consell evsa group

Basi les seves decisions de manteniment en dades

Consell del mes: Setembre 2023

 

Basi les seves decisions de manteniment en dades

Instal·leu sensors i sistemes d'adquisició de dades en el vostre procés productiu, detecteu correlacions, patrons, desviacions i millores per identificar els punts crítics a controlar.

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Modernitzeu el manteniment amb el sistema de gestió GMAO

Consell del mes: Agost 2023

Modernitzeu el manteniment amb el sistema de gestió GMAO

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) optimitza i rendibilitza la gestió de mà d'obra i equips de manteniment, ordres de treball, prevenció d'avaries, automatització de comandes i control d'inventari, informes, estadístiques i auditories.

 

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Avanci en automatització per mantenir la seva competitivitat

Consell del mes: Juliol 2023

Avanci en automatització per mantenir la seva competitivitat

Automatizar los procesos le permitirá mayor flexibilidad, mejorar sus costes directos y estructurales, reducir ineficiencias y evitar errores humanos.

Automatitzar els seus processos li permetrà més flexibilitat, millorar els costos directes i estructurals, reduir ineficiències i evitar errors humans.

 

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Controli l’estat de les seves tasques de manteniment des del mòbil

Consell del mes: Juny 2023

Controli l'estat de les seves tasques de manteniment des del mòbil

Des del mòbil podeu accedir a informació en temps real de l'estat de les tasques de manteniment planificades, generar avisos d'avaria i fer-ne el seguiment.

Una plataforma de control remot dels seus treballs de manteniment a la butxaca o al PC.

 

 
 

 

claim evsa
consell evsa group

Les obres no s'acaben quan es lliuren

Consell del mes: Març 2023

Les obres no s'acaben quan es lliuren

Contempleu el cost i la facilitat de manteniment quan dissenyeu la nova instal·lació.

Eviteu sorpreses i treballeu amb una empresa amb visió global i completa del projecte, que es responsabilitze també del manteniment de la seva instal·lació.

 

 
 

 

claim evsa
ciclo de vida instalaciones

Cicle de vida de les instal·lacions: disseny, execució, manteniment i evolució

El cicle de vida de les instal·lacions és un procés continu que cal ser planificat i convenientment acompanyat perquè la seva gestió ens aporti la màxima productivitat

Les instal·lacions són part integral del nostre dia a dia, i igual que nosaltres, també tenen el seu cicle de vida formant part de l'entorn on vivim i treballem.

El cicle de vida de les instal·lacions és un procés que abasta des del disseny fins a la seva evolució i és essencial per garantir que les instal·lacions funcionin de manera efectiva al llarg del temps. Els quatre aspectes clau del cicle de vida de les instal·lacions són: disseny, execució, manteniment i evolució.

Disseny


El disseny és la primera etapa al cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es determinen les necessitats de l'empresa i dels usuaris, s'elaboren els plànols, els càlculs de capacitats productives i l'escalabilitat.

L'objectiu principal del disseny és crear una instal·lació que sigui segura, funcional i molt eficient en termes de sostenibilitat, sense alts costos de manteniment i que en permeti la renovació i l'ampliació d'acord amb les necessitats futures de l'empresa i l'arribada de noves tecnologies.

És important que els dissenyadors i enginyers involucrats tinguin en compte les necessitats de l'usuari a curt i llarg termini, els requisits i les regulacions de seguretat o/i administratives, així com els costos dels materials i l'eficiència energètica del conjunt

Execució


L'execució és la segona etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es construeix la instal·lació d'acord amb els plànols i especificacions elaborats a l'etapa de disseny.

L‟execució implica la intervenció d‟un contractista, la gestió de projectes i la supervisió de la construcció.

És important que els contractistes estiguin qualificats i tinguin experiència en la construcció d'instal·lacions semblants. També és essencial tenir un bon sistema de gestió de projectes que garanteixi que la construcció es faci a temps i dins del pressupost.

La supervisió periòdica in situ i mitjançant indicadors clau és necessària per garantir que la instal·lació es construeixi d'acord amb els plànols, especificacions i normes de seguretat.

