estalvi energètic

Solucions EVSA per l’estalvi d’energia

L'evolució el 2022 i les previsions per al 2023 del preu de l'electricitat.


Segons el Baròmetre Energètic a Espanya, actualitzat el passat 11 de juliol de 2022 per l'AEGE (Associació d'empreses amb Gran Consum d'Energia) el preu del Mega wat hora va passar a Espanya de 34,0 €/MWh a 202,4 €/ MWh el 2022 (+595%), la previsió per al 2023 és una mica més baixa (185 €/MWh) però encara en nivells clarament estratosfèrics.

 

Com EVSA pot ajudar les empreses a estalviar energia?


Fa més de 60 anys que ajudem empreses a gestionar les seves instal·lacions d'una manera més eficient. Les nostres consultories energètiques produeixen estalvis immediats amb inversions molt petites en molts dels casos.

En base al que observem a l'auditoria energètica prèvia de l'empresa, dissenyem un pla d'accions d'estalvi energètic que inclou entre d'altres els punts següents:

Gestió intel·ligent i un bon pla de manteniment


És un dels capítols més senzills d'aplicar i que poden provocar un canvi en la manera de gestionar els nostres consums energètics i la nostra relació amb les empreses subministradores.

Per això convé:

 • Començar realitzant periòdicament un estudi per verificar que la seva tarifació i la seva potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les seves necessitats.

 • Considereu el manteniment com el millor aliat si l'objectiu és reduir el consum d'energia en una indústria o qualsevol altra empresa. Qualsevol instal·lació o maquinària que no té un bon manteniment a la llarga consumeix més energia perquè funciona pitjor i és menys eficient.

 • Posar en marxa dins del pla de manteniment, un pla de control energètic amb un quadre de comandament resum on fer seguiment dels indicadors de consum, establir objectius d'estalvi i verificació del resultat de les diferents mesures aplicades.

Gestió de la Il·luminació i equips informàtics


Acostuma a ser una de les grans partides de despesa especialment en empreses de serveis o grans espais dedicats a oficines. Entre les accions més habituals per reduir el consum d'energia trobem:

 • L'aprofitament de la llum natural disponible a cada moment del dia a través de sistemes de regulació del flux de llum i la sectorització de dependències.

 • Sistemes d'encesa o apagament programats o amb sensors que s'encenen segons l'ús d'espais.

 • La implantació de lluminàries que utilitzen tecnologia LED que poden aportar fins un 90% d'estalvi respecte de les tradicionals.

Gestió de la Climatització


Un altre dels capítols on podem trobar grans estalvis amb accions com:

 • Implantació de sistemes de monitorització, sensorització i control centralitzat de climatització, de manera que pugui controlar de manera remota els consums a cada moment i fins i tot programar de forma centralitzada els modes d'estalvi d'energia, temperatura o apagament de cada element.

 • Una revisió del pla de manteniment per assegurar el funcionament correcte de cada aparell, la neteja periòdica de filtres, purga de radiadors, la potència i consums adequats.

 • Realització periòdica d'estudis termogràfics per localitzar fuites, canvis de temperatura i reforçar allà on calgui la qualitat de l'aïllament de les seves instal·lacions, portes, finestres,...

Control i seguiment de conduccions per evitar pèrdues denergia


Controleu amb assiduïtat les vostres instal·lacions i conduccions per assegurar la major estanquitat possible. No oblideu les instal·lacions d'aire comprimit i assegureu l'absència de costoses microfugues.

Generació o reaprofitament d'energia


En moltes indústries és possible reaprofitar l'energia tèrmica derivada dels seus processos per a l'escalfament i l'emmagatzematge d'aigua a utilitzar als circuits de calefacció o aigua sanitària calenta.

Inversió en infraestructures més eficients o/i sistemes energètics renovables


En aquest capítol avaluem la possible substitució de maquinària antiga amb alts consums d'energia per innovacions tecnològiques més sostenibles, però també accions com:

 • La implantació de bateries de condensadors amb la dimensió adequada per a la correcció denergia reactiva de la seva empresa.

 • L'aplicació de reguladors electrònics o variadors a motors o bombes, en comptes de sistemes mecànics.

 • L'estudi de la localització i dels ajuts de l'administració per implementar o redimensionar i mantenir correctament instal·lacions solars tèrmiques o/i fotovoltaiques pròpies o compartides (comunitats energètiques, microxarxes,…) per a la generació rendible d'aigua calenta o/i electricitat.

Formació i canvis d'hàbits


Tenir un equip que es compromet a títol individual amb la reducció del consum energètic és fonamental.

