calculadora digitales EVSA Group

Calculi els riscos en infraestructures de la seva empresa

Conegui els riscos en infraestructures de la seva empresa amb la Calculadora digital d’EVSA Group

 

Té la seva empresa actuacions de manteniment? Són adequades? Redueixen riscos? Té localitzats els punts crítics? Aplica mètriques objectives?


A EVSA Group li proposem una nova eina gratuïta que li permetrà conèixer el nivell de risc en infraestructures que té actualment la seva empresa.

Es tracta de la Calculadora de Riscos en Infraestructures, un test en línia de només deu preguntes que posem a disposició de totes les empreses a través de la nostra pàgina web, i que li permetrà:

  1. Conèixer el perfil de la seva empresa en base a la planificació i el nivell de risc actual.
  2. Avaluar l’estat de la seva política de manteniment i prevenció de riscos en infraestructures.
  3. Conèixer el nivell de millora en la seva inactivitat productiva i d'estalvi en despeses de manteniment.
  4. Detectar les bones pràctiques, consells i accions més recomanades en el seu cas particular.

Realitzar el test no li portarà més de 2 minuts i obtindrà la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al seu cas de forma immediata.

 El test és totalment anònim i basat en els més de 60 anys d’experiència d’EVSA Group en la gestió i manteniment d’instal·lacions i processos industrials.

Els nostres clients ens encarreguen una revisió dels seus processos en instal·lacions per a poder detectar millores i optimitzacions que els permetin disminuir les despeses de manteniment i millorar o eliminar si és possible la inactivitat productiva per errors de prevenció.

Aquesta Calculadora és una avaluació digital, simple i merament informativa, de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del seu interès.

Si necessita assessorament, una proposta o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubti en contactar amb els nostres especialistes per concertar una reunió de treball.

 

 

EVSA Group té com un dels seus objectius principals treballar perquè les empreses siguin més productives, competitives i sostenibles.

luz ergonómica oficina

La il·luminació i el ritme circadià a la feina

Què és el ritme circadià en l'ésser humà?

És el cicle natural de canvis físics, mentals i de comportament que experimenta el cos en un cicle de 24 hores. També el ritme circadià a la feina és important.

Com pot afectar la il·luminació a la feina?

El benestar emocional i el confort visual en el treball ens ajudaran a sentir-nos millor. I la il·luminació que tinguem a la nostra empresa ens pot ajudar moltíssim.

Gestió lumínica saludable


Fins ara la gestió lumínica estava principalment lligada a objectius d'estalvi i sostenibilitat. No obstant això, una visió més innovadora i global d'aquesta gestió ens permet també obtenir beneficis en la qualitat i l'experiència de treball dels nostres equips.

La clau és entendre com l'espai de treball i, molt concretament, la qualitat de la llum del nostre lloc de treball afecta la nostra salut al condicionar els nostres ritmes vitals, els nostres processos fisiològics, el nivell de concentració i a les nostres emocions.

La llum, el principal regulador de l'estat d'ànim


Moltes estades, especialment aquelles que estan subjectes a il·luminació artificial durant tota la jornada, l'absència de llum natural afecta negativament la regulació natural dels nostres estats d'ànim i rendiment físic i intel·lectual.

La nostra biologia segueix programada per adaptar-se a la llum natural, als seus cicles i a les seves característiques. Una il·luminació saludable ha de ser el més natural possible, per no alterar el nostre ritme circadià i la producció natural de melatonina del nostre organisme.

La llum adequada en el moment adequat


Al matí,
la intensitat i la proporció de to blau de la llum va en augment i ens ajuda a estar més actius. Al capvespre disminueix gradualment la intensitat i la proporció de blau, preparant-nos per la relaxació necessària perquè el descans sigui realment reparador.

Una correcta gestió lumínica tindrà en compte aquests aspectes i aportarà solucions per aprofitar la il·luminació natural i/o implantar sistemes d'il·luminació artificial innovadors que adeqüin la llum a cada moment de la jornada.

Amb EVSA sempre preval la gestió de la llum natural en cada instal·lació i quan l'espai de treball no pot aprofitar-la i ha de treballar amb llum artificial permanent, aplica un tipus d'instal·lacions d'enllumenat saludables.

Solucions innovadores en marxa


Hospitals, escoles i oficines ja apliquen aquestes solucions d'il·luminació saludable que regulen la intensitat, el to lumínic i la temperatura de color adequada, de forma automàtica i d'acord amb la llum exterior.

