment.

Una plataforma de control remot dels seus treballs de manteniment a la butxaca o al PC.

 

 
 

 

claim evsa
instalación paneles solares en L'Hospitalet de Llobregat

Instal•lació de panells solars en el Disctricte Econòmic

Client: Técnica de Fluidos
Any: 2022

Projecte d'implantació d'una instal•lació fotovoltaica a la coberta d'un edifici ubicat al Polígon de la Pedrosa de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord als objectius de transició energètica que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat està promovent per tal de fer front al canvi climàtic.

En aquest cas, EVSA ofereix el servei de consultoria energètica per a la implantació d’un projecte pilot de comunitats energètiques per afavorir les instal·lacions fotovoltaiques al PAE Districte Econòmic a L’Hospitalet de Llobregat.

La instal•lació


L'actuació d'EVSA és una instal·lació de 120 panells fotovoltaics per a una producció de 64,8 kWp.

Cada dos panells s'instal·la un optimitzador per a control de la instal·lació i la verificació del correcte funcionament de les plaques de forma independent.

D'aquesta manera, amb aquests equips, en cas que alguna placa es faci malbé o baixés el seu rendiment no afectaria a la resta de la instal·lació, a més també permet fer una supervisió de la instal·lació veient en funcionament de totes les plaques.


Antecedents


El Pacte Ciutat 2020-2023 és el marc estratègic que dona suport a aquest projecte. L'H per la transició energètica promou un nou desenvolupament econòmic basat en l'economia verda, on s'impulsa una transició energètica per fer front al canvi climàtic.

Amb aquesta acció es preten oferir solucions a les empreses de la ciutat perquè puguin ser més competitives i puguin tenir independència enfront les tensions dels mercats energètics, generar més ocupació i complir els objectius de l'agenda 2030.

Abast del projecte


Aquest projecte d'implentació de la instal•lació fotovoltaica està compost de varis apartats.

En primer lloc, un estudi de perfil de consum a partir de les factures de l'ultim any, de manera que es determini quina potència mitjana s'utilitzarà pel dimensionat de la instal•lació fotovoltaica en un millor termini en quan al retorn de la inversió.

D'altra banda, a partir de la imatge aèria o plànols de la coberta, es fa un estudi per a la implementació del camp fotovoltaic per a la potencia  calculada i el camp fotovoltaic màxim disponible.

Per a cadascuna de les dues situacions es fa una valoració econòmica i un càlcul de la subvenció màxima a la qual es pot obtar, tenint en compte la tipologia d'instal•lació, tipus d'empresa i potència a instal•lar.

Les comunitats energètiques


Dins l’estratègia d’EVSA, i d’acord a un compromís de crear valor per la millora del medi ambient, hi ha una aposta ferma de l’àrea de serveis per la gestió energètica.

En aquest sentit, EVSA porta a terme estudis de millora energètica, instal·lacions de producció fotovoltaica, com la solar tèrmica, així com l’acompanyament per al desenvolupament de comunitats energètiques.

concerts fira primavera de martorell 2023

EVSA col•laborador de la Fira de Primavera de Martorell 2023

Una festa de tots


Del 21 al 30 d'abril Martorell va gaudir de nombroses i variades propostes per a tots els gustos i edats, des dels més petits als més grans: esports, música, tallers, espectacles, teatre, cinema, gastronomia, exposicions...

Un any més, la primavera a Martorell també és sinònim de Fira, ja que com cada abril celebrem una de les festes patrimonials més destacades del nostre calendari festiu.

cartell fira de primavera de martorell 2023

La presència d'EVSA com a col•laborador es va poder veure en:

 • Columnes publicitàries en els Grans Concerts del grup Buhos i la cantant Rosario, amb més de 20.000 assistents
 • Programes de mà
 • Pàgina web i butlletí electrònic
 • Publicació de notícies a Martorell Digital

Presentada la Fira de Primavera amb forta presència d’espectacles musicals, cultura popular i comerç

Cap de setmana d’inici de Fira de Primavera, 10 dies per fer cultura, festa i tradició

 • App Fes Martorell amb més de 2.000 descàrregues

Un any més, la Fira de Primavera ha estat possible gràcies a les aportacions de patrocinadors i col•laboradors, entre els quals hi trobem EVSA.

Gran protagonisme i presència de les marques en tots els actes de la Fira.

Patrocinadors i Col•laboradors

patrocinadors fira de primavera martorell 2023