mantenimiento industrial

Claus per contractar el servei de Manteniment

La selecció del millor partner de manteniment garanteix la productivitat i pot convertir-se en un factor diferenciador que potenciï la competitivitat de l'empresa.

En el dinàmic i competitiu entorn empresarial actual, la selecció del partner de manteniment adequat no només garanteix la productivitat, sinó que també es pot convertir en un factor diferenciador que potenciï la competitivitat de l'empresa.

Aquesta elecció tindrà repercussions prolongades en el temps, influint directament en la rendibilitat i la productivitat de les nostres instal·lacions, maquinària i equips, així com en el confort del nostre equip de treball i clients.

Claus per prendre aquesta decisió de manera informada i estratègica

 

1. Abast dels serveis
És crucial definir clarament l'equip, les instal·lacions i els sistemes que han d'estar coberts sota el contracte de manteniment. Proporcioneu una llista detallada d'actius, incloent-hi marca, model, antiguitat i qualsevol requisit específic de manteniment.

Especifiqueu els tipus de serveis de manteniment requerits, com ara manteniment preventiu, correctiu, reparacions d'emergència i gestió de recanvis. Determineu si necessiteu suport in situ o/i remot i quin temps de resposta és el necessari per a les vostres operacions.

2. Serveis Complets i Personalitzats
El proveïdor de manteniment ideal ha d'oferir un portafoli ampli que inclogui serveis addicionals, com ara projectes d'enginyeria, obra civil, legalització, compliment de normatives i sostenibilitat. Aquesta visió 360º optimitza la gestió integral de les instal·lacions durant tot el cicle de vida.

És essencial que els serveis s'adaptin a les necessitats específiques de la vostra organització, assegurant una integració perfecta amb el pla de manteniment existent, així com una millora dels aspectes que necessitin ser actualitzats.

3. Equip Tècnic Multidisciplinar
Opteu per proveïdors que compten amb un equip d'especialistes en diverses tècniques i tecnologies necessàries per al funcionament correcte de les instal·lacions.

Busqueu una empresa que us ofereixi un interlocutor únic amb perfil tècnic, no comercial, que coordini aquests especialistes. D'aquesta manera, podreu resoldre problemes més complexos i aprofitar sinergies per reduir costos.

4. Equip Propi i Experimentat
La formació i l'especialització de l'equip tècnic del proveïdor són essencials per garantir un servei de qualitat. Assegureu-vos que el partner elegit tingui un equip propi, estable, experimentat i amb capacitat tècnica per respondre eficaçment a tots els problemes que puguin sorgir.

5. Millora contínua
Assegureu-vos que el contracte permeti ajustaments a l'abast dels serveis o nivells de servei a mesura que evolucionin les vostres necessitats de manteniment. Pregunteu sobre les iniciatives de millora contínua, com programes de formació, adopció de noves tecnologies i millors pràctiques de la indústria.

6. Tecnologia i Monitorització
És fonamental que l'empresa de manteniment ofereixi eines de monitorització, control remot i centralització de la informació sobre l'estat de les instal·lacions per avançar cap a la indústria 4.0.

Un proveïdor que us ofereixi solucions tecnològiques avançades i un sistema de monitorització proactiu pot anticipar-se als problemes i optimitzar el rendiment de les seves instal·lacions.

7. Transparència econòmica
Un bon partner de manteniment serà clar i transparent en el seu model econòmic, generant la confiança necessària per estar segurs que no apareixeran costos ocults o serveis per sota del requerit. Això es pot aconseguir mitjançant l'establiment d'un acord de nivell de servei (SLA) que descrigui clarament les responsabilitats de les dues parts, els temps de resposta, les mètriques de rendiment (KPIs) consensuats amb el client, que serveixin de full de ruta i valoració del treball realitzat.

En conclusió, triar el servei de manteniment adequat és una decisió estratègica que impactarà directament en l'eficiència i la competitivitat de la seva empresa.

A EVSA Group entenem la importància d'aquesta elecció i oferim solucions personalitzades, integrals i basades en la transparència i la confiança. El nostre objectiu és acompanyar-lo en el camí cap a l'èxit, assegurant que les seves instal·lacions i equips funcionin de manera òptima i contínua durant tot el cicle de vida.