Manteniment


El manteniment és la tercera etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es realitzen activitats regulars de manteniment per garantir que la instal·lació segueixi funcionant de manera segura i eficient.

El manteniment inclou inspeccions regulars, neteja, reparacions i actualitzacions.

És important que es treballi amb un pla de manteniment anual actualitzat que contempli tots els riscos a minimitzar, les tasques, equips i consums necessaris.

El manteniment haurà de ser majoritàriament preventiu i predictiu de manera que no sigui necessari el manteniment correctiu i evitem aturades no desitjades en el nostre procés productiu o de servei.

El manteniment també és important per complir les regulacions governamentals i els requisits de seguretat.

Evolució


L'evolució és la darrera etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es realitzen millores i actualitzacions per garantir que la instal·lació segueixi sent rellevant i eficient.

L'evolució pot incloure l'actualització de tecnologia, el reemplaçament d'equips obsolets i l'expansió de la instal·lació.

És important que l'evolució es faci de manera planificada i controlada per evitar problemes costosos i minimitzar el temps d'inactivitat. També és essencial aprofitar el redisseny, la renovació o l'actualització d'instal·lacions per tornar a estudiar les noves regulacions i les necessitats empresarials i dels nostres usuaris actuals i futures.

En conclusió, el cicle de vida de les instal·lacions és un procés continu que necessita ser planificat i acompanyat convenient perquè la seva gestió ens aporti la màxima productivitat i converteixi les nostres instal·lacions en el nostre avantatge competitiu.

Treballem tota mena de polítiques de manteniment, des del disseny o l'optimització d'un pla de manteniment fins a l'execució d'un pla ja existent.

 

El nostre propòsit empresarial

EVSA Group té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions.

Estem presents des de les primeres ideacions, compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A la construcció ens encarreguem de tot el procés, des dels permisos i tràmits legals, l'obra civil, fins a la construcció metàl·lica, instal·lació elèctrica, clima, generació d'energia, sostenibilitat, sistemes de seguretat, antincendis, etc... amb un control i supervisió del procés 360 º, amb un sol interlocutor i projectes claus en mà.

Treballem tota mena de polítiques de manteniment, des del disseny o l'optimització d'un pla de manteniment fins a l'execució d'un pla ja existent, sempre amb tècnics especialistes amb llarga experiència i capacitat multitasca. Un manteniment que s'anticipa als problemes i us permet estalviar recursos i problemes.

Actualitzem i renovem les seves instal·lacions amb les tecnologies i els materials més adequats a cada necessitat actual i futura.

Treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat.

 

mantenimiento industrial 2023

5 tendències en manteniment industrial per al 2023

Des de la sostenibilitat fins a la tecnologia, aquestes són les tendències a tenir en compte el 2023

 

Després de gairebé tres anys d'interrupció relacionada amb la pandèmia i l'augment de costos de l'energia, els responsables de gestió d'instal·lacions han hagut d'aprendre a gestionar desafiaments únics que ningú no podria haver imaginat abans.

Ara que l'escena empresarial s'està estabilitzant, podem veure que molts dels desafiaments per als propers anys necessitaran noves solucions tecnològiques que ja són al nostre abast.

1- Més tecnologia per l'estalvi d'energia


Una de les tendències més grans en la gestió d'instal·lacions per al 2023, amb els costos cada vegada més grans d'energia i aigua, serà l'adopció generalitzada de noves tecnologies que ajudin a reduir el consum de tota mena d'energia.

Aquestes tecnologies també poden ajudar a augmentar la productivitat i la seguretat al lloc de treball si són aplicades de la forma adequada.

Parlem de tecnologies relacionades amb el manteniment preventiu planificat, les dades obtingudes a través de sistemes computats de gestió del manteniment (CMMS), els sensors i altres aplicacions IoT que ajudaran de manera molt significativa a elaborar millors estratègies i mesures d'estalvi d'energia a la nostra empresa.

Això inclou tot, des de la implantació de sistemes d‟automatització i control d‟edificis fins a sistemes de gestió d‟energia i sistemes de seguretat i manteniment basats en Intel·ligència Artificial (IA).

