domotica industrial, oficinas, hospitales

La domòtica a la indústria actual: eficiència, productivitat i sostenibilitat

La domòtica ofereix una àmplia gamma de beneficis no només en edificis d'oficines o serveis, sinó també en entorns més industrials.

En el context de negoci modern, on l'optimització de recursos, la productivitat i la sostenibilitat són fonamentals, l'automatització s'ha convertit en una eina estratègica, cada cop més potent i assequible gràcies, entre d'altres, als grans avenços de la IoT ( Internet of Things) i la IA (intel·ligència Artificial).

Els principals beneficis de la domòtica són:

Control Remot i Mòbil de les Instal•lacions


La domòtica a la indústria permet el control remot i mòbil d'instal·lacions, cosa que brinda als propietaris i gerents un control centralitzat sobre diversos aspectes de l'entorn de treball. Mitjançant aplicacions i sistemes de gestió avançats, es poden supervisar i controlar equips, sistemes d'il·luminació, climatització, seguretat i altres dispositius des de qualsevol ubicació.

Aquesta flexibilitat permet un monitoratge constant i la capacitat dajustar paràmetres segons les necessitats canviants, fins i tot fora del lloc de treball. Aquest control optimitza l'eficiència operativa, facilita la presa de decisions basada en evidències i informació històrica i millora la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes.

Font d'Estalvi i Eficiència Energètica


Com, per exemple, els sistemes d'il·luminació intel·ligents poden regular automàticament la intensitat i l'encesa/apagada segons la presència de persones o la llum natural disponible, cosa que redueix el consum d'energia i els costos associats.

Així mateix, els sistemes de climatització intel·ligents permeten ajustar la temperatura en funció de l'ocupació i les necessitats tèrmiques, evitant el malbaratament d'energia.

A més, la monitorització en temps real dels consums energètics ofereix informació valuosa per identificar patrons d'ús i detectar ineficiències, permetent la implementació de mesures correctives, evitant temps d'inactivitat i reduint les despeses de reparació.

Augment de la Productivitat


En automatitzar tasques rutinàries i optimitzar l'entorn de treball. Mitjançant la programació intel·ligent, els sistemes poden encarregar-se d'operacions repetitives, alliberant temps i recursos perquè els empleats s'enfoquin en activitats més estratègiques.

Per exemple, en un entorn de fabricació, la domòtica pot automatitzar processos de producció, seguiment d'inventari i control de qualitat, millorant-ne l'eficiència i la precisió. A més, la personalització de l'espai de treball segons les preferències individuals, com ara la il·luminació i la climatització, crea un entorn còmode i propici per a la concentració i la creativitat, impactant positivament en la productivitat i el benestar dels treballadors.

A EVSA treballem amb tot tipus d'empreses i indústries en l'optimització, el control i l'automatització dels seus processos. Solucions per a entorns industrials, oficines o edificis de serveis com a hospitals i hotels.

 

Punts a tenir en compte per obtenir els millors resultats


Avalueu prèviament les vostres necessitats:
és essencial realitzar una avaluació exhaustiva de les necessitats i metes específiques de la vostra empresa per identificar les àrees clau sobre les quals actuar amb millors resultats.

Traceu un pla integral considerant aspectes tècnics, pressupostaris i de recursos humans. Una planificació adequada garantirà una implementació eficient i evitarà problemes futurs.

Implementi els sistemes domòtics de forma integrada amb altres sistemes existents a la seva empresa, com ara sistemes de gestió de producció o manteniment, per tenir una visió global, un control més eficient i una presa de decisions basada en dades precises.

Recolzeu-vos en especialistes amb una visió global i experimentada que us ajudin a estalviar temps i diners en cadascuna d'aquestes fases.

Inteligencia Artificial (IA), sensores y automatización en la industria

Aplicacions d'Intel·ligència Artificial (IA), sensors i automatització a la indústria

La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan revolucionant la manera com es produeixen i es lliuren productes i serveis.