 

Per a més informació sobre els nostres serveis de manteniment i com podem ajudar-vos a millorar la productivitat de la vostra organització, contacteu amb els nostres tècnics.

consell evsa group

La capacitació contínua és clau per a un bon manteniment

Consell del mes: Juny 2024

 

La capacitació és clau per a un bon manteniment

Un equip de manteniment que compta amb formació permanent i actualitzada li aportarà operacions eficients i menys errors o accidents.

 
 
 

claim evsa
automatización de edificios

Automatització i eficiència en edificis intel·ligents

En l'era de la sostenibilitat i l'eficiència energètica, els edificis intel·ligents s'han posicionat en l'avantguarda de la innovació arquitectònica i tecnològica.

L'automatització es converteix en el cor dels edificis intel·ligents, millorant no sols la seva eficiència energètica sinó també el confort i la seguretat dels seus ocupants.

L'automatització en edificis intel·ligents abarca des de sistemes de climatització que ajusten la temperatura de manera autònoma, fins a il·luminació intel·ligent que s'adapta segons l'hora del dia i l'ocupació de l'espai, passant per sistemes de seguretat avançats que garanteixen la protecció dels ocupants i la infraestructura. Aquests sistemes es gestionen a través de plataformes centralitzades que permeten un control i monitoratge constant de cada aspecte de l'edifici, assegurant així una operació òptima i eficient.

Una dels principals avantatges de l'automatització en edificis intel·ligents és la capacitat de reduir significativament el consum energètic. En ajustar l'ús de recursos com l'electricitat i l'aigua en temps real, basant-se en dades precises sobre l'ocupació i les condicions ambientals externes, s'aconsegueix una notable disminució de la petjada de carboni de l'edifici.

La comoditat i el benestar dels ocupants també es veuen molt beneficiats per l'automatització. La capacitat de personalitzar els entorns de treball i habitatge segons les preferències individuals, sense sacrificar l'eficiència energètica, representa un avanç significatiu en la qualitat de vida dins d'aquests espais. Els sistemes intel·ligents poden, per exemple, ajustar la intensitat de la llum i la temperatura de manera que es creï l'ambient ideal per a cada situació, ja sigui un entorn de treball concentrat o un espai relaxat per al descans.

La il·luminació pot adaptar-se al ritme circadiari el que implica ajustar la il·luminació i altres sistemes de l'edifici per a imitar la llum natural del dia. El resultat és una millora significativa del benestar i la productivitat dels ocupants en alinear els cicles de llum amb els ritmes biològics humans. Aquest enfocament no sols contribueix a la salut i el benestar, sinó que també optimitza l'ús de la il·luminació artificial, la qual cosa resulta en estalvis energètics significatius.

A més, l'automatització d'edificis i instal·lacions intel·ligents pot jugar un paper crucial en la gestió i conservació de l'aigua, especialment en temps de sequera. Mitjançant la implementació de sistemes intel·ligents de gestió de l'aigua que monitoren i ajusten el consum en temps real, és possible aconseguir un ús més eficient de l'aigua, reduint el desaprofitament i donant suport a la sostenibilitat ambiental.

Aquestes tecnologies poden incloure la recol·lecció i reutilització d'aigües pluvials, així com sistemes de reg intel·ligent per a àrees verdes, contribuint significativament a l'estalvi d'aigua.

La seguretat és un altre pilar fonamental en l'automatització d'edificis intel·ligents

En 2024 es posarà especial èmfasi a la planificació de sistemes de seguretat en edificis residencials, oficines i habitatges.

Els sistemes avançats de vigilància i control d'accés utilitzen tecnologies com el reconeixement facial i la detecció de moviments per a garantir la seguretat de les persones i els actius dins de l'edifici.

Aquests sistemes poden integrar-se amb aplicacions mòbils, permetent als usuaris rebre alertes en temps real i controlar aspectes de la seguretat des de qualsevol lloc.

seguridad automatización edificios

A EVSA Group, ens encarreguem d'acompanyar a cada empresa en el cicle de vida de les seves instal·lacions.

En EVSA Group comprenem la importància d'integrar solucions d'automatització avançades per a la gestió d'edificis intel·ligents

La nostra experiència en el disseny i implementació de sistemes personalitzats ens permet oferir als nostres clients projectes clau en mà que no sols milloren l'eficiència energètica i la sostenibilitat, sinó que també eleven la qualitat de vida i seguretat dels seus ocupants.

consell evsa group

Modernitzi el seu pla de manteniment

Consell del mes: Febrer 2024

 

Modernitzi el seu pla de manteniment

Implementar tècniques de manteniment predictiu amb l'ús de sensors (IoT), dades, i anàlisis per a predir quan és probable que falli l'equip, de manera que el manteniment es pugui realitzar de manera proactiva en lloc de reactiva.

