automatización de edificios

Automatització i eficiència en edificis intel·ligents

En l'era de la sostenibilitat i l'eficiència energètica, els edificis intel·ligents s'han posicionat en l'avantguarda de la innovació arquitectònica i tecnològica.

L'automatització es converteix en el cor dels edificis intel·ligents, millorant no sols la seva eficiència energètica sinó també el confort i la seguretat dels seus ocupants.

L'automatització en edificis intel·ligents abarca des de sistemes de climatització que ajusten la temperatura de manera autònoma, fins a il·luminació intel·ligent que s'adapta segons l'hora del dia i l'ocupació de l'espai, passant per sistemes de seguretat avançats que garanteixen la protecció dels ocupants i la infraestructura. Aquests sistemes es gestionen a través de plataformes centralitzades que permeten un control i monitoratge constant de cada aspecte de l'edifici, assegurant així una operació òptima i eficient.

Una dels principals avantatges de l'automatització en edificis intel·ligents és la capacitat de reduir significativament el consum energètic. En ajustar l'ús de recursos com l'electricitat i l'aigua en temps real, basant-se en dades precises sobre l'ocupació i les condicions ambientals externes, s'aconsegueix una notable disminució de la petjada de carboni de l'edifici.

La comoditat i el benestar dels ocupants també es veuen molt beneficiats per l'automatització. La capacitat de personalitzar els entorns de treball i habitatge segons les preferències individuals, sense sacrificar l'eficiència energètica, representa un avanç significatiu en la qualitat de vida dins d'aquests espais. Els sistemes intel·ligents poden, per exemple, ajustar la intensitat de la llum i la temperatura de manera que es creï l'ambient ideal per a cada situació, ja sigui un entorn de treball concentrat o un espai relaxat per al descans.

La il·luminació pot adaptar-se al ritme circadiari el que implica ajustar la il·luminació i altres sistemes de l'edifici per a imitar la llum natural del dia. El resultat és una millora significativa del benestar i la productivitat dels ocupants en alinear els cicles de llum amb els ritmes biològics humans. Aquest enfocament no sols contribueix a la salut i el benestar, sinó que també optimitza l'ús de la il·luminació artificial, la qual cosa resulta en estalvis energètics significatius.

A més, l'automatització d'edificis i instal·lacions intel·ligents pot jugar un paper crucial en la gestió i conservació de l'aigua, especialment en temps de sequera. Mitjançant la implementació de sistemes intel·ligents de gestió de l'aigua que monitoren i ajusten el consum en temps real, és possible aconseguir un ús més eficient de l'aigua, reduint el desaprofitament i donant suport a la sostenibilitat ambiental.

Aquestes tecnologies poden incloure la recol·lecció i reutilització d'aigües pluvials, així com sistemes de reg intel·ligent per a àrees verdes, contribuint significativament a l'estalvi d'aigua.

La seguretat és un altre pilar fonamental en l'automatització d'edificis intel·ligents

En 2024 es posarà especial èmfasi a la planificació de sistemes de seguretat en edificis residencials, oficines i habitatges.

Els sistemes avançats de vigilància i control d'accés utilitzen tecnologies com el reconeixement facial i la detecció de moviments per a garantir la seguretat de les persones i els actius dins de l'edifici.

Aquests sistemes poden integrar-se amb aplicacions mòbils, permetent als usuaris rebre alertes en temps real i controlar aspectes de la seguretat des de qualsevol lloc.

seguridad automatización edificios

A EVSA Group, ens encarreguem d'acompanyar a cada empresa en el cicle de vida de les seves instal·lacions.

En EVSA Group comprenem la importància d'integrar solucions d'automatització avançades per a la gestió d'edificis intel·ligents

La nostra experiència en el disseny i implementació de sistemes personalitzats ens permet oferir als nostres clients projectes clau en mà que no sols milloren l'eficiència energètica i la sostenibilitat, sinó que també eleven la qualitat de vida i seguretat dels seus ocupants.

consell evsa group

Dirigeixi les seves instal·lacions de manera proactiva

Consell del mes: Gener 2024

 

Dirigeixi les seves instal·lacions de manera proactiva

 

Automatitzi les seves instal·lacions per a obtenir dades i saber com funcionen. Passarà d'una gestió reactiva a una gestió proactiva.

 
 
 

claim evsa
consell evsa group

Gestioni les seves instal•lacions amb intel•ligència i automatització

Consell del mes: Desembre 2023Gestioni les seves instal•lacions amb intel•ligència i automatització

Des de millorar l'experiència de l'usuari fins a optimitzar el consum de recursos, la tecnologia d'automatització està redefinint com interactuem amb els nostres espais de treball i serveis.