2- La sostenibilitat passarà a ser una condició obligatòria


La sostenibilitat també impulsarà la necessitat d'estalvi d'energia en la gestió d'infraestructures sostenible. Però hi ha més que això, la cerca d'objectius relacionats amb la sostenibilitat s'ha convertit en un element comú present a totes les declaracions de responsabilitat social corporativa (RSC) de les empreses.

A més d'això, posar la sostenibilitat al centre de les pràctiques de gestió d'instal·lacions pot tenir un impacte en el reclutament i la retenció d'empleats. En aquesta era de competència intensa pel millor talent, la sostenibilitat pot ser un avantatge inesperat en aquesta lluita.

Per tot això, els gerents de les instal·lacions estaran molt pendents de fer i poder demostrar una gestió sostenible de residus, neteja i sistemes d'instal·lacions, inclosos ventilació, electricitat i aigua.

Treballar amb empreses certificades en sostenibilitat com la ISO 14001, per exemple, serà un requisit que cada cop més s'imposarà com a norma al sector per assegurar el compliment dels compromisos de sostenibilitat de l'organització.

3- L'ús de la tecnologia, internet de les coses (IoT) i la presa de decisions basada en dades augmentarà

Els sensors i els dispositius connectats de forma intel·ligent ja estan revolucionant la gestió de les instal·lacions. Ja sigui alertant el personal de manteniment quan cal buidar una galleda d'escombraries, monitoritzant les condicions de les màquines, o predint els patrons d'ús d'energia d'un edifici, IoT és aquí per quedar-s'hi.

Amb els costos actuals dels sensors i programaris associats, ja és rendible instal·lar sensors a la vostra empresa per recopilar un flux constant de dades sobre calor, vibració, soroll, corrent o qualitat de l'aire.

En lloc de confiar en els informes i apreciacions dels tècnics molt després que hagin completat una inspecció o tasca, l'IoT obté dades al sistema immediatament, des de multitud de punts de control, de forma directa, immediata i pot ingressar les dades directament al sistema per fer-los accessibles des de qualsevol dispositiu mòbil.

El nou disseny dels espais de treball per permetre el treball híbrid (presencial i remot) farà que l'ús de sensors d'ocupació creixi notablement el 2023, acumulant dades d'alta rellevància per a la productivitat de cada espai i la necessitat de manteniment, des de la ocupació de lescriptori fins a les taxes dutilització de la sala de reunions i la capacitat disponible per planta.

4- La realitat augmentada (RA) en el manteniment seguirà avançant


La col·laboració, la connectivitat, les bases de coneixement, la IA i la RA són només algunes eines que faciliten, guien, i simplifiquen el treball de reparació i instal·lació.

Per exemple, quan utilitzeu un dispositiu mòbil, els tècnics poden veure la informació superposada a la màquina o l'ordinador que esteu arreglant. En lloc d'haver de mirar cap endavant i cap enrere entre les instruccions i la instal·lació a reparar, poden veure tots dos alhora, amb informació associada flotant sobre diferents punts de la instal·lació.

Esperem veure una distribució més àmplia d'aquest tipus de tecnologia com a part d'un moviment general de l'eliminació del paper i l'avenç cap a una gestió de dades de manteniment digital.

5- Increment del manteniment predictiu amb Intel•ligència Artificial (AI)


Aturades no desitjades en el procés de producció, signifiquen costos molt importants per a totes les empreses i poden tenir conseqüències molt negatives per als clients.

És fonamental garantir que tots els equips funcionin amb nivells òptims de rendiment en tot moment.

Impulsat pels avenços en la tecnologia moderna, el manteniment predictiu està guanyant popularitat i reemplaçant els models tradicionals de servei preventiu i d'avaria/reparació.

El manteniment predictiu aprofita les dades obtingudes pels sensors i l'Internet of Things (IoT) per alimentar aquestes dades en una intel·ligència artificial (AI) que després pot predir falles futures molt abans que passin, mostrant al tècnic quins passos ha de fer i fins i tot quan prendre'ls.

Els tècnics són notificats abans de la decisió de l'equip, cosa que garanteix una resposta ràpida, sovint abans que un client sàpiga que hi ha un problema.