 

 
 
 

claim evsa
5 tendencias 2024 mantenimiento instalaciones

5 tendències per a 2024 en manteniment d’instal·lacions

En el canviant món de la indústria i el sector terciari, l'any 2024 significarà una acceleració de les tendències de la indústria 4.0.


L'any 2024 s'espera una forta embranzida a com les empreses aborden la gestió i el manteniment global de les seves instal·lacions.

Les estratègies de manteniment i gestió de les instal·lacions estan evolucionant ràpidament amb tecnologies emergents i una major consciència sobre la sostenibilitat.

Innovacions com el manteniment prescriptiu, l'ús de Digital Twins (Bessons Digitals), i tècniques avançades de monitoratge estan redefinint les estratègies en aquest camp.

Entre les principals tendències que marquen la gestió d'instal·lacions i el futur del manteniment industrial i del sector terciari, destaquen les següents:

Tendència 1: Del Manteniment Predictiu al Manteniment Prescriptiu

El manteniment proactiu, incloent-hi estratègies preventives i predictives, és essencial per a abordar els problemes abans que impactin als clients.

La recopilació i anàlisi de dades faciliten una major previsibilitat i eficiència en el manteniment. L'objectiu final és el d'evitar l'atur no desitjat de la instal·lació.

El manteniment predictiu continuarà liderant les estratègies de manteniment en 2024. La implementació de sensors avançats i anàlisis de dades en temps real facilita l'anticipació de problemes potencials, reduint així el temps d'inactivitat no planificat i permetent un manteniment més efectiu.

El seu germà més jove, el manteniment prescriptiu, és encara més proactiu i permet visualitzar milers d'escenaris futurs per a aconsellar les millors accions a prendre sobre cada component del sistema.

El manteniment prescriptiu comença a arribar amb força gràcies a la creixent accessibilitat per part de PIMES a tecnologies de simulació i Machine Learning.

Tendència 2: Arriben els Bessons Digitals i la IA

La digitalització de les infraestructures, la IA i la utilització de bessons digitals està marcant el començament d'una nova era en la indústria 4.0.

Els Bessons Digitals, Digital Twins en anglès, són rèpliques digitals exactes d'objectes, sistemes o processos físics que permeten simular escenaris i prendre decisions basades en dades, optimitzant la gestió i augmentant la vida útil de la instal·lació i la seva productivitat.

Juntament amb la Intel·ligència Artificial (IA), seran una tecnologia fonamental per al disseny, gestió i manteniment en diversos camps, com la manufactura, la construcció, la salut i la gestió d'instal·lacions intel·ligents. Aquestes tecnologies permeten analitzar grans volums de dades per a millorar la planificació i l'eficiència del manteniment.

La intel·ligència artificial (IA) juga un paper crucial en el monitoratge predictiu d'infraestructures. La detecció precoç de problemes, utilitzant IA, pot prevenir incidents majors i optimitzar el manteniment.

Tendència 3: La Sostenibilitat i l'Eficiència Energètica, ja no són opcionals

La sostenibilitat ja és un requisit irrenunciable en 2024. Les empreses estan adoptant un enfocament més integrat cap a la sostenibilitat, incorporant-la profundament en totes les seves operacions.

Molts directius de corporacions i empreses incorporen en les seves primes anuals objectius lligats a sostenibilitat i eficiència energètica. Això inclou una major atenció a les emissions en la cadena de subministrament, la selecció de proveïdors sostenibles i un èmfasi en la transparència i l'ètica per a evitar el Greenwashing.

Les empreses estan adoptant, des de fa temps, energies renovables i optimitzant l'eficiència energètica per a complir amb estàndards ambientals i reduir costos operatius.

Els proveïdors incapaços de complir amb les exigències mediambientals i de *reporting dels seus clients quedaran ràpidament fora del mercat.

La sostenibilitat ja no és una opció, és una condició necessària per a competir.

Tendència 4:  Focus en Ciberseguretat des de la Fase de Disseny

Amb l'augment de la connectivitat, la protecció contra ciberatacs es torna més crucial. Les indústries estan invertint a enfortir la seguretat dels seus sistemes d'automatització per a protegir les dades i garantir la continuïtat operativa.