Aquestes tecnologies permeten més eficiència, reducció de costos i millora de la qualitat en la fabricació, la logística i el manteniment.

L'automatització també permet a les empreses adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat i millorar l'experiència del client.

Entre els principals àmbits d'aplicació de la IA podem trobar els següents:

1. Control de qualitat i manteniment predictiu


La IA s'està utilitzant cada cop més per controlar la qualitat i predir el manteniment d'instal·lacions i la reparació d'equips i maquinària.

Els sensors d'alta precisió poden recopilar dades sobre la producció en temps real, i la IA pot analitzar aquestes dades per detectar problemes de qualitat o desgast a les màquines. D'aquesta manera, els problemes es poden detectar abans que causin una fallada en la producció, cosa que redueix els costos de manteniment i augmenta l'eficiència.

Per exemple, els sensors poden detectar canvis en la vibració o la temperatura d'una màquina, la qual cosa indica una possible falla en el futur.

La IA és molt útil per analitzar grans quantitats de dades de sensors i predir quan cal fer el manteniment preventiu.

2. La IA, la fabricació i la robòtica


Els robots i l'automatització estan guanyant terreny a la fabricació, on poden treballar de manera més precisa i ràpida que els humans per automatitzar tasques repetitives i millorar l'eficiència.

Els sensors poden recopilar dades en temps real per permetre que els robots ajustin la posició i el moviment per maximitzar l'eficiència.

La IA s'utilitza per programar i controlar els robots, cosa que permet una major precisió i flexibilitat en la producció. A més, la IA pot controlar els robots perquè puguin treballar junts de manera més coordinada, cosa que augmenta la productivitat i la qualitat del producte.

Els robots poden realitzar tasques com soldadura, assemblatge i embalatge de manera més ràpida i precisa que els treballadors humans.

La IA també es pot utilitzar també en la fabricació per optimitzar l'eficiència i millorar la qualitat dels productes en línies de producció intel·ligents utilitzant algoritmes d'IA per detectar errors en temps real i ajustar automàticament els processos de producció per minimitzar els residus i maximitzar la producció.

3. Els sensors i la IA a la logística i el transport


Els sensors juntament amb la IA també estan transformant la logística i el transport.

Els sensors poden monitoritzar la ubicació i l'estat dels vehicles, cosa que permet a les empreses optimitzar les rutes i predir el temps de lliurament. La IA també pot controlar la velocitat i el comportament dels vehicles per reduir el consum de combustible i millorar-ne la seguretat.

En altres ocasions, els sensors s'utilitzen per rastrejar els moviments dels productes, des de la sortida de la fàbrica fins a l'arribada al consumidor final.

Els sensors poden controlar la temperatura, la humitat i altres condicions ambientals, cosa que és especialment important en la indústria de l'alimentació i la farmacèutica.

La informació recopilada pels sensors es fa servir per optimitzar qualitat de la cadena de subministrament i millorar l'eficiència de la logística.

4. Servei al client i personalització


La IA s'està utilitzant cada cop més per personalitzar l'experiència del client.

Els algorismes d'IA poden analitzar dades sobre el comportament de compra i les preferències del client per proporcionar recomanacions personalitzades i millorar la retenció de clients. A més, la IA pot ajudar a automatitzar el servei al client mitjançant chatbots i assistents virtuals, cosa que pot reduir els costos i millorar l'experiència del client.

Els enginyers i especialistes d'EVSA Group us poden ajudar en el vostre projecte amb la seva àmplia experiència en el disseny, implantació i manteniment de sistemes intel·ligents, instal·lació de sensors interconnectats i l'automatització de processos.

 

En conclusió...


La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan transformant la manera com operen les indústries a tot el món.

Aquestes tecnologies continuaran avançant i transformant tant la gran empresa com la pime de forma exponencial.

Ara que coneix les aplicacions de la intel·ligència artificial no dubti a aprofitar-la per a la seva indústria.

