baixas instal·lacions electriques de baixa tensió

Reforma de la Pastisseria Baixas, instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Client: Pastisseria Baixas - Grup Olivé
Any: 2022


La Pastisseria Baixas és una de les pastisseries més antigues i tradicionals de Barcelona, fundada l’any 1882 per Josep Baixas i Casacuberta, està situada al carrer de Muntaner, 331, de Barcelona i és molt coneguda pels seus pastissos, els seus dolços i la seva xocolata.

La Pastisseria Baixas va ser dirigida per diferents generacions de la família Baixas i ha mantingut la seva tradició i qualitat durant tots aquests anys.

Recentment, el Grup Olivé la va absorbir i dins el marc de restructuració i posada al dia de la mateixa, va confiar en EVSA Group per tal que l’ajudés a dur a terme el disseny, l’execució i la legalització de la reforma de la totalitat de les instal.lacions elèctriques i de veu i dades (Informàtica).

El local, amb aquesta reforma realitzada, ha passat també a ser l’obrador general de la part de “dolç” del grup Olivé i abastirà tots els seus restaurants de Barcelona.

Plantejament del projecte


El plantejament del projecte, el disseny de les instal.lacions i la seva dificultat tècnica, tant per la seva especial construcció interior de les tres plantes, sense espais de maniobrabilitat interior; com pel seu escassísssim temps d’execució; eren els principals condicionants dels quals partia el client per engegar la complexa reforma.

El client, partia del seu plantejament productiu i de maquinària, però requeria una translació a l’execució de la reforma sense cap mena de projecte d’enginyeria previ.

Aleshores, la solució que volia el Grup Olivé, passava per treballar amb un partner que aportés plantejaments i experiència en enginyeria elèctrica i que fos capaç d’executar tota l’obra en un temps rècord.

I una vegada més, l'aportació de l'equip professional d'enginyeria i instal.lacions d'EVSA, va ser clau en l’aportació de valor afegit.

Descripció tècnica del projecte


L’obra va consistir en reformar completament les instal·lacions elèctriques i de veu i dades (Informàtica) de la Pastisseria i el seu obrador subterrani, totalment obsolets i amb grans problemes per a les operatives i normatives actuals; per migrar cap a uns nous espais polivalents i amb maquinària i operatives totalment noves i adaptades a les majors capacitats productives i de qualitat desitjades.

Tal i com ja s’ha apuntat, el projecte va ser creat des de zero, analitzant, plantejant i executant, colze a colze amb el client; per arribar a convertir l’espai existent en un obrador i una pastisseria en un espai de temps molt curt, ja que les necessitats operatives del negoci i del client, no permetien poder tenir les instal.lacions i tot les persones que hi treballen, parades més dies.

En resum, els reptes del projecte eren:

  1. Partint des de zero, disseny, plantejaments i enginyeria funcional segons les necessitats del client.
  2. Adaptació del projecte i l’execució de l’obra a les difícils característiques de l’espai.
  3. Execució de l’obra en un temps d’entrega molt curt (6 setmanes)

Execució de les obres


Les obres es van haver de realitzar de forma complexa ja que amb el temps d’execució tan curt, la coincidència de diversos i nombrosos equips d’industrials, treballant simultàniament en un mateix espai tan reduït i tant complexe, feien imprescindible que la seva coordinació fos també un factor clau.

Elements diferencials del projecte:

  • Instal·lació local de subquadres estratègicament dissenyats i col.locats per a poder alimentar les noves màquines, tot i tenir el subministrament antic a 127/220V.
  • Enllumenat amb regulació segons la visualització dels productes exposats, segons la zona de degustació i amb escenes.
    En funció l’horari d’afluència dels clients (per exemple amb clients de matí d’edat més avançada i amb clients de tarda més joves), es governa tot l’enllumenat per mitjà d’un sistema de regulació DALI (de la marca TRILUX).
  • Particularització del mobiliari i de les diverses zones de la pastisseria amb diferents tipologies de llum led, per buscar parts més càlides per a les zones de degustació i mobiliari i les parts més fredes per a les zones de treballs.


Galeria d'imatges


ABANS / DESPRÉS