Modifiqueu els hàbits de consum, consciencieu i motiveu el vostre equip de col·laboradors sobre l'estalvi energètic amb informació i formació sobre les mesures a prendre, els avenços i sol·liciteu-los de forma incentivada noves idees i iniciatives.

De vegades n'hi ha prou amb simples missatges situats a zones estratègiques, com els banys o el menjador, la plantilla recordarà més fàcilment la importància d'apagar sempre els llums o d'aprofitar la llum natural.

No obstant això, si la intenció és realment reduir el consum energètic a tota l'empresa, caldrà alguna cosa més que missatges i recordatoris. La formació específica sobre el tema és la millor manera de dotar allò

La gestió de l'energia ja és un capítol prioritari i imprescindible a qualsevol organització empresarial. Si voleu veure com us podem ajudar, contacteu amb EVSA sense compromís i estudiarem el vostre cas.

 

Si voleu conèixer el seu potencial mitjà d'estalvi, amb algunes de les mesures exposades, accediu ara a la Calculador Potencial Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes.

Realitzar el test no us portarà més de 2 minuts i obtindreu la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al vostre cas de forma immediata.

Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del vostre interès.

 


Si necessiteu assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubteu a contactar amb els nostres especialistes.

Recordeu que ens enfoquem que la vostra empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant dels reptes futurs.

Per aquest motiu, a EVSA Group: no tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar i us aportem solucions “claus en mà”, amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.

Foto de Kindel Media a Pexels.

.

ahorro neregético

12 consells pràctics per a l’estalvi d’energia elèctrica

 

En els moments actuals la gestió eficient de l'energia a l'empresa ha passat a ser una qüestió de gran importància per a la majoria dels sectors.

A EVSA Group sabem que detectar on existeixen ineficiències i potencial d'estalvi energètic és més senzill del que sembla en molts casos.

El nostre coneixement durant els més de 60 anys d'experiència en la revisió dels processos i les instal·lacions dels nostres clients ens permeten detectar millores i optimitzacions per a disminuir el pressupost de despesa energètica.

Alguns dels consells més habituals

 1. Posi en marxa un pla de control energètic amb indicadors de consum que li permeti establir objectius d'estalvi i verificació del resultat de les diferents mesures aplicades.

 2. Faci periòdicament un estudi a la vostra tarifació i potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les seves necessitats.

 3.  Implantar condensadors amb la dimensió adequada per a la correcció d'energia reactiva de la seva empresa.

 4. Reaprofiti l'energia tèrmica derivada dels seus processos per a l'escalfament i emmagatzematge d'aigua a utilitzar en els circuits de calefacció o aigua sanitària calenta.

 5. Controli amb assiduïtat les seves instal·lacions d'aire comprimit per assegurar l'estanquitat i l'absència de costoses microfugues.

 6. Faci periòdicament estudis termogràfics per localitzar fuites d'aïllament a les seves instal·lacions.

 7. Apliqui reguladors electrònics o variadors en motors o bombes, en comptes de sistemes mecànics.

 8. Implementi tecnologia led i sistemes de regulació del flux de llum sectoritzats en funció de l'ús d'espais o de la llum natural disponible a cada moment del dia.

 9. Aprofiti la seva localització i els ajuts de l'administració per dimensionar i mantenir correctament instal·lacions solars tèrmiques o / i fotovoltaiques pròpies o compartides (comunitats energètiques, microxarxes, ...) per a la generació rendible d'aigua calenta o / i electricitat.

 10. Inverteixi en un correcte disseny, aïllament i manteniment de la climatització, tant de l'aire condicionat, com de la calefacció. Amb el disseny i pla de manteniment adequat pot reduir ràpidament més entre un 15% i un 40% de la factura elèctrica associada a climatització.

 11. Implantar sistemes de monitorització, sensorització i control centralitzat de climatització, lluminàries i instal·lacions elèctriques i tèrmiques de manera que pugui controlar de forma remota els consums en cada moment i fins i tot programar de forma centralitzada les maneres d'estalvi d'energia o apagat de cada element.

 12. Modifiqui els hàbits de consum, conscienciï i motivi al seu equip de col·laboradors sobre l'estalvi energètic, de les informació de les mesures a prendre, els avenços i sol·licite'ls de manera incentivada noves idees i iniciatives.

 

Conèixer el seu potencial d'estalvi energètic

Si vol conèixer el seu potencial mitjà d'estalvi, amb algunes de les mesures exposades, accedeixi ara a la Calculadora de Potencial d'Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes.

Realitzar el test no el portarà més de 2 minuts i obtindrà la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al seu cas de forma immediata.

 

 

 

Contactar amb EVSA Group

Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del seu interès.

Si necessita assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubti en contactar amb els nostres especialistes

 

 


Solucions globals en infraestructures

 

Recordeu que ens enfoquem a que la seva empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant els reptes futurs.