A més, les dades que es recopilen es poden utilitzar per proporcionar informació sobre com funciona lequip i quan podria fallar. Això permet un important estalvi de temps, diners i recursos.

Per obtenir més informació sobre com podeu millorar les vostres pròpies capacitats de gestió d'instal·lacions i proporcionar una millor experiència als vostres empleats, parleu amb els nostres professionals especialitzats.


Des de 1959 donant servei a tot tipus d'empreses, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques.

EVSA Group us ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i formes de treballar adaptades a les vostres necessitats.

Contacteu-nos per a més informació, estem al vostre servei per donar-vos les solucions que necessiteu.

gmao sistema de mantenimiento por ordenador

GMAO: avantatges del sistema de manteniment assistit per ordinador

 

Què és un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO)?


Un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO), anomenat de vegades CMMS, acrònim de computerized maintenance management system, és una eina de programari que ajuda a la gestió dels serveis de manteniment d'una empresa.

Aquest tipus de programari centralitza la informació de manteniment i facilita els processos de les operacions de manteniment. Ajuda a optimitzar la utilització i disponibilitat d'equips físics com ara vehicles, maquinària, comunicacions, infraestructures de planta i altres actius.

Quina utilitat té un sistema GMAO?


La informació a la base de dades del sistema GMAO permet realitzar les funcions següents:

Gestió d'ordres de treball: És una de les funcions principals i inclou gestió d'informació de manteniment com:

 • Número d'Ordre de Treball
 • Descripció i prioritat
 • Codis d'avaria o reparació
 • Tipus de treball (reparar, reemplaçar, programar)
 • Personal assignat i materials utilitzats

La gestió d'ordres de treball de manteniment també permet:

 • Revisar l'estat i monitoritzar el temps d'inactivitat de cada instal·lació
 • Registrar els costos previstos i reals
 • Adjuntar documentació associada, sobre reparació i seguretat
 • Automatitzar la generació d'ordres de treball
 • Reservar materials i equips
 • Assignar empleats, quadrilles i torns a cada tasca

Manteniment preventiu: automatitza l'inici d'accions de manteniment segons el temps, l'ús o les accions programades per a cada equip o instal·lació. Utilitza el manteniment preventiu per organitzar i programar ordres de treball preventives.

Gestió de materials i inventari: inventariar, distribuir i recuperar equips i materials doperacions de manteniment i reparació. Administra proveïdors, fa un seguiment dels costos d'inventari i automatitza el reabastament.

Informes, anàlisis i auditories: genera informes a totes les categories de manteniment, disponibilitat de recursos, ús de materials, costos de mà d'obra i materials, avaluacions de proveïdors. Informa sobre les tendències de rendiment i estoc per donar suport a les decisions comercials i anàlisi de productivitat.

 
 

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) és una via directa cap a la indústria 4.0. Es tracta d'una integració amb l'IoT o Internet de les coses, un programari de gestió de manteniment assistit amb una funció fonamental en el desenvolupament correcte d'una fàbrica intel·ligent.

Quins beneficis té un sistema GMAO de manteniment?


Els principals beneficis que un sistema GMAO aporta a la seva gestió de manteniment es poden resumir en els punts següents:

 1. Visualització del flux de treball: el sistema informa molt visualment sobre l‟estat i el progrés en temps real de cada tasca de manteniment. Els encarregats de manteniment poden localitzar ràpidament on és un equip, què necessita, qui hi ha de treballar i quan.

 2. Inventari i informació actualitzada sobre equips i instal·lacions: la informació centralitzada a la base de dades de GMAO permet als caps de manteniment accedir instantàniament a tota la informació sobre els elements de les seves instal·lacions (quan es va comprar un equip, quan es va realitzar el manteniment, la freqüència de les avaries, les peces utilitzades,…).

 3. Automatització de tasques administratives: tasques com ara demanar peces, reposar l'inventari, programar torns, recopilar dades per a auditories i altres tasques administratives. Redueix temps de dedicació, errors i augmenta la productivitat dels equips de manteniment en descarregar-los de tasques administratives.

 4. Gestió dels equips de treball tant interns com externs: GMAO pot unificar i treballar de manera rendible amb equips interns i externs reduint la complexitat i els costos d'aquesta gestió.