 
 
 

claim evsa
automatización sector terciario

Avantatges de l'automatització al sector Terciari

L'automatització al sector terciari representa una poderosa revolució en la manera d'administrar edificis i serveis.

L'automatització del sector terciari es presenta no com un luxe, sinó una necessitat imminent que obre un ventall d'oportunitats per a les organitzacions.

Més enllà del confort que pot incorporar, és una via clara de millora de l'eficiència i la sostenibilitat.

Rendiment optimitzat i confort garantit

L'eficiència energètica i el confort de les instal·lacions ja no són conceptes dissociats. Sistemes com l'automatització climàtica adaptativa, basada en tecnologies de Free Cooling, ajusten l'ambient intern no només per horaris sinó també responent a les condicions externes, optimitzant el consum energètic i elevant la comoditat de l'usuari.

Gestió intel·ligent de recursos

Els patrons de consum d'aigua i electricitat, un cop monitoritzats, es transformen en dades valuoses per a la detecció precoç d'anomalies i avaries. Això no només redueix els costos operatius, sinó que també preveu el deteriorament de les infraestructures.

Il·luminació que respon a l'entorn

La gestió d'il·luminació no es limita a encendre ni apagar llums. Es tracta d'un sistema que adapta la intensitat i la tonalitat de la llum interior d'acord amb la llum natural externa. Així s'estalvia energia alhora que es contribueix al benestar dels ocupants i alinea l'espai de treball amb els ritmes circadians naturals.

Més enllà de la productivitat

És fàcil subestimar l'automatització al sector terciari com un simple agregat de confort. Tot i això, el seu impacte va més enllà, contribuint a la retenció de personal, reduint la rotació i les absències per malaltia. Un ambient de treball de qualitat es converteix en part del paquet remuneratiu i en un actiu emocional significatiu per al compromís empresarial.

Coneixent la vida de les nostres infraestructures

L'automatització permet una visió holística de les instal·lacions, proporcionant dades crítiques per a una gestió efectiva. L'anticipació de necessitats i la resposta proactiva es converteixen en el nucli d'una operació amb èxit, permetent decisions fonamentades i oportunes.

Comunicació i Seguretat

Centres comercials i espais de reunió ja utilitzen l'automatització no només per millorar l'experiència del client, sinó també per reforçar la seguretat, guiant els visitants en situacions d'emergència mitjançant sistemes d'il·luminació intel·ligents.

En resum, l'automatització al sector terciari representa una poderosa revolució en la manera d'administrar edificis i serveis. No és només una qüestió de control de consum o destalvi, sinó un enfocament integral que beneficia a usuaris i gestors per igual.

A EVSA, comprenem que la infraestructura d'un edifici és tan dinàmica com la vida que acull i que conèixer el seu funcionament no és opcional, sinó crític per al lideratge en la indústria del servei.


Solucions en automatització


A EVSA Group creiem que els processos d'automatització no es poden ajornar.

La digitalització és avui la base fonamental on resideixen els guanys més grans en supervivència i competitivitat per a les empreses.

Amb la transformació digital, és important començar com més aviat millor, encara que sigui amb petites inversions, en l'automatització d'instal·lacions que vagin generant dades i cultura de gestió interna de les instal·lacions.

L'automatització no és pas el futur, és el present. A EVSA Group estem aquí per ajudar-vos en aquesta transició de les vostres instal·lacions cap a l'eficiència, l'estalvi i el benestar.

consell evsa group

L’automatització del sector terciari no és un luxe

Consell del mes: Novembre 2023

 

L'automatització del sector terciari no és un luxe

L'automatització del sector terciari ens permet obtenir informació de les nostres instal·lacions, a partir de la qual podem generar millors rendiments, serveis i més confort per als usuaris.

 
 
 

claim evsa
domotica industrial, oficinas, hospitales

La domòtica a la indústria actual: eficiència, productivitat i sostenibilitat

La domòtica ofereix una àmplia gamma de beneficis no només en edificis d'oficines o serveis, sinó també en entorns més industrials.

En el context de negoci modern, on l'optimització de recursos, la productivitat i la sostenibilitat són fonamentals, l'automatització s'ha convertit en una eina estratègica, cada cop més potent i assequible gràcies, entre d'altres, als grans avenços de la IoT ( Internet of Things) i la IA (intel·ligència Artificial).

