facility management

Els avantatges del facility management

El facility management coordina l'entorn físic de treball amb les persones i l'organització

Podríem definir el facility management  com el model de gestió global del manteniment de les instal·lacions i recursos immobiliaris de les empreses.

Té com a objectiu l'adequació òptima i permanent d'aquests recursos a l'organització i a l'equip humà de les companyies al menor cost possible.

La integració i centralització de totes les responsabilitats de gestió sobre aquests recursos en la figura del Facility Manager.

El facility management coordina l'entorn físic de treball amb les persones i l'organització. Inclou la gestió d'edificis i serveis, com a neteja, seguretat, manteniment, i compliment de normatives.

L'objectiu és fomentar un entorn eficient i segur que asseguri un funcionament, sense interrupcions no planificades, de l'activitat productiva de l'empresa.

Aquesta gestió integral d'infraestructures i serveis de suport és crucial per a empreses de totes les grandàries, especialment en el sector terciari.

A l'ésser un sistema integrat i centralitzat en un gestor professionalitzat (intern o extern) el facility management aporta nombrosos avantatges a l'organització que van des de la reducció de costos fins a la sostenibilitat energètica, la qual cosa ho converteix en una estratègia fonamental per a les empreses del sector terciari i industrial.

Els avantatges més destacables del facility management

 

 1. Permet enfocar-se en el core business: en externalitzar la gestió de les instal·lacions, les empreses poden concentrar-se en la seva activitat principal, delegant en experts la responsabilitat de gestionar les seves infraestructures.

 2. Redueix costos directes a través de l'externalització de serveis en empreses especialitzades i la centralització de la gestió. En comptar amb un solo proveïdor encarregat de la gestió de la infraestructura i el outsourcing dels processos associats, s'aconsegueix una major eficiència en la gestió de les instal·lacions. Es facilita la coordinació dels diferents serveis i interaccions amb proveïdors externs. Tot això comporta a una disminució de costos finals a través d'economies d'escala, especialització, i una millor planificació i optimització de tasques.

 3. Assegura el compliment normatiu: l'especialització, coneixements i visió global del Facility Manager, assegura que les empreses compleixin amb les normatives de seguretat, salut i qualitat, evitant multes i millorant la seguretat laboral.

 4. Millora en l'experiència del client i de l'empleat: un entorn de treball ben gestionat, segur i saludable millora l'experiència i satisfacció tant dels empleats com dels clients. Aquestes millores inclouen des de l'ergonomia en l'oficina fins a protocols de seguretat en instal·lacions industrials, i es tradueixen en una major lleialtat i una millor imatge de marca.

 5. Proporciona informació en temps real dels serveis brindats i els seus costos associats a través de quadres de comandament que faciliten l'anàlisi i la identificació d'àrees de millora i optimització. Aquesta informació també serà una bona base per als nostres sistemes de planificació de recursos, aprovisionament i producció, reduint els temps morts, els inventaris i la correcta ocupació de temps dels equips de manteniment i producció.

 6. Augmenta la flexibilitat i escalabilitat de l'empresa per a una millor adaptabilitat als canvis organitzacionals. El facility management ofereix solucions flexibles i escalables que s'adapten a les necessitats canviants de l'empresa, permetent un creixement sostenible i una ràpida adaptació a nous desafiaments del mercat.

EVSA Group ofereix serveis especialitzats en facility management. Fem costat a les organitzacions per a aconseguir els seus objectius estratègics i operatius.


Solucions en facility management


Cadascun d'aquests punts ressalta com el facility management pot ser un motor clau per al cicle de vida de les seves instal·lacions, la seva productivitat i èxit empresarial, especialment en sectors on la gestió eficient de les instal·lacions és crítica.

EVSA Group ofereix serveis especialitzats en aquest àmbit, exercint un paper crucial en el suport a altres organitzacions per a aconseguir els seus objectius estratègics i operatius. L'acompanyem en el cicle de vida de les seves instal·lacions.

automatización sector terciario

Avantatges de l'automatització al sector Terciari

L'automatització al sector terciari representa una poderosa revolució en la manera d'administrar edificis i serveis.

L'automatització del sector terciari es presenta no com un luxe, sinó una necessitat imminent que obre un ventall d'oportunitats per a les organitzacions.