Aquestes solucions permeten:

  • Regular la temperatura de color de la llum al llarg de la jornada per fer-la coincidir amb els nostres ritmes biològics naturals, millorant el nivell d'activació, els estats d'ànim i el cicle son/vigília.
  • Reduir el "flickering", petites fluctuacions en la brillantor de la llum artificial que es manifesten en forma de parpelleig. Si no està controlat per sota dels nivells correctes, és responsable de mal de cap, i fins i tot de migranyes i nàusees.

A EVSA Group, som pioners en la nova gestió lumínica


EVSA pot aportar les solucions tecnològiques i experiència per implementar aquesta nova gestió lumínica a la seva empresa. Podem aportar: estalvis, sostenibilitat i una nova eina de competitivitat per al seu equip, en termes de rendiment, reducció de baixes laborals, i millora clima laboral.

La nostra Divisió de Serveis Especialitzats pot ajudar a millorar la gestió energètica global. A EVSA sempre partim d'un estudi de la seva activitat, consums energètics i objectius, li aportarem prèviament un model de previsió d'estalvi que aporti la millor solució i tecnologia per reduir costos de consum en multitud d'àmbits com la tecnologia d'enllumenat, autogeneració, els seus mecanismes de control, bateries de condensadors, equips de compensació d'energia reactiva, compensació de processos energètics, ...

CONSULTI ELS NOSTRES CASOS D'ÈXIT.

Podem ajudar-lo i servir-li de guia en aquesta nova cultura energètica empresarial.

comunidades energéticas industria y empresas

Comunitats Energètiques: noves oportunitats per a la seva empresa


Què són les Comunitats Energètiques Locals (CEL)?


Són entitats jurídiques de participació voluntària a través de les quals els membres que la formen poden organitzar-se per produir, auto-consumir, gestionar i emmagatzemar la seva pròpia energia.

El seu objectiu principal és generar beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on duguin a terme la seva activitat.

Poden basar-se en una connexió física o bé en una relació virtual entre els seus participants.

Qui pot crear una Comunitat Energètica Local (CEL)?

Es pot crear a partir de l'acord de persones jurídiques (empreses de tot tipus, associacions, cooperatives, organitzacions amb o sense ànim de lucre, ...), de persones físiques (ciutadans a títol individual, veïns, ...) i/o també administracions locals autonòmiques o nacionals.

Les comunitats energètiques es poden formalitzar com cooperatives, associacions, agrupacions d'interès econòmic, consorcis ... es tracta de models col·laboratius que poden integrar diversos actors, anomenats PPCP: comunitat local + administració + empresa privada.

Podeu trobar més informació sobre el seu desenvolupament a la Guia per al Desenvolupament d'Instruments de Foment de Comunitats Energètiques Locals de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Per què poden ser d'interès per a la meva empresa?


Es tracta d'una nova fórmula de generació distribuïda d'energia de forma més justa, eficient i col·laborativa per a la transició energètica de les ciutats.

Permet que les empreses uneixin esforços amb el seu entorn social per a:

  • Aprofitar/compartir instal·lacions, superfícies, i inversions dedicades a la generació d'energia renovable, principalment fotovoltaica o solars tèrmiques però també pot organitzar-se al voltant de l'aprofitament de biomassa o altres iniciatives d'economia circular.

  • Abaratir costos energètics a l'accedir a l'energia generada en forma d'autoconsum compartit més flexible, lògic i eficient per a la seva empresa, la comunitat i el medi ambient.

  • Entrar a la nova cultura energètica i aprofitar les subvencions i ajudes que tant a nivell europeu com a nivell nacional s'estan preparant per a aquest tipus d'iniciatives.


Quins passos ha de seguir per constituir una Comunitat Energètica Local (CEL)?

El primer és aconseguir la unió d'interessos entorn a l'eficiència energètica. Per això, el primer pas per a la seva constitució és crear un col·lectiu d'empreses, persones o/i entitats locals interessades en un projecte comú sota el paraigua de l'energia sostenible.

Un cop identificat aquest col·lectiu, l'ideal és contactar amb una empresa especialitzada en energies renovables que els assessori sobre el tipus d'instal·lació més adequat i com desenvolupar la seva idea.

EVSA Group, està certificada amb la ISO 14001 i ofereix tota la seva experiència en instal·lacions i manteniment en instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i solars tèrmiques per ajudar-lo en aquest tipus de projectes i servir-li de guia en aquesta nova cultura energètica empresarial.

Contacti'ns per a més informació, estem al seu servei per donar-li les solucions que necessita.