proveïdor manteniment

Què hem d'exigir al nostre proveïdor de manteniment?

L'elecció d'un bon proveïdor en un tema tan crític com el manteniment pot marcar la diferència en la competitivitat i productivitat de la seva empresa.

El manteniment recull cadascuna de les activitats que es dediquen expressament a allargar la vida útil de les instal·lacions, dels equips i de les màquines. Poden saber més del cicle de vida de les instal•lacions EVSA aquí.

A continuació presentem els 10 punts clau a tenir en compte a l'hora d'avaluar el proveïdor responsable del manteniment de la seva empresa.

Els 10 punts claus a valorar del proveïdor de manteniment


1. Avaluació i anàlisi de riscos complet i adaptat:
Demani-li que dediqui temps a comprendre a fons els seus processos i operacions, de manera que puguin adaptar els seus serveis de manteniment a les seves necessitats específiques.

2. Pla de manteniment sòlid: Sol·liciti que actualitzin o dissenyin un pla de manteniment adequat per a la seva situació, incloent-hi un programa de manteniment preventiu amb inspeccions regulars i proves d'equips crítics, la qual cosa ajudarà a prevenir aturs no programats i prolongarà la vida útil dels seus actius.

3. Personal tècnic altament capacitat: Asseguri's que el proveïdor tingui tècnics i personal de manteniment ben entrenats i certificats per a operar en instal·lacions industrials, complint amb les normatives de seguretat industrial.

4. Compromís amb la seguretat: Asseguri's que compleixin amb els estàndards més rigorosos en seguretat industrial, incloent-hi la formació del personal, el compliment de les normatives i l'aplicació de mesures de seguretat adequades durant les operacions de manteniment. Verifiqui que tinguin una assegurança de responsabilitat civil adequat per a cobrir qualsevol eventualitat durant el manteniment.

5. Serveis complets: Busqui un proveïdor que li pugui acompanyar durant tot el cicle de vida dels seus actius i instal·lacions, des del disseny fins a la reposició, oferint una gamma completa de serveis especialitzats, des d'enginyeria fins a seguretat i sostenibilitat.

6. Gestió de recanvis: Consulti si ofereixen serveis de gestió d'inventari de recanvis per a garantir un accés oportú a les peces i components necessaris.

7. Avaluació de costos i retorn d'inversió (ROI): A més d'un pressupost clar, han de col·laborar amb vostè per a avaluar com els seus serveis de manteniment contribueixen a l'eficiència i rendibilitat de la seva empresa.

8. Tecnologia i seguiment: Asseguri's que utilitzin tecnologia i sistemes de seguiment per a monitorar eficaçment el manteniment de les seves instal·lacions, com a programari de gestió d'actius i manteniment.

9. Historial i referències: Investigui el seu historial de satisfacció del client i projectes anteriors en la indústria, i no dubti a sol·licitar referències i opinions d'altres clients.

10. Busqui un partner estratègic: Un bon proveïdor de manteniment l'ajudarà eficaçment a resoldre els desafiaments quotidians i, sobretot, a anticipar i reduir-los. Per a això, el proveïdor ha d'actuar com un partner de la seva organització, aportant-li maneres d'augmentar la seva productivitat i competitivitat actual i futura.

A EVSA Group som experts en manteniment industrial i de serveis, plans de manteniment, manteniment predictiu, manteniment normatiu i manteniment preventiu.

 

Serveis de manteniment 360º


A EVSA Group treballem per als sectors més exigents, des de plantes industrials, edificis d'oficines i centres sociosanitaris.

Externalitzi amb nosaltres el control i desenvolupament del programa de manteniment detallat en el seu propi Pla de Manteniment.

EVSA disposa de les eines informàtiques adequades (GMAO) que permeten gestionar les operacions de manteniment i, que el client, en temps real, pot conèixer l'estat d'execució de totes les tasques relacionades amb el seu Pla de Manteniment. I accedir als informes corresponents.