Les indústries estan treballant cap a la construcció d'una major resiliència cibernètica. Això implica no sols prevenir atacs, sinó també tenir la capacitat d'operar durant un atac i recuperar-se ràpidament després d'un incident de seguretat.

També inclou la implementació de sistemes de seguretat més sofisticats, que no sols se centren en la detecció i prevenció d'amenaces, sinó també en la resposta ràpida i la recuperació d'incidents.

La seguretat s'ha d'integrar en la fase de disseny d'instal·lacions, sistemes i productes. L'adaptació a amenaces canviants i l'actualització constant de protocols de seguretat són ara una pràctica comuna en les indústries.

Tendència 5: Major inversió en formació i en bons professionals

El manteniment global d'instal·lacions industrials en 2024 està marcat per la innovació tecnològica, la sostenibilitat i l'eficiència operativa. Les empreses que adoptin aquestes tendències estaran més ben equipades per a mantenir la seva competitivitat i èxit en un entorn industrial en constant canvi. Mantenir-se actualitzat amb aquestes tendències és vital per a qualsevol empresa que aspiri a prosperar en el futur.

Per a adaptar-se a aquestes tendències, la capacitació i formació en noves tecnologies són essencials. Els professionals interns i els col·laboradors externs han d'estar ben versats en conceptes tècnics, especialment en el manteniment d'edificis i en l'ús de tecnologies com la gestió intel·ligent d'instal·lacions, l'automatització i la robòtica.

A EVSA Group estem a l'avantguarda d'aquestes tendències, compromesos amb la implementació de les millors pràctiques en manteniment industrial i gestió del cicle de vida complet de les seves instal·lacions, des del disseny fins a la renovació.


EVSA Group
li ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les seves necessitats.

Contacti'ns per a més informació. Estem al seu servei per a donar-li les solucions que necessita i acompanyar-li en el cicle de vida de les seves instal·lacions.

 

Oferta de treball: Operari manteniment elèctric

El projecte de EVSA Group continua creixent i consolidant-se cada vegada més. Després de més de 60 anys d'història seguim amb el mateix ADN dels nostres orígens, compromesos amb la millora contínua, aportant productivitat i competitivitat als nostres clients.

Per aquest motiu, necessitem contactar amb professionals tècnics especialitzats per a incorporar-los als diferents equips de treball en la mesura en què els nostres clients i projectes ho requereixin.

Perfil que busquem: Operari manteniment elèctric

Requisits:

  • Categoria: Operari de 1a.
    Àrea geogràfica de treball: Martorell i voltants.
  • Experiència: Mínim 4 anys en manteniment d'instal·lacions industrials.
  • Nivell Formatiu: Grau Mitjà o Superior en electricitat, electromecànica o similar.

Funcions del treballador:

S'encarregarà del manteniment preventiu i correctiu de tipus electromecànic principalment, podent realitzar petites instal·lacions de millora.

Altres coneixements / observacions:

Persona resolutiva, responsable i amb iniciativa per a aportar millores en les instal·lacions.

Ha de poder interpretar esquemes elèctrics. Molt valorable experiència en variadors i elements de control, així com coneixements mecànics.

El tècnic dependrà funcionalment del Responsable de Manteniment de EVSA. En tot moment, el candidat comptarà amb el suport de l'equip de tècnics de EVSA.

Jornada Laboral: Dilluns a divendres, en torn partit.

Condicions contractuals:

Contracte indefinit a jornada completa.

Uneix-te a nosaltres!

Si el teu perfil professional s'adapta al que estem buscant i estàs interessat en què ens posem en contacte amb tu, escriu-nos adjuntant el teu CV a info@evsagroup.com.

proveïdor manteniment

Què hem d'exigir al nostre proveïdor de manteniment?

L'elecció d'un bon proveïdor en un tema tan crític com el manteniment pot marcar la diferència en la competitivitat i productivitat de la seva empresa.

El manteniment recull cadascuna de les activitats que es dediquen expressament a allargar la vida útil de les instal·lacions, dels equips i de les màquines. Poden saber més del cicle de vida de les instal•lacions EVSA aquí.

A continuació presentem els 10 punts clau a tenir en compte a l'hora d'avaluar el proveïdor responsable del manteniment de la seva empresa.