Per aquest motiu, a EVSA Group:

 • No tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar.

 • Li aportem solucions "claus en mà", amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.

 

comunidades energéticas industria y empresas

Comunitats Energètiques: noves oportunitats per a la seva empresa


Què són les Comunitats Energètiques Locals (CEL)?


Són entitats jurídiques de participació voluntària a través de les quals els membres que la formen poden organitzar-se per produir, auto-consumir, gestionar i emmagatzemar la seva pròpia energia.

El seu objectiu principal és generar beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on duguin a terme la seva activitat.

Poden basar-se en una connexió física o bé en una relació virtual entre els seus participants.

Qui pot crear una Comunitat Energètica Local (CEL)?

Es pot crear a partir de l'acord de persones jurídiques (empreses de tot tipus, associacions, cooperatives, organitzacions amb o sense ànim de lucre, ...), de persones físiques (ciutadans a títol individual, veïns, ...) i/o també administracions locals autonòmiques o nacionals.

Les comunitats energètiques es poden formalitzar com cooperatives, associacions, agrupacions d'interès econòmic, consorcis ... es tracta de models col·laboratius que poden integrar diversos actors, anomenats PPCP: comunitat local + administració + empresa privada.

Podeu trobar més informació sobre el seu desenvolupament a la Guia per al Desenvolupament d'Instruments de Foment de Comunitats Energètiques Locals de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Per què poden ser d'interès per a la meva empresa?


Es tracta d'una nova fórmula de generació distribuïda d'energia de forma més justa, eficient i col·laborativa per a la transició energètica de les ciutats.

Permet que les empreses uneixin esforços amb el seu entorn social per a:

 • Aprofitar/compartir instal·lacions, superfícies, i inversions dedicades a la generació d'energia renovable, principalment fotovoltaica o solars tèrmiques però també pot organitzar-se al voltant de l'aprofitament de biomassa o altres iniciatives d'economia circular.

 • Abaratir costos energètics a l'accedir a l'energia generada en forma d'autoconsum compartit més flexible, lògic i eficient per a la seva empresa, la comunitat i el medi ambient.

 • Entrar a la nova cultura energètica i aprofitar les subvencions i ajudes que tant a nivell europeu com a nivell nacional s'estan preparant per a aquest tipus d'iniciatives.


Quins passos ha de seguir per constituir una Comunitat Energètica Local (CEL)?

El primer és aconseguir la unió d'interessos entorn a l'eficiència energètica. Per això, el primer pas per a la seva constitució és crear un col·lectiu d'empreses, persones o/i entitats locals interessades en un projecte comú sota el paraigua de l'energia sostenible.

Un cop identificat aquest col·lectiu, l'ideal és contactar amb una empresa especialitzada en energies renovables que els assessori sobre el tipus d'instal·lació més adequat i com desenvolupar la seva idea.

EVSA Group, està certificada amb la ISO 14001 i ofereix tota la seva experiència en instal·lacions i manteniment en instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i solars tèrmiques per ajudar-lo en aquest tipus de projectes i servir-li de guia en aquesta nova cultura energètica empresarial.

Contacti'ns per a més informació, estem al seu servei per donar-li les solucions que necessita.

 

calculadora digitales EVSA Group

Conegui el potencial d’estalvi energètic de la seva empresa

Conegui el potencial d'estalvi energètic de la seva empresa amb la Calculadora d'EVSA Group

 

EVSA Group li proposa una nova eina gratuïta que li permetrà conèixer el potencial d'estalvi energètic de la seva empresa.

Es tracta de la Calculadora de Potencial d'Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes, que li permetrà:

 1. Conèixer els principals punts d'estalvi o malbaratament energètic a tenir en compte en els seus processos i instal·lacions per a una avaluació.
 2. Avaluar l'estat de la seva política de gestió de l'energia.
 3. Detectar les bones pràctiques, consells i accions més recomanades en el seu cas particular.

Realitzar el test no li portarà més de 2 minuts i obtindrà la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al seu cas de forma immediata. 

 

És totalment anònim i basat en els més de 60 anys d'experiència d'EVSA en la gestió i manteniment d'instal·lacions i processos industrials.

Els nostres clients ens encarreguen una revisió dels seus processos en instal·lacions per a poder detectar millores i optimitzacions que els permetin disminuir el pressupost de despesa energètica. Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del seu interès.

Si necessita assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubti en contactar amb els nostres especialistes.Recordi que ens enfoquem a que la seva empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant els reptes futurs. Per aquest motiu, a EVSA Group:

 • No tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar.
 • Li aportem solucions "claus en mà", amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.