Més enllà del confort que pot incorporar, és una via clara de millora de l'eficiència i la sostenibilitat.

Rendiment optimitzat i confort garantit

L'eficiència energètica i el confort de les instal·lacions ja no són conceptes dissociats. Sistemes com l'automatització climàtica adaptativa, basada en tecnologies de Free Cooling, ajusten l'ambient intern no només per horaris sinó també responent a les condicions externes, optimitzant el consum energètic i elevant la comoditat de l'usuari.

Gestió intel·ligent de recursos

Els patrons de consum d'aigua i electricitat, un cop monitoritzats, es transformen en dades valuoses per a la detecció precoç d'anomalies i avaries. Això no només redueix els costos operatius, sinó que també preveu el deteriorament de les infraestructures.

Il·luminació que respon a l'entorn

La gestió d'il·luminació no es limita a encendre ni apagar llums. Es tracta d'un sistema que adapta la intensitat i la tonalitat de la llum interior d'acord amb la llum natural externa. Així s'estalvia energia alhora que es contribueix al benestar dels ocupants i alinea l'espai de treball amb els ritmes circadians naturals.

Més enllà de la productivitat

És fàcil subestimar l'automatització al sector terciari com un simple agregat de confort. Tot i això, el seu impacte va més enllà, contribuint a la retenció de personal, reduint la rotació i les absències per malaltia. Un ambient de treball de qualitat es converteix en part del paquet remuneratiu i en un actiu emocional significatiu per al compromís empresarial.

Coneixent la vida de les nostres infraestructures

L'automatització permet una visió holística de les instal·lacions, proporcionant dades crítiques per a una gestió efectiva. L'anticipació de necessitats i la resposta proactiva es converteixen en el nucli d'una operació amb èxit, permetent decisions fonamentades i oportunes.

Comunicació i Seguretat

Centres comercials i espais de reunió ja utilitzen l'automatització no només per millorar l'experiència del client, sinó també per reforçar la seguretat, guiant els visitants en situacions d'emergència mitjançant sistemes d'il·luminació intel·ligents.

En resum, l'automatització al sector terciari representa una poderosa revolució en la manera d'administrar edificis i serveis. No és només una qüestió de control de consum o destalvi, sinó un enfocament integral que beneficia a usuaris i gestors per igual.

A EVSA, comprenem que la infraestructura d'un edifici és tan dinàmica com la vida que acull i que conèixer el seu funcionament no és opcional, sinó crític per al lideratge en la indústria del servei.


Solucions en automatització


A EVSA Group creiem que els processos d'automatització no es poden ajornar.

La digitalització és avui la base fonamental on resideixen els guanys més grans en supervivència i competitivitat per a les empreses.

Amb la transformació digital, és important començar com més aviat millor, encara que sigui amb petites inversions, en l'automatització d'instal·lacions que vagin generant dades i cultura de gestió interna de les instal·lacions.

L'automatització no és pas el futur, és el present. A EVSA Group estem aquí per ajudar-vos en aquesta transició de les vostres instal·lacions cap a l'eficiència, l'estalvi i el benestar.

domotica industrial, oficinas, hospitales

La domòtica a la indústria actual: eficiència, productivitat i sostenibilitat

La domòtica ofereix una àmplia gamma de beneficis no només en edificis d'oficines o serveis, sinó també en entorns més industrials.

En el context de negoci modern, on l'optimització de recursos, la productivitat i la sostenibilitat són fonamentals, l'automatització s'ha convertit en una eina estratègica, cada cop més potent i assequible gràcies, entre d'altres, als grans avenços de la IoT ( Internet of Things) i la IA (intel·ligència Artificial).

Els principals beneficis de la domòtica són:

Control Remot i Mòbil de les Instal•lacions


La domòtica a la indústria permet el control remot i mòbil d'instal·lacions, cosa que brinda als propietaris i gerents un control centralitzat sobre diversos aspectes de l'entorn de treball. Mitjançant aplicacions i sistemes de gestió avançats, es poden supervisar i controlar equips, sistemes d'il·luminació, climatització, seguretat i altres dispositius des de qualsevol ubicació.

Aquesta flexibilitat permet un monitoratge constant i la capacitat dajustar paràmetres segons les necessitats canviants, fins i tot fora del lloc de treball. Aquest control optimitza l'eficiència operativa, facilita la presa de decisions basada en evidències i informació històrica i millora la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes.