 5. Manteniment preventiu: les dades del GMAO permeten que les operacions de manteniment passin d'un enfocament reactiu a un de proactiu, per la qual cosa es pot desenvolupar una estratègia avançada de manteniment de les instal·lacions. Les dades derivades de les activitats diàries, així com sensors, mesuradors i una altra instrumentació d'IoT poden activar alertes abans que els equips fallin o tinguin un rendiment inferior.

 6. Gestió i transferència de coneixements: la documentació, els manuals de reparació i els procediments de manteniment es poden emmagatzemar a GMAO i associar amb els equips i instal·lacions corresponents. Recopilar i mantenir aquest coneixement preserva aquest coneixement per transferir-se entre els diferents equips involucrats en el manteniment.

 7. Salut, seguretat i medi ambient: a més de ser molt útil per adaptar-se a les exigències de les polítiques de compliance, GMAO ofereix informes centrals sobre qüestions de seguretat, salut i medi ambient. Aquests informes ajuden a reduir el risc i mantenir un entorn operatiu segur mitjançant analitzar incidents o defectes recurrents i l'efectivitat de les accions correctives.


EVSA Group, el seu partner en el manteniment de les seves instal·lacions


EVSA Group us ofereix el millor assessorament, instal·lació i condicions en solucions de manteniment.

A EVSA Group estudiem cada cas i instal·lació perquè trobi solucions ajustades a les seves necessitats i amb estalvis immediats. Les nostres solucions sempre són escalables, compactes i modulars.

Demaneu ara un pressupost sense compromís ajustat a les vostres necessitats.

Contacti amb nosaltres:

Email: info@evsagroup.com
Telèfon: +34 93 775 52 13

 
 

 

 

como puede ayudar evsa a su empresa 2022

Com EVSA pot ajudar-lo aquest 2022?

Com dèiem al post anterior, la pandèmia no ha fet més que accelerar l'avenç dels canvis que ja estaven en marxa. Des d'EVSA Group volem compartir la nostra visió d'aspectes clau en què creiem podem ajudar el sector industrial i el sector terciari durant aquest any 2022 que comença per no perdre terreny i afrontar els anys següents des d'una posició més còmoda.
 

1.- La gestió de l'energia i l'estalvi energètic ja és un tema candent i ho seguirà sent


A EVSA treballem sota la norma 14001 i coneixem profundament les possibilitats tecnològiques i els criteris de gestió a incorporar per a una gestió energètica eficient i sostenible.

Sempre partim d'un estudi de la vostra activitat, consums energètics i objectius, us aportarem prèviament un model de previsió d'estalvi i ROI que aporti la millor solució i tecnologia per reduir costos de consum

Realitzem:

 • Estudis de millora energètica: en multitud d'àmbits com la tecnologia d'enllumenat, els mecanismes de control, bateries de condensadors, equips de compensació d'energia reactiva, compensació de processos energètics,…

 • Instal·lacions fotovoltaiques eficients que li permetin crear la seva pròpia energia elèctrica per a consum, acumulació o tornada a la xarxa.

 • Instal·lacions solars tèrmiques per poder reduir el cost de consum en processos tèrmics, aigua calenta sanitària, sistema de calecacció radiant, ...

 • Podem ajudar-lo a implantar comunitats d'eficiència energètica. El primer és crear un col·lectiu d'empreses, persones o entitats locals interessades en un projecte comú sota el paraigua de l'energia sostenible

2.- L'automatització és la clau de l'eficiència, pas a pas cap a la indústria 4.0


EVSA Group
pot ajudar a millorar els costos directes i estructurals i augmentar la seva competitivitat en poder oferir més capacitat d'adaptació als clients, flexibilitat i servei personalitzat.

Reviseu amb nosaltres aquells processos i instal·lacions subjectes a l'automatització, incloent entre d'altres:

 • Control de processos industrials de diferents maquinàries i autòmats
 • Automatització de maquinària en versió stand alone de funcionament autònom

També us podem ajudar a avançar en connectivitat i generació de dades amb la integració del sistema de producció i el seu ERP. També amb la creació de quadres de comandament als quals podrà accedir des de qualsevol pantalla, fins i tot des del mòbil, en qualsevol moment. Comenceu a generar una base de dades històrica (Big Data) sobre el vostre procés de producció i instal·lacions que us servirà de base de qualsevol sistema futur d'intel·ligència artificial (IA) i d'aprenentatge automàtic (AI) que implanti a futur.