El nostre propòsit empresarial


EVSA Group
té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions presents i futures.

Estem presents compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A EVSA Group treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat. I cada vegada més, la intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització seran més importants.

automatización procesos industriales

Avantatges i consells per a l’automatització de processos industrials a PIMES

Moltes PIMES tenen encara l'automatització com a assignatura pendent. Des d'EVSA Group volem ajudar-los en aquest procés clau per a la vostra empresa.


Quins són els camps d'automatització més habituals a PIMES?


Les solucions d'automatització que solen aplicar-se tant a pimes industrials com a instal·lacions del sector terciari són:

 1. Control de processos industrials de diferents maquinàries i autòmats.
 2. Automatització “stand alone”: es tracta de l'automatització de maquinària per al seu funcionament 100% autònom.
 3. Gestió d'edificis: aplicació de solucions domòtiques especialitzades per a la programació i control centralitzat de variables de clima, ventilació, il·luminació, serveis auxiliars, consums, producció d'aigua calenta sanitària, central d'alarmes, ...
 4. Automatització del manteniment: per aconseguir un manteniment més àgil en poder gestionar-lo via xarxa i poder interactuar a distància per a primeres intervencions a distància i control d'eficiència energètica o seguretat.
 5. Integració del sistema de producció i el seu ERP perquè l'ERP doni les ordres al sistema productiu, eliminant errors, permetent traçabilitat de lots de producció pel client final totalment parametritzats.

Què pot guanyar la meva empresa amb automatització de processos?


L'automatització és un pas important a la vostra empresa que us ajudarà a generar competitivitat, eficiència i valor al client.

Reducció i control de costos: un dels principals beneficis, en identificar despeses innecessàries a cada activitat i eliminar-les.

Estandardització d'operacions: permet a l'empresa garantir una qualitat més gran en la producció que es durà a terme d'acord amb les pautes definides en cada procés que alhora pot incorporar punts addicionals per a controls de qualitat intermedis.

operario automatización evsa

Com aplicar-ho?


Per poder treure el màxim profit i eliminar costosos errors, és convenient seguir els passos següents en aquest tipus de projectes:

1.- Definiu una Visió Global del sistema productiu:
Dibuixeu el vostre sistema d'operacions per tenir una visió global dels vostres processos i detectar els colls d'ampolla, tasques duplicades o innecessàries per no augmentar valor ni productivitat al sistema productiu. Es tracta de definir com és el procés actual i com hauria de ser per millorar-ne la productivitat.

2.- Realitzeu una anàlisi funcional prèvia
Un cop detectat el procés a automatitzar, cal validar-lo prèviament mitjançant una anàlisi econòmica i funcional que l'automatització donarà els fruits esperats quant a eliminació d'errors, augment de productivitat, reducció de costos, ROI.

3.- Establiu un pla, amb responsable i equip involucrat
Recomanem que tot l'equip participant en el procés conegui els objectius i tingui expectatives alineades. L'equip ha d'incorporar persones de totes les àrees implicades al procés.

És recomanable planificar diverses fases especialment en cas de múltiples processos interrelacionats.

4.- Prepareu l'execució i implementeu
Hem de tenir preparats els diferents aspectes que necessitarà el nou procés automatitzat des de la R+D i enginyeria fins a la posada en marxa: la programació dels sistemes de control, passant per la construcció dels armaris d'automatització i control, selecció i definició dels elements de camp, així com les instal·lacions pneumàtiques necessàries per al seu accionament.

5.- Monitoritzar i seguir els resultats de prop
Cal una supervisió i anàlisi per avaluar els resultats i procedir als ajustaments que corresponguin.

Compteu amb l'experiència d'EVSA Group per aconseguir automatitzacions reeixides, claus en mà i amb un interlocutor únic.

L'automatització és una de les nostres grans especialitats des de fa anys, tant al sector industrial com al sector de serveis.