Font d'Estalvi i Eficiència Energètica


Com, per exemple, els sistemes d'il·luminació intel·ligents poden regular automàticament la intensitat i l'encesa/apagada segons la presència de persones o la llum natural disponible, cosa que redueix el consum d'energia i els costos associats.

Així mateix, els sistemes de climatització intel·ligents permeten ajustar la temperatura en funció de l'ocupació i les necessitats tèrmiques, evitant el malbaratament d'energia.

A més, la monitorització en temps real dels consums energètics ofereix informació valuosa per identificar patrons d'ús i detectar ineficiències, permetent la implementació de mesures correctives, evitant temps d'inactivitat i reduint les despeses de reparació.

Augment de la Productivitat


En automatitzar tasques rutinàries i optimitzar l'entorn de treball. Mitjançant la programació intel·ligent, els sistemes poden encarregar-se d'operacions repetitives, alliberant temps i recursos perquè els empleats s'enfoquin en activitats més estratègiques.

Per exemple, en un entorn de fabricació, la domòtica pot automatitzar processos de producció, seguiment d'inventari i control de qualitat, millorant-ne l'eficiència i la precisió. A més, la personalització de l'espai de treball segons les preferències individuals, com ara la il·luminació i la climatització, crea un entorn còmode i propici per a la concentració i la creativitat, impactant positivament en la productivitat i el benestar dels treballadors.

A EVSA treballem amb tot tipus d'empreses i indústries en l'optimització, el control i l'automatització dels seus processos. Solucions per a entorns industrials, oficines o edificis de serveis com a hospitals i hotels.

 

Punts a tenir en compte per obtenir els millors resultats


Avalueu prèviament les vostres necessitats:
és essencial realitzar una avaluació exhaustiva de les necessitats i metes específiques de la vostra empresa per identificar les àrees clau sobre les quals actuar amb millors resultats.

Traceu un pla integral considerant aspectes tècnics, pressupostaris i de recursos humans. Una planificació adequada garantirà una implementació eficient i evitarà problemes futurs.

Implementi els sistemes domòtics de forma integrada amb altres sistemes existents a la seva empresa, com ara sistemes de gestió de producció o manteniment, per tenir una visió global, un control més eficient i una presa de decisions basada en dades precises.

Recolzeu-vos en especialistes amb una visió global i experimentada que us ajudin a estalviar temps i diners en cadascuna d'aquestes fases.

sala laboratori evsa

El Laboratori EVSA, un espai per a la innovació i la millora contínua

El Laboratori


A EVSA sempre hem intentat anar per davant de les necessitats dels clients. La nostra visió global, anticipativa i estratègica ens permet anar sempre més enllà del problema/solució immediata.

Per aquest motiu, el nostre ventall de Solucions EVSA creix en la mesura que innovem i millorem les solucions i els serveis que oferim al mercat.

Amb les noves oficines inagurades oficialment el passat 3 d'abril, vam presentar un nou concepte que ens permet treballar per a l’excel·lència. Es tracte d’un nou espai, anomenat Laboratori, que serveix per a realitzar proves, millores, reparacions i projectes que requereixen una configuració i/o programació prèvia a la instal·lació.

En el Laboratori, situat en el 2º pis, els nostres tècnics i programadors informàtics configuren equips i realitzen les proves necessàries abans de la posada en marxa.

En concret:

 1. Reparar si és el cas, garantir i verificar que els components i elements electrònics no fallen i estan en perfectes condicions pel seu ús.
 2. Que qualsevol màquina o nova tecnologia compleix les condicions de qualitat òptimes en seguretat i rendiment per ser instal•lades.

 

Un exemple: configuració basada en Codesys

 

Un exemple concret d’una de les proves que realitzem en el Laboratori és el control de la velocitat i el posicionament d'impressores roll up de fulloles d'alumini que es fan servir per treure les xapes que es posen al suro de les ampolles de cava.

En aquest cas, el nostre equip de programadors ha configurat un Codesys que permet controlar aquestes impressores de manera eficient i precisa, garantint així un resultat òptim en el procés de producció.

El Laboratori és un espai molt important per EVSA, ja que permet garantir la qualitat dels nostres productes i serveis, així com assegurar-nos que els equips i programes estan configurats adequadament abans de ser instal·lats a casa del client.