Els principals beneficis de la domòtica són:

Control Remot i Mòbil de les Instal•lacions


La domòtica a la indústria permet el control remot i mòbil d'instal·lacions, cosa que brinda als propietaris i gerents un control centralitzat sobre diversos aspectes de l'entorn de treball. Mitjançant aplicacions i sistemes de gestió avançats, es poden supervisar i controlar equips, sistemes d'il·luminació, climatització, seguretat i altres dispositius des de qualsevol ubicació.

Aquesta flexibilitat permet un monitoratge constant i la capacitat dajustar paràmetres segons les necessitats canviants, fins i tot fora del lloc de treball. Aquest control optimitza l'eficiència operativa, facilita la presa de decisions basada en evidències i informació històrica i millora la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes.

Font d'Estalvi i Eficiència Energètica


Com, per exemple, els sistemes d'il·luminació intel·ligents poden regular automàticament la intensitat i l'encesa/apagada segons la presència de persones o la llum natural disponible, cosa que redueix el consum d'energia i els costos associats.

Així mateix, els sistemes de climatització intel·ligents permeten ajustar la temperatura en funció de l'ocupació i les necessitats tèrmiques, evitant el malbaratament d'energia.

A més, la monitorització en temps real dels consums energètics ofereix informació valuosa per identificar patrons d'ús i detectar ineficiències, permetent la implementació de mesures correctives, evitant temps d'inactivitat i reduint les despeses de reparació.

Augment de la Productivitat


En automatitzar tasques rutinàries i optimitzar l'entorn de treball. Mitjançant la programació intel·ligent, els sistemes poden encarregar-se d'operacions repetitives, alliberant temps i recursos perquè els empleats s'enfoquin en activitats més estratègiques.

Per exemple, en un entorn de fabricació, la domòtica pot automatitzar processos de producció, seguiment d'inventari i control de qualitat, millorant-ne l'eficiència i la precisió. A més, la personalització de l'espai de treball segons les preferències individuals, com ara la il·luminació i la climatització, crea un entorn còmode i propici per a la concentració i la creativitat, impactant positivament en la productivitat i el benestar dels treballadors.

A EVSA treballem amb tot tipus d'empreses i indústries en l'optimització, el control i l'automatització dels seus processos. Solucions per a entorns industrials, oficines o edificis de serveis com a hospitals i hotels.

 

Punts a tenir en compte per obtenir els millors resultats


Avalueu prèviament les vostres necessitats:
és essencial realitzar una avaluació exhaustiva de les necessitats i metes específiques de la vostra empresa per identificar les àrees clau sobre les quals actuar amb millors resultats.

Traceu un pla integral considerant aspectes tècnics, pressupostaris i de recursos humans. Una planificació adequada garantirà una implementació eficient i evitarà problemes futurs.

Implementi els sistemes domòtics de forma integrada amb altres sistemes existents a la seva empresa, com ara sistemes de gestió de producció o manteniment, per tenir una visió global, un control més eficient i una presa de decisions basada en dades precises.

Recolzeu-vos en especialistes amb una visió global i experimentada que us ajudin a estalviar temps i diners en cadascuna d'aquestes fases.

Inteligencia Artificial (IA), sensores y automatización en la industria

Aplicacions d'Intel·ligència Artificial (IA), sensors i automatització a la indústria

La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan revolucionant la manera com es produeixen i es lliuren productes i serveis.

Aquestes tecnologies permeten més eficiència, reducció de costos i millora de la qualitat en la fabricació, la logística i el manteniment.

L'automatització també permet a les empreses adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat i millorar l'experiència del client.

Entre els principals àmbits d'aplicació de la IA podem trobar els següents:

1. Control de qualitat i manteniment predictiu


La IA s'està utilitzant cada cop més per controlar la qualitat i predir el manteniment d'instal·lacions i la reparació d'equips i maquinària.

Els sensors d'alta precisió poden recopilar dades sobre la producció en temps real, i la IA pot analitzar aquestes dades per detectar problemes de qualitat o desgast a les màquines. D'aquesta manera, els problemes es poden detectar abans que causin una fallada en la producció, cosa que redueix els costos de manteniment i augmenta l'eficiència.

Per exemple, els sensors poden detectar canvis en la vibració o la temperatura d'una màquina, la qual cosa indica una possible falla en el futur.

La IA és molt útil per analitzar grans quantitats de dades de sensors i predir quan cal fer el manteniment preventiu.