Automatitzem edificis i indústries, millorant la seguretat, la gestió energètica i la comoditat de les persones.

como puede ayudar evsa a su empresa 2022

Com EVSA pot ajudar-lo aquest 2022?

Com dèiem al post anterior, la pandèmia no ha fet més que accelerar l'avenç dels canvis que ja estaven en marxa. Des d'EVSA Group volem compartir la nostra visió d'aspectes clau en què creiem podem ajudar el sector industrial i el sector terciari durant aquest any 2022 que comença per no perdre terreny i afrontar els anys següents des d'una posició més còmoda.
 

1.- La gestió de l'energia i l'estalvi energètic ja és un tema candent i ho seguirà sent


A EVSA treballem sota la norma 14001 i coneixem profundament les possibilitats tecnològiques i els criteris de gestió a incorporar per a una gestió energètica eficient i sostenible.

Sempre partim d'un estudi de la vostra activitat, consums energètics i objectius, us aportarem prèviament un model de previsió d'estalvi i ROI que aporti la millor solució i tecnologia per reduir costos de consum

Realitzem:

 • Estudis de millora energètica: en multitud d'àmbits com la tecnologia d'enllumenat, els mecanismes de control, bateries de condensadors, equips de compensació d'energia reactiva, compensació de processos energètics,…

 • Instal·lacions fotovoltaiques eficients que li permetin crear la seva pròpia energia elèctrica per a consum, acumulació o tornada a la xarxa.

 • Instal·lacions solars tèrmiques per poder reduir el cost de consum en processos tèrmics, aigua calenta sanitària, sistema de calecacció radiant, ...

 • Podem ajudar-lo a implantar comunitats d'eficiència energètica. El primer és crear un col·lectiu d'empreses, persones o entitats locals interessades en un projecte comú sota el paraigua de l'energia sostenible

2.- L'automatització és la clau de l'eficiència, pas a pas cap a la indústria 4.0


EVSA Group
pot ajudar a millorar els costos directes i estructurals i augmentar la seva competitivitat en poder oferir més capacitat d'adaptació als clients, flexibilitat i servei personalitzat.

Reviseu amb nosaltres aquells processos i instal·lacions subjectes a l'automatització, incloent entre d'altres:

 • Control de processos industrials de diferents maquinàries i autòmats
 • Automatització de maquinària en versió stand alone de funcionament autònom

També us podem ajudar a avançar en connectivitat i generació de dades amb la integració del sistema de producció i el seu ERP. També amb la creació de quadres de comandament als quals podrà accedir des de qualsevol pantalla, fins i tot des del mòbil, en qualsevol moment. Comenceu a generar una base de dades històrica (Big Data) sobre el vostre procés de producció i instal·lacions que us servirà de base de qualsevol sistema futur d'intel·ligència artificial (IA) i d'aprenentatge automàtic (AI) que implanti a futur.

3.- No oblideu que el manteniment és el factor més influent en una bona productivitat


La gestió del manteniment determina l'èxit a mitjà/llarg termini de l'empresa, ja que una maquinària o instal·lacions mal gestionades poden aturar l'activitat o reduir el rendiment i la productivitat dels nostres processos i convertir el nostre compte de resultats en negatiu.

Un pilar essencial en l'estratègia de gestió d'instal· lacions ha de ser un pla de manteniment ben dissenyat. Un pla de manteniment ben estructurat i executat ens aportarà estalvi de costos, més seguretat per als nostres empleats, assegurarà la continuïtat del servei i la minimització del temps d'inactivitat, augmentarà l'eficiència energètica, optimitzarà el rendiment de la nostra maquinària i instal·lacions i allargarà la vida útil.

 

A EVSA Group som experts
en solucions globals en infraestructures


A EVSA oferim solucions en optimització, disseny i execució de plans de manteniment per augmentar la productivitat de la vostra empresa

Partim sempre d'una anàlisi de punts crítics per a la generació i l'adequació dels seus 

Confeccionem el pla de manteniment a les diferents disciplines que necessiti, aplicant les normatives vigents i les recomanacions que poguessin venir donades pels fabricants dels equips, fins i tot per la pròpia experiència del client.