Els 10 punts claus a valorar del proveïdor de manteniment


1. Avaluació i anàlisi de riscos complet i adaptat:
Demani-li que dediqui temps a comprendre a fons els seus processos i operacions, de manera que puguin adaptar els seus serveis de manteniment a les seves necessitats específiques.

2. Pla de manteniment sòlid: Sol·liciti que actualitzin o dissenyin un pla de manteniment adequat per a la seva situació, incloent-hi un programa de manteniment preventiu amb inspeccions regulars i proves d'equips crítics, la qual cosa ajudarà a prevenir aturs no programats i prolongarà la vida útil dels seus actius.

3. Personal tècnic altament capacitat: Asseguri's que el proveïdor tingui tècnics i personal de manteniment ben entrenats i certificats per a operar en instal·lacions industrials, complint amb les normatives de seguretat industrial.

4. Compromís amb la seguretat: Asseguri's que compleixin amb els estàndards més rigorosos en seguretat industrial, incloent-hi la formació del personal, el compliment de les normatives i l'aplicació de mesures de seguretat adequades durant les operacions de manteniment. Verifiqui que tinguin una assegurança de responsabilitat civil adequat per a cobrir qualsevol eventualitat durant el manteniment.

5. Serveis complets: Busqui un proveïdor que li pugui acompanyar durant tot el cicle de vida dels seus actius i instal·lacions, des del disseny fins a la reposició, oferint una gamma completa de serveis especialitzats, des d'enginyeria fins a seguretat i sostenibilitat.

6. Gestió de recanvis: Consulti si ofereixen serveis de gestió d'inventari de recanvis per a garantir un accés oportú a les peces i components necessaris.

7. Avaluació de costos i retorn d'inversió (ROI): A més d'un pressupost clar, han de col·laborar amb vostè per a avaluar com els seus serveis de manteniment contribueixen a l'eficiència i rendibilitat de la seva empresa.

8. Tecnologia i seguiment: Asseguri's que utilitzin tecnologia i sistemes de seguiment per a monitorar eficaçment el manteniment de les seves instal·lacions, com a programari de gestió d'actius i manteniment.

9. Historial i referències: Investigui el seu historial de satisfacció del client i projectes anteriors en la indústria, i no dubti a sol·licitar referències i opinions d'altres clients.

10. Busqui un partner estratègic: Un bon proveïdor de manteniment l'ajudarà eficaçment a resoldre els desafiaments quotidians i, sobretot, a anticipar i reduir-los. Per a això, el proveïdor ha d'actuar com un partner de la seva organització, aportant-li maneres d'augmentar la seva productivitat i competitivitat actual i futura.

A EVSA Group som experts en manteniment industrial i de serveis, plans de manteniment, manteniment predictiu, manteniment normatiu i manteniment preventiu.

 

Serveis de manteniment 360º


A EVSA Group treballem per als sectors més exigents, des de plantes industrials, edificis d'oficines i centres sociosanitaris.

Externalitzi amb nosaltres el control i desenvolupament del programa de manteniment detallat en el seu propi Pla de Manteniment.

EVSA disposa de les eines informàtiques adequades (GMAO) que permeten gestionar les operacions de manteniment i, que el client, en temps real, pot conèixer l'estat d'execució de totes les tasques relacionades amb el seu Pla de Manteniment. I accedir als informes corresponents.

consell evsa group

Col·labori amb els seus proveïdors d'equips

Consell del mes: Octubre 2023

 

Col·labori amb els seus proveïdors d'equips

Contacteu amb els vostres proveïdors i venedors d'equips per obtenir informació sobre el manteniment a realitzar i identificar millores o possibles problemes abans que passin.

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Basi les seves decisions de manteniment en dades

Consell del mes: Setembre 2023

 

Basi les seves decisions de manteniment en dades

Instal·leu sensors i sistemes d'adquisició de dades en el vostre procés productiu, detecteu correlacions, patrons, desviacions i millores per identificar els punts crítics a controlar.

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Modernitzeu el manteniment amb el sistema de gestió GMAO

Consell del mes: Agost 2023

Modernitzeu el manteniment amb el sistema de gestió GMAO

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) optimitza i rendibilitza la gestió de mà d'obra i equips de manteniment, ordres de treball, prevenció d'avaries, automatització de comandes i control d'inventari, informes, estadístiques i auditories.

 

 
 
 

claim evsa