2. La IA, la fabricació i la robòtica


Els robots i l'automatització estan guanyant terreny a la fabricació, on poden treballar de manera més precisa i ràpida que els humans per automatitzar tasques repetitives i millorar l'eficiència.

Els sensors poden recopilar dades en temps real per permetre que els robots ajustin la posició i el moviment per maximitzar l'eficiència.

La IA s'utilitza per programar i controlar els robots, cosa que permet una major precisió i flexibilitat en la producció. A més, la IA pot controlar els robots perquè puguin treballar junts de manera més coordinada, cosa que augmenta la productivitat i la qualitat del producte.

Els robots poden realitzar tasques com soldadura, assemblatge i embalatge de manera més ràpida i precisa que els treballadors humans.

La IA també es pot utilitzar també en la fabricació per optimitzar l'eficiència i millorar la qualitat dels productes en línies de producció intel·ligents utilitzant algoritmes d'IA per detectar errors en temps real i ajustar automàticament els processos de producció per minimitzar els residus i maximitzar la producció.

3. Els sensors i la IA a la logística i el transport


Els sensors juntament amb la IA també estan transformant la logística i el transport.

Els sensors poden monitoritzar la ubicació i l'estat dels vehicles, cosa que permet a les empreses optimitzar les rutes i predir el temps de lliurament. La IA també pot controlar la velocitat i el comportament dels vehicles per reduir el consum de combustible i millorar-ne la seguretat.

En altres ocasions, els sensors s'utilitzen per rastrejar els moviments dels productes, des de la sortida de la fàbrica fins a l'arribada al consumidor final.

Els sensors poden controlar la temperatura, la humitat i altres condicions ambientals, cosa que és especialment important en la indústria de l'alimentació i la farmacèutica.

La informació recopilada pels sensors es fa servir per optimitzar qualitat de la cadena de subministrament i millorar l'eficiència de la logística.

4. Servei al client i personalització


La IA s'està utilitzant cada cop més per personalitzar l'experiència del client.

Els algorismes d'IA poden analitzar dades sobre el comportament de compra i les preferències del client per proporcionar recomanacions personalitzades i millorar la retenció de clients. A més, la IA pot ajudar a automatitzar el servei al client mitjançant chatbots i assistents virtuals, cosa que pot reduir els costos i millorar l'experiència del client.

Els enginyers i especialistes d'EVSA Group us poden ajudar en el vostre projecte amb la seva àmplia experiència en el disseny, implantació i manteniment de sistemes intel·ligents, instal·lació de sensors interconnectats i l'automatització de processos.

 

En conclusió...


La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan transformant la manera com operen les indústries a tot el món.

Aquestes tecnologies continuaran avançant i transformant tant la gran empresa com la pime de forma exponencial.

Ara que coneix les aplicacions de la intel·ligència artificial no dubti a aprofitar-la per a la seva indústria.

El nostre propòsit empresarial


EVSA Group
té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions presents i futures.

Estem presents compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A EVSA Group treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat. I cada vegada més, la intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització seran més importants.

automatización procesos industriales

Avantatges i consells per a l’automatització de processos industrials a PIMES

Moltes PIMES tenen encara l'automatització com a assignatura pendent. Des d'EVSA Group volem ajudar-los en aquest procés clau per a la vostra empresa.


Quins són els camps d'automatització més habituals a PIMES?


Les solucions d'automatització que solen aplicar-se tant a pimes industrials com a instal·lacions del sector terciari són:

 1. Control de processos industrials de diferents maquinàries i autòmats.
 2. Automatització “stand alone”: es tracta de l'automatització de maquinària per al seu funcionament 100% autònom.
 3. Gestió d'edificis: aplicació de solucions domòtiques especialitzades per a la programació i control centralitzat de variables de clima, ventilació, il·luminació, serveis auxiliars, consums, producció d'aigua calenta sanitària, central d'alarmes, ...
 4. Automatització del manteniment: per aconseguir un manteniment més àgil en poder gestionar-lo via xarxa i poder interactuar a distància per a primeres intervencions a distància i control d'eficiència energètica o seguretat.
 5. Integració del sistema de producció i el seu ERP perquè l'ERP doni les ordres al sistema productiu, eliminant errors, permetent traçabilitat de lots de producció pel client final totalment parametritzats.

Què pot guanyar la meva empresa amb automatització de processos?


L'automatització és un pas important a la vostra empresa que us ajudarà a generar competitivitat, eficiència i valor al client.

