projecte geotermia teatre martorell

Implantació d’energia renovable amb geotèrmia al Teatre El Progrés Martorell

Client: Teatre El Progrés de Martorell (Ajuntament de Martorell)
Any: 2022


EVSA Group
ha implementat tot els sistema d'energia renovable amb geotèrmia de l'històric Teatre El Progrés de Martorell. L’objecte de l’actuació és la implantació de l’ús d’energia renovable amb geotèrmia. 

Els tècnics d'EVSA Group han treballat conjuntament amb la bomba de calor, instal·lant un sistema d’aprofitament de l’energia emmagatzemada en el subsol mitjançant sondes geotèrmiques verticals al terreny amb 12 perforacions amb una profunditat mitjana de 100 m I 40 mm de diàmetre cada una, degudament connectat al sistema de climatització i producció d’aigua calenta.

 


Àrees d'actuació del projecte

 

Hem realitzat una implantació del sistema de geotèrmia per la producció centralitzada que donarà climatització als edificis.

Hem realitzat també un projecte de renovació de la xarxa de distribució de conductes d’impulsió.

Renovació de la instal·lació elèctrica i de l’enllumenat LED a l'edifici.

Millora de d'instal·lació del sistema de control de gestió amb telecontrol.

 

El Teatre El Progrés de Martorell

 
El 15 d’agost de 1931 s'inaugurà la Sala Teatre. Aquesta, encara avui dia, és una de les sales amb més capacitat de la comarca, amb dues plantes i un gran escenari.
 
A la planta baixa hi ha llotges ventrudes amb motllures el·líptiques decorades, que envolten la pista de ball, així com a la primera planta amb una barana decorada també amb formes el·líptiques
 
A quatre columnes de l’entrada, el capitell té forma de petits caps amb barrets frigis, així com la part superior de la boca de l’escenari coronada per un gran cap amb gorro frigi.
 
El conjunt compta també, amb una pista de ball d’estiu i a la part posterior d’uns jardins de gran bellesa.