Si ja existeix un pla de manteniment, EVSA pot adequar-lo a les noves necessitats o condicions, buscant maximitzar els estalvis i la seguretat dels seus equips i instal·lacions.

La nostra Divisió de Serveis de manteniment inclou a més del Manteniment Correctiu, totes les solucions que vostè pugui necessitar en manteniment:

 • Facility Management: per a una gestió global de les seves necessitats de manteniment, des de l'elaboració o actualització del pla de manteniment fins a l'execució i el control. Converteixi els costos d'estructura en serveis gestionats per professionals especialistes polivalents.
 • Manteniment Normatiu: aplicat a partir dels requeriments legals o del fabricant.
 • Mantenimiento Preventivo: per prevenir l'avaria en funció de l'activitat del bé d'equip.
 • Manteniment Predictiu: ens permet detectar l'avaria abans que es produeixi.

Ens adaptem a la seva dinàmica productiva, treballem per objectius sobre la base de KPI's lligats a la seva productivitat i clima de treball.

 

També podem monitoritzar de forma remota i en temps real les instal·lacions.

 

Obtingueu un control i manteniment centralitzat de variables de clima, ventilació, il·luminació, serveis auxiliars, consums, producció d'aigua calenta sanitària, central d'alarmes, … tindrà un manteniment més àgil en poder gestionar-lo via xarxa i poder interactuar a distància per a primeres intervencions a distància i control deficiència energètica o seguretat. Aconseguirà portar el control de la seva instal·lació 24 h a la butxaca, al mòbil, conèixer la situació de les seves instal·lacions i prendre mesures en cas necessari sense desplaçar-se.

EVSA Group porta des de 1959 donant servei a tot tipus d'empreses, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques.

Amb més de 1.200 projectes realitzats, EVSA Group us ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les vostres necessitats.

I aquest 2022 estrenarem noves oficines a Martorell, situades al Carrer Montserrat, núm. 9-11. Les noves instal·lacions disposen de 770 m2 de superfície construïda, distribuïts entre oficines i magatzem.

Contacteu-nos per a més informació sobre els nostres serveis, estem a la vostra disposició per donar-vos les solucions que la vostra empresa necessita.

 

 

consell evsa group

Consell EVSA Group: automatitzi si vol seguir sent competitiu

Consell del mes: Novembre 2021


Automatitzi com més aviat millor si vol seguir sent competitiu

 

Invertir en automatizació de processos augmenta la seva productivitat, la seva flexibilitat de producció i estableix les bases per a la transformació digital 4.0 de la seva empresa.

 

Divisió Serveis Especialitzats

 

 

 

 

claim evsa
sistema contra incendios

El manteniment automatitzat de sistemes contra incendis

Sistemes imprescindibles per la nostra seguretat

Els sistemes contra incendis tenen una vital importància per a la seguretat de persones, equips, béns i instal·lacions. Amb el pas dels anys, l'avanç tecnològic ha fet que disposem en l'actualitat un gran ventall de solucions per a cada situació i empresa.

L'efectivitat de la solució escollida dependrà de la correcta avaluació de risc a prevenir en cada tipus d'instal·lació. Per això convé confiar en un especialista amb un coneixement profund de la normativa, capaç de proposar la millor solució tecnològica, encarregar-se de la seva instal·lació i d'un element que és freqüentment oblidat, el seu manteniment.

El manteniment pot marcar la diferència


El manteniment de la central pot marcar la diferència entre una bona detecció de l'incendi, és a dir, en la seva fase inicial, o una detecció defectuosa, per falsa alarma, o tardana, quan l'incendi es trobi més avançat.

Un bon pla de manteniment no té perquè ser especialment costós sempre que estigui ben dissenyat. La idea és que no es faci un manteniment normatiu només per cobrir l'expedient, sinó que es dissenyi un pla normatiu que sigui eficient i que vingui complementat amb un pla preventiu de manera que no tinguem mai el nostre sistema fora de servei. Per a més informació contacti amb la nostra Divisió de Manteniment.

 

Els avantatges del control remot dels sistemes contra incendis


Moltes PIMES encara mantenen sistemes contra incendis molt bàsics poc centralitzats i connectats pensant que la seva actualització serà molt costosa. La realitat és que aquesta actualització pot tenir efectes molt beneficiosos en la reducció de costos estructurals, aturades per falsa alarma i de manteniment a més de el conseqüent increment en la seguretat de la infraestructura i l'equip.

En aquest sentit, un dels grans aliats de l'manteniment dels sistemes contra incendis són les centrals que permeten un accés i control remot de les instal·lacions. Amb aquests sistemes, ja molt avançats, fiables i assequibles, podem atendre des del nostre mòbil, tablet o portàtil, sense importar on ens trobem, a qualsevol alarma, sensor, o paràmetre que vulguem revisar.

Gràcies a aquest control i accés remot, reduirem els desplaçaments i les actuacions per falsa alarma a través de la verificació de diversos paràmetres com sensors de temperatura, fum, càmeres, talls de subministrament ...

Anticipar-se a l'averia


D'altra banda, aquestes centrals remotes convenientment parametritzades i equipades amb els sensors correctes són capaços d'acumular dades que anticipin l'avaria, o que ens donin informació sobre oportunitats d'estalvi en l'ús de les nostres instal·lacions. Dades com temperatura, ús, ocupació d'instal·lacions, nivells d'activitat, qualitat de l'ambient de treball, entre d'altres constituiran el nostre "big data" particular sobre el qual trobar vies de millora de la nostra rendibilitat.

Finalment, assenyalar una nova generació de sensors que recolzats per les centrals d'alarma són capaços de realitzar bona part de l'manteniment de forma automàtica i remota. Es tracta d'últimes tecnologies que estan aportant solució a dos dels problemes de manteniment més comuns en els sistemes de detecció d'incendis: la brutícia i la radiació electromagnètica, dos dels majors causants de falses alarmes.

Des de detectors de fum que detecten el nivell de pols acumulada al seu interior per corregir la seva lectura i no causar alarmes indesitjades. També hi ha detectors de fum equipats amb aire comprimit i que són capaços d'auto netejar-se de dins cap a fora, sense necessitat de desmuntar el detector.

Altres solucions ja al mercat incorporen lectors fonts de contaminació electromagnètica (ràdio, routers sense fils, mans lliures, etc.) per ajudar a la correcta reubicació del detector.

 

A EVSA Group som experts en centrals i sistemes contra incendis i en el manteniment

 

Com pot ajudar-lo EVSA Group?

Amb més de 1.200 projectes realitzats, a 7 països, des de 1959 donant servei a tot tipus d'empresa, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques, EVSA Group ofereix un ventall de solucions i formes de treballar adaptades a les seves necessitats des de les nostres 3 divisions.

La divisió de serveis globals està formada per un equip d'enginyers multidisciplinars amb experiència en el desenvolupament, gestió i execució de nous projectes, proporcionant als clients:

 • Plans d'estratègia tècnica
 • Gestió de projectes 360º
 • Assessorament d'enginyeria

La divisió de serveis especialitzats és l'encarregada de l'execució de noves instal·lacions en les diferents especialitats. Està composta per tres àrees:

 • Instal·lacions
 • Serveis d'automatització
 • Gestió energètica

La divisió de serveis de manteniment li ofereix solucions amb la màxima agilitat i eficiència en manteniment normatiu, preventiu i predictiu, així com contractes de Facility Management.

Treballem en 3 nivells:

 • Desenvolupament i adequació de plans de manteniment
 • Gestió del manteniment
 • Execució