Reducció i control de costos: un dels principals beneficis, en identificar despeses innecessàries a cada activitat i eliminar-les.

Estandardització d'operacions: permet a l'empresa garantir una qualitat més gran en la producció que es durà a terme d'acord amb les pautes definides en cada procés que alhora pot incorporar punts addicionals per a controls de qualitat intermedis.

operario automatización evsa

Com aplicar-ho?


Per poder treure el màxim profit i eliminar costosos errors, és convenient seguir els passos següents en aquest tipus de projectes:

1.- Definiu una Visió Global del sistema productiu:
Dibuixeu el vostre sistema d'operacions per tenir una visió global dels vostres processos i detectar els colls d'ampolla, tasques duplicades o innecessàries per no augmentar valor ni productivitat al sistema productiu. Es tracta de definir com és el procés actual i com hauria de ser per millorar-ne la productivitat.

2.- Realitzeu una anàlisi funcional prèvia
Un cop detectat el procés a automatitzar, cal validar-lo prèviament mitjançant una anàlisi econòmica i funcional que l'automatització donarà els fruits esperats quant a eliminació d'errors, augment de productivitat, reducció de costos, ROI.

3.- Establiu un pla, amb responsable i equip involucrat
Recomanem que tot l'equip participant en el procés conegui els objectius i tingui expectatives alineades. L'equip ha d'incorporar persones de totes les àrees implicades al procés.

És recomanable planificar diverses fases especialment en cas de múltiples processos interrelacionats.

4.- Prepareu l'execució i implementeu
Hem de tenir preparats els diferents aspectes que necessitarà el nou procés automatitzat des de la R+D i enginyeria fins a la posada en marxa: la programació dels sistemes de control, passant per la construcció dels armaris d'automatització i control, selecció i definició dels elements de camp, així com les instal·lacions pneumàtiques necessàries per al seu accionament.

5.- Monitoritzar i seguir els resultats de prop
Cal una supervisió i anàlisi per avaluar els resultats i procedir als ajustaments que corresponguin.

Compteu amb l'experiència d'EVSA Group per aconseguir automatitzacions reeixides, claus en mà i amb un interlocutor únic.

L'automatització és una de les nostres grans especialitats des de fa anys, tant al sector industrial com al sector de serveis.

Automatitzem edificis i indústries, millorant la seguretat, la gestió energètica i la comoditat de les persones.

como puede ayudar evsa a su empresa 2022

Com EVSA pot ajudar-lo aquest 2022?

Com dèiem al post anterior, la pandèmia no ha fet més que accelerar l'avenç dels canvis que ja estaven en marxa. Des d'EVSA Group volem compartir la nostra visió d'aspectes clau en què creiem podem ajudar el sector industrial i el sector terciari durant aquest any 2022 que comença per no perdre terreny i afrontar els anys següents des d'una posició més còmoda.
 

1.- La gestió de l'energia i l'estalvi energètic ja és un tema candent i ho seguirà sent


A EVSA treballem sota la norma 14001 i coneixem profundament les possibilitats tecnològiques i els criteris de gestió a incorporar per a una gestió energètica eficient i sostenible.

Sempre partim d'un estudi de la vostra activitat, consums energètics i objectius, us aportarem prèviament un model de previsió d'estalvi i ROI que aporti la millor solució i tecnologia per reduir costos de consum

Realitzem:

 • Estudis de millora energètica: en multitud d'àmbits com la tecnologia d'enllumenat, els mecanismes de control, bateries de condensadors, equips de compensació d'energia reactiva, compensació de processos energètics,…

 • Instal·lacions fotovoltaiques eficients que li permetin crear la seva pròpia energia elèctrica per a consum, acumulació o tornada a la xarxa.

 • Instal·lacions solars tèrmiques per poder reduir el cost de consum en processos tèrmics, aigua calenta sanitària, sistema de calecacció radiant, ...

 • Podem ajudar-lo a implantar comunitats d'eficiència energètica. El primer és crear un col·lectiu d'empreses, persones o entitats locals interessades en un projecte comú sota el paraigua de l'energia sostenible

2.- L'automatització és la clau de l'eficiència, pas a pas cap a la indústria 4.0


EVSA Group
pot ajudar a millorar els costos directes i estructurals i augmentar la seva competitivitat en poder oferir més capacitat d'adaptació als clients, flexibilitat i servei personalitzat.