Volem destacar la nostra capacitat d’innovació i oferir solucions personalitzades i de qualitat per als nostres clients.


En resum, el Laboratori d’EVSA és un equipament clau per a la nostra empresa. Permet assegurar la qualitat dels nostres productes i serveis, i oferir un espai per la innovació, tant per a solucions pròpies com de tercers.

Estem compromesos amb la millora contínua i volem donar visibilitat a aquesta important tasca que realitzem per als nostres clients des d’un nou espai a EVSA.

Inteligencia Artificial (IA), sensores y automatización en la industria

Aplicacions d'Intel·ligència Artificial (IA), sensors i automatització a la indústria

La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan revolucionant la manera com es produeixen i es lliuren productes i serveis.

Aquestes tecnologies permeten més eficiència, reducció de costos i millora de la qualitat en la fabricació, la logística i el manteniment.

L'automatització també permet a les empreses adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat i millorar l'experiència del client.

Entre els principals àmbits d'aplicació de la IA podem trobar els següents:

1. Control de qualitat i manteniment predictiu


La IA s'està utilitzant cada cop més per controlar la qualitat i predir el manteniment d'instal·lacions i la reparació d'equips i maquinària.

Els sensors d'alta precisió poden recopilar dades sobre la producció en temps real, i la IA pot analitzar aquestes dades per detectar problemes de qualitat o desgast a les màquines. D'aquesta manera, els problemes es poden detectar abans que causin una fallada en la producció, cosa que redueix els costos de manteniment i augmenta l'eficiència.

Per exemple, els sensors poden detectar canvis en la vibració o la temperatura d'una màquina, la qual cosa indica una possible falla en el futur.

La IA és molt útil per analitzar grans quantitats de dades de sensors i predir quan cal fer el manteniment preventiu.

2. La IA, la fabricació i la robòtica


Els robots i l'automatització estan guanyant terreny a la fabricació, on poden treballar de manera més precisa i ràpida que els humans per automatitzar tasques repetitives i millorar l'eficiència.

Els sensors poden recopilar dades en temps real per permetre que els robots ajustin la posició i el moviment per maximitzar l'eficiència.

La IA s'utilitza per programar i controlar els robots, cosa que permet una major precisió i flexibilitat en la producció. A més, la IA pot controlar els robots perquè puguin treballar junts de manera més coordinada, cosa que augmenta la productivitat i la qualitat del producte.

Els robots poden realitzar tasques com soldadura, assemblatge i embalatge de manera més ràpida i precisa que els treballadors humans.

La IA també es pot utilitzar també en la fabricació per optimitzar l'eficiència i millorar la qualitat dels productes en línies de producció intel·ligents utilitzant algoritmes d'IA per detectar errors en temps real i ajustar automàticament els processos de producció per minimitzar els residus i maximitzar la producció.

3. Els sensors i la IA a la logística i el transport


Els sensors juntament amb la IA també estan transformant la logística i el transport.

Els sensors poden monitoritzar la ubicació i l'estat dels vehicles, cosa que permet a les empreses optimitzar les rutes i predir el temps de lliurament. La IA també pot controlar la velocitat i el comportament dels vehicles per reduir el consum de combustible i millorar-ne la seguretat.

En altres ocasions, els sensors s'utilitzen per rastrejar els moviments dels productes, des de la sortida de la fàbrica fins a l'arribada al consumidor final.

Els sensors poden controlar la temperatura, la humitat i altres condicions ambientals, cosa que és especialment important en la indústria de l'alimentació i la farmacèutica.

La informació recopilada pels sensors es fa servir per optimitzar qualitat de la cadena de subministrament i millorar l'eficiència de la logística.

4. Servei al client i personalització


La IA s'està utilitzant cada cop més per personalitzar l'experiència del client.

Els algorismes d'IA poden analitzar dades sobre el comportament de compra i les preferències del client per proporcionar recomanacions personalitzades i millorar la retenció de clients. A més, la IA pot ajudar a automatitzar el servei al client mitjançant chatbots i assistents virtuals, cosa que pot reduir els costos i millorar l'experiència del client.

Els enginyers i especialistes d'EVSA Group us poden ajudar en el vostre projecte amb la seva àmplia experiència en el disseny, implantació i manteniment de sistemes intel·ligents, instal·lació de sensors interconnectats i l'automatització de processos.

 

En conclusió...


La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan transformant la manera com operen les indústries a tot el món.

Aquestes tecnologies continuaran avançant i transformant tant la gran empresa com la pime de forma exponencial.

Ara que coneix les aplicacions de la intel·ligència artificial no dubti a aprofitar-la per a la seva indústria.

El nostre propòsit empresarial


EVSA Group
té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions presents i futures.

Estem presents compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A EVSA Group treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat. I cada vegada més, la intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització seran més importants.

ciclo de vida instalaciones

Cicle de vida de les instal·lacions: disseny, execució, manteniment i evolució

El cicle de vida de les instal·lacions és un procés continu que cal ser planificat i convenientment acompanyat perquè la seva gestió ens aporti la màxima productivitat

Les instal·lacions són part integral del nostre dia a dia, i igual que nosaltres, també tenen el seu cicle de vida formant part de l'entorn on vivim i treballem.

El cicle de vida de les instal·lacions és un procés que abasta des del disseny fins a la seva evolució i és essencial per garantir que les instal·lacions funcionin de manera efectiva al llarg del temps. Els quatre aspectes clau del cicle de vida de les instal·lacions són: disseny, execució, manteniment i evolució.

Disseny


El disseny és la primera etapa al cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es determinen les necessitats de l'empresa i dels usuaris, s'elaboren els plànols, els càlculs de capacitats productives i l'escalabilitat.

L'objectiu principal del disseny és crear una instal·lació que sigui segura, funcional i molt eficient en termes de sostenibilitat, sense alts costos de manteniment i que en permeti la renovació i l'ampliació d'acord amb les necessitats futures de l'empresa i l'arribada de noves tecnologies.

És important que els dissenyadors i enginyers involucrats tinguin en compte les necessitats de l'usuari a curt i llarg termini, els requisits i les regulacions de seguretat o/i administratives, així com els costos dels materials i l'eficiència energètica del conjunt

Execució


L'execució és la segona etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es construeix la instal·lació d'acord amb els plànols i especificacions elaborats a l'etapa de disseny.

L‟execució implica la intervenció d‟un contractista, la gestió de projectes i la supervisió de la construcció.

És important que els contractistes estiguin qualificats i tinguin experiència en la construcció d'instal·lacions semblants. També és essencial tenir un bon sistema de gestió de projectes que garanteixi que la construcció es faci a temps i dins del pressupost.

La supervisió periòdica in situ i mitjançant indicadors clau és necessària per garantir que la instal·lació es construeixi d'acord amb els plànols, especificacions i normes de seguretat.

Manteniment


El manteniment és la tercera etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es realitzen activitats regulars de manteniment per garantir que la instal·lació segueixi funcionant de manera segura i eficient.

El manteniment inclou inspeccions regulars, neteja, reparacions i actualitzacions.

És important que es treballi amb un pla de manteniment anual actualitzat que contempli tots els riscos a minimitzar, les tasques, equips i consums necessaris.

El manteniment haurà de ser majoritàriament preventiu i predictiu de manera que no sigui necessari el manteniment correctiu i evitem aturades no desitjades en el nostre procés productiu o de servei.

El manteniment també és important per complir les regulacions governamentals i els requisits de seguretat.

Evolució


L'evolució és la darrera etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es realitzen millores i actualitzacions per garantir que la instal·lació segueixi sent rellevant i eficient.

L'evolució pot incloure l'actualització de tecnologia, el reemplaçament d'equips obsolets i l'expansió de la instal·lació.

És important que l'evolució es faci de manera planificada i controlada per evitar problemes costosos i minimitzar el temps d'inactivitat. També és essencial aprofitar el redisseny, la renovació o l'actualització d'instal·lacions per tornar a estudiar les noves regulacions i les necessitats empresarials i dels nostres usuaris actuals i futures.

En conclusió, el cicle de vida de les instal·lacions és un procés continu que necessita ser planificat i acompanyat convenient perquè la seva gestió ens aporti la màxima productivitat i converteixi les nostres instal·lacions en el nostre avantatge competitiu.

Treballem tota mena de polítiques de manteniment, des del disseny o l'optimització d'un pla de manteniment fins a l'execució d'un pla ja existent.

 

El nostre propòsit empresarial

EVSA Group té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions.

Estem presents des de les primeres ideacions, compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A la construcció ens encarreguem de tot el procés, des dels permisos i tràmits legals, l'obra civil, fins a la construcció metàl·lica, instal·lació elèctrica, clima, generació d'energia, sostenibilitat, sistemes de seguretat, antincendis, etc... amb un control i supervisió del procés 360 º, amb un sol interlocutor i projectes claus en mà.

Treballem tota mena de polítiques de manteniment, des del disseny o l'optimització d'un pla de manteniment fins a l'execució d'un pla ja existent, sempre amb tècnics especialistes amb llarga experiència i capacitat multitasca. Un manteniment que s'anticipa als problemes i us permet estalviar recursos i problemes.

Actualitzem i renovem les seves instal·lacions amb les tecnologies i els materials més adequats a cada necessitat actual i futura.

Treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat.

 

ventajas tv ip en hospitales

Avantages de la TV per IP (IPTV o TVIP)

Amb la TV per IP (IPTV) entrem a un món amb grans possibilitats de continguts, canals i funcionalitats.

 

Què és la TV per IP o IPTV?


La TV per IP o IPTV, Televisió per Protocol d'Internet, és un sistema pel qual la seva empresa pot distribuir fàcilment i de forma segmentada continguts audiovisuals de tota mena, integrant-hi missatges corporatius, contingut de producció pròpia, passarel·les de pagament, informació rellevant per a treballadors o clients, etc.

L'objectiu d'aquest sistema, per exemple a hospitals, és simplificar o facilitar la comunicació entre el pacient i els sanitaris a través d'una televisió interactiva i plena de serveis, no només per fer l'estada més còmoda sinó també per portar un control informatiu hospital-pacient, ja sigui informació personalitzada, bloqueig de canals, vídeos corporatius, notícies o activitat de l'hospital.

El sistema IPTV permet una instal·lació àgil i ràpida de tot el sistema mitjançant assignació IP a cada habitació de forma automàtica a través del servidor, sense necessitat d'anar punt per punt a configurar el sistema.

Com funciona un sistema IPTV?


Aquest sistema requereix un cablatge estructurat que funciona amb el cablatge de la xarxa de dades del propi recinte.

S'instal·la l'IPTV al servidor del client i es crea un portal a mida amb totes les característiques que es necessitin, des de vídeos corporatius, menús diaris fins a vídeos en streaming d'activitats en directe com pot ser la missa dels diumenges.

 

És aplicable a tots els sectors?


La TV per IP és aplicable a qualsevol empresa que vulgui crear el seu propi canal corporatiu per transmetre missatges i informació d'interès per als clients o treballadors.

La TV per IP es pot aplicar, per exemple, a la recepció de les nostres oficines, a un centre d'atenció al client, a la nostra sala de càtering o cantina, a sales d'espera on calgui ordenar cues o entretenir i informar els nostres clients transmetent una imatge determinada.

El sector “hospitality” que engloba tota la indústria hotelera i de restauració, des d'un transatlàntic fins a una cadena de servei ràpid o una clínica, és el que més ha aprofitat els avantatges de la TV per IP per traslladar els seus missatges als diferents grups clients i treballadors.

Alguns exemples d‟aquest sector el trobem en grups de restauració, hostaleria, creuers, centres i parcs d‟oci, estadis, centres comercials, museus.

També són molt rellevants les seves aplicacions a hospitals, centres de salut, a centres de formació, campus universitaris o escolars, així com als punts de venda de tot tipus de retail.

tv ip en hospital

Quins beneficis aporta a la meva organització?


1. Redueix els temps de gestió del personal

Els sistemes IPTV permeten la comunicació àgil, autònoma i directa amb l‟oferta de serveis de l‟hospital. Com que es tracta d'un autèntic portal de comunicació, els empleats redueixen la càrrega de treball associada a resoldre dubtes recurrents dels pacients al voltant de conceptes com ara horaris d'activitats, oferta del menú o l'hora concreta de l'alta.

2. Valor afegit als usuaris

És un mitjà per donar més valor afegit als usuaris del seu servei i instal·lacions. També una manera de comunicar de manera segmentada informació rellevant per a diferents grups dusuaris i/o clients.

3. Increment d'ingressos

Segons els casos i aplicacions, us pot ajudar també a incrementar ingressos des del primer dia de funcionament. La IPTV pot incloure serveis de continguts de pagament com una nova font dingressos. També podeu anunciar ofertes de venda dels vostres serveis o productes al vostre canal intern amb missatges comercials inclosos en la vostra programació de forma personalitzada.

4. Us ofereix una qualitat d'imatge i so elevada per a la vostra comunicació

Són sistemes amb continguts sense pauses, ni talls. Podeu oferir l'accés a una televisió a la carta personalitzada, segmentada, de continguts específics. Dins la seva oferta pot oferir una base de dades de pel·lícules i/o programes de televisió, veure el contingut tantes vegades com es vulgui, aturar la pel·lícula en qualsevol moment, avançar, rebobinar, tal com faríem amb un DVD.

5. Permet segmentar continguts

L'empresa té el control dels missatges, informació, aplicacions i/o canals a posar a disposició a cada grup d'usuaris. Si ho desitgem podem permetre a l'usuari triar i decidir què vol veure a cada moment dins de l'oferta que hem dissenyat per a ell.

També permet inserir publicitat personalitzada i serveis afegits com e-learning, email, cercadors, etc

Són plataformes de comunicació molt flexibles, permeten connectar una smartTV, PC, smartphone o Tablet sense cap problema.

Les seves característiques interactives com el vídeo a la carta i la possibilitat de tornar a veure programa de televisió o d'incloure contingut i passarel·les de pagament, els fan ideals per a tot tipus d'aplicacions hoteleres i hospitalàries.

6. Són plataformes escalables i molt rendibles

Són fàcils de gestionar, configurar i controlar de manera centralitzada i remota. Permeten el ràpid desplegament de nous serveis de televisió, vídeo i banda ampla a tota l'organització.

7. Són sistemes molt segurs

Tot l'accés al contingut de les transmissions es pot bloquejar al tallafocs per a més seguretat i compliment de les normes.

 

Les Solucions EVSA de TV per IP són adaptables al vostre projecte. Primer estudiem el vostre cas i us podem fer un projecte claus en mà, des de l'anàlisi de necessitats fins al seu disseny, implantació i manteniment. Ens encarreguem de tot.

 

EVSA ofereix incorporar la tecnologia IPTV a l'equipament del client de manera que pugui controlar de manera centralitzada tots els aparells que conformen la instal·lació IP i els continguts associats.

Som experts en solucions en infraestructures per al sector terciari.

Treballem per a hotels, hospitals i residències.

Contacti amb EVSA Group per conèixer més sobre les nostres Solucions de TV per IP.

 

 

luz uv quirofano hospital

Solucions UV per a una millor productivitat

Les solucions UV arriben a eliminar fins al 99,9% de microorganismes en funció de la potència i el temps d'exposició als UV, tant en superfícies rígides com toves.

 

Què és la llum UV?


La llum ultraviolada o la llum “UV” és una forma de llum invisible de l'espectre a l'ull humà que desinfecta i esterilitza sense l'ús de productes químics pel seu gran poder per destruir bacteris i virus.

La seva aplicació industrial consisteix en làmpares germicides especials que apliques radiació electromagnètica a les superfícies o objectes a desinfectar.

Per què és la millor solució per desinfectar i esterilitzar?

La llum UV proporciona els millors resultats davant de bacteris, virus, fongs, llevats, protozous, i altres patògens, a diferència de l'ús de productes químics pels següents motius:

 • Els patògens es tornen incapaços de reproduir i infectar, en quedar destruït el seu ADN i ARN.
 • És un procés en fred en què els microorganismes no són capaços de generar resistència o immunitat a la desinfecció.
 • En evitar l'ús de químics, treballem amb una tecnologia respectuosa amb el medi ambient.

Aquesta tecnologia ha demostrat el seu gran poder germicida també contra els al·lèrgens com la floridura, fongs, espores, àcars de la pols i les seves deposicions tòxiques.

És també efectiva per a l'eliminació de gèrmens bacterians i vírics causants o propagadors de malalties com la grip, covid19, gastroenteritis, salmonel·losi, àntrax o el còlera.

luz uv en hospitales

Son sensibles a la radiación UV los siguientes patógenos entre muchos otros: E. Coli, Staphylococcus Aureus, Bacillus Cerus, Clostridium Botulinum, Clostridium Perfringens