3.- No oblideu que el manteniment és el factor més influent en una bona productivitat


La gestió del manteniment determina l'èxit a mitjà/llarg termini de l'empresa, ja que una maquinària o instal·lacions mal gestionades poden aturar l'activitat o reduir el rendiment i la productivitat dels nostres processos i convertir el nostre compte de resultats en negatiu.

Un pilar essencial en l'estratègia de gestió d'instal· lacions ha de ser un pla de manteniment ben dissenyat. Un pla de manteniment ben estructurat i executat ens aportarà estalvi de costos, més seguretat per als nostres empleats, assegurarà la continuïtat del servei i la minimització del temps d'inactivitat, augmentarà l'eficiència energètica, optimitzarà el rendiment de la nostra maquinària i instal·lacions i allargarà la vida útil.

 

A EVSA Group som experts
en solucions globals en infraestructures


A EVSA oferim solucions en optimització, disseny i execució de plans de manteniment per augmentar la productivitat de la vostra empresa

Partim sempre d'una anàlisi de punts crítics per a la generació i l'adequació dels seus 

Confeccionem el pla de manteniment a les diferents disciplines que necessiti, aplicant les normatives vigents i les recomanacions que poguessin venir donades pels fabricants dels equips, fins i tot per la pròpia experiència del client.

Si ja existeix un pla de manteniment, EVSA pot adequar-lo a les noves necessitats o condicions, buscant maximitzar els estalvis i la seguretat dels seus equips i instal·lacions.

La nostra Divisió de Serveis de manteniment inclou a més del Manteniment Correctiu, totes les solucions que vostè pugui necessitar en manteniment:

 • Facility Management: per a una gestió global de les seves necessitats de manteniment, des de l'elaboració o actualització del pla de manteniment fins a l'execució i el control. Converteixi els costos d'estructura en serveis gestionats per professionals especialistes polivalents.
 • Manteniment Normatiu: aplicat a partir dels requeriments legals o del fabricant.
 • Mantenimiento Preventivo: per prevenir l'avaria en funció de l'activitat del bé d'equip.
 • Manteniment Predictiu: ens permet detectar l'avaria abans que es produeixi.

Ens adaptem a la seva dinàmica productiva, treballem per objectius sobre la base de KPI's lligats a la seva productivitat i clima de treball.

 

També podem monitoritzar de forma remota i en temps real les instal·lacions.

 

Obtingueu un control i manteniment centralitzat de variables de clima, ventilació, il·luminació, serveis auxiliars, consums, producció d'aigua calenta sanitària, central d'alarmes, … tindrà un manteniment més àgil en poder gestionar-lo via xarxa i poder interactuar a distància per a primeres intervencions a distància i control deficiència energètica o seguretat. Aconseguirà portar el control de la seva instal·lació 24 h a la butxaca, al mòbil, conèixer la situació de les seves instal·lacions i prendre mesures en cas necessari sense desplaçar-se.

EVSA Group porta des de 1959 donant servei a tot tipus d'empreses, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques.

Amb més de 1.200 projectes realitzats, EVSA Group us ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les vostres necessitats.

I aquest 2022 estrenarem noves oficines a Martorell, situades al Carrer Montserrat, núm. 9-11. Les noves instal·lacions disposen de 770 m2 de superfície construïda, distribuïts entre oficines i magatzem.

Contacteu-nos per a més informació sobre els nostres serveis, estem a la vostra disposició per donar-vos les solucions que la vostra empresa necessita.

 

 

consell evsa group

Consell EVSA: invertir en seguretat i manteniment es invertir en el futur

Consell del mes: Gener 2022


Invertir en SEGURETAT i MANTENIMENT és invertir en el futur


Per aquest 2022 demanem
seguretat a les empreses i molta salut per a tots els treballadors.

Divisió Serveis de Manteniment

 

 

 

claim evsa