Reviseu amb nosaltres aquells processos i instal·lacions subjectes a l'automatització, incloent entre d'altres:

 • Control de processos industrials de diferents maquinàries i autòmats
 • Automatització de maquinària en versió stand alone de funcionament autònom

També us podem ajudar a avançar en connectivitat i generació de dades amb la integració del sistema de producció i el seu ERP. També amb la creació de quadres de comandament als quals podrà accedir des de qualsevol pantalla, fins i tot des del mòbil, en qualsevol moment. Comenceu a generar una base de dades històrica (Big Data) sobre el vostre procés de producció i instal·lacions que us servirà de base de qualsevol sistema futur d'intel·ligència artificial (IA) i d'aprenentatge automàtic (AI) que implanti a futur.

3.- No oblideu que el manteniment és el factor més influent en una bona productivitat


La gestió del manteniment determina l'èxit a mitjà/llarg termini de l'empresa, ja que una maquinària o instal·lacions mal gestionades poden aturar l'activitat o reduir el rendiment i la productivitat dels nostres processos i convertir el nostre compte de resultats en negatiu.

Un pilar essencial en l'estratègia de gestió d'instal· lacions ha de ser un pla de manteniment ben dissenyat. Un pla de manteniment ben estructurat i executat ens aportarà estalvi de costos, més seguretat per als nostres empleats, assegurarà la continuïtat del servei i la minimització del temps d'inactivitat, augmentarà l'eficiència energètica, optimitzarà el rendiment de la nostra maquinària i instal·lacions i allargarà la vida útil.

 

A EVSA Group som experts
en solucions globals en infraestructures


A EVSA oferim solucions en optimització, disseny i execució de plans de manteniment per augmentar la productivitat de la vostra empresa

Partim sempre d'una anàlisi de punts crítics per a la generació i l'adequació dels seus 

Confeccionem el pla de manteniment a les diferents disciplines que necessiti, aplicant les normatives vigents i les recomanacions que poguessin venir donades pels fabricants dels equips, fins i tot per la pròpia experiència del client.

Si ja existeix un pla de manteniment, EVSA pot adequar-lo a les noves necessitats o condicions, buscant maximitzar els estalvis i la seguretat dels seus equips i instal·lacions.

La nostra Divisió de Serveis de manteniment inclou a més del Manteniment Correctiu, totes les solucions que vostè pugui necessitar en manteniment:

 • Facility Management: per a una gestió global de les seves necessitats de manteniment, des de l'elaboració o actualització del pla de manteniment fins a l'execució i el control. Converteixi els costos d'estructura en serveis gestionats per professionals especialistes polivalents.
 • Manteniment Normatiu: aplicat a partir dels requeriments legals o del fabricant.
 • Mantenimiento Preventivo: per prevenir l'avaria en funció de l'activitat del bé d'equip.
 • Manteniment Predictiu: ens permet detectar l'avaria abans que es produeixi.

Ens adaptem a la seva dinàmica productiva, treballem per objectius sobre la base de KPI's lligats a la seva productivitat i clima de treball.

 

També podem monitoritzar de forma remota i en temps real les instal·lacions.

 

Obtingueu un control i manteniment centralitzat de variables de clima, ventilació, il·luminació, serveis auxiliars, consums, producció d'aigua calenta sanitària, central d'alarmes, … tindrà un manteniment més àgil en poder gestionar-lo via xarxa i poder interactuar a distància per a primeres intervencions a distància i control deficiència energètica o seguretat. Aconseguirà portar el control de la seva instal·lació 24 h a la butxaca, al mòbil, conèixer la situació de les seves instal·lacions i prendre mesures en cas necessari sense desplaçar-se.

EVSA Group porta des de 1959 donant servei a tot tipus d'empreses, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques.

Amb més de 1.200 projectes realitzats, EVSA Group us ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les vostres necessitats.

I aquest 2022 estrenarem noves oficines a Martorell, situades al Carrer Montserrat, núm. 9-11. Les noves instal·lacions disposen de 770 m2 de superfície construïda, distribuïts entre oficines i magatzem.

Contacteu-nos per a més informació sobre els nostres serveis, estem a la vostra disposició per donar-vos les solucions que la vostra empresa necessita.

 

 

consell evsa group

Consell EVSA Group: automatitzi si vol seguir sent competitiu

Consell del mes: Novembre 2021


Automatitzi com més aviat millor si vol seguir sent competitiu

 

Invertir en automatizació de processos augmenta la seva productivitat, la seva flexibilitat de producció i estableix les bases per a la transformació digital 4.0 de la seva empresa.

 

Divisió Serveis Especialitzats

 

 

 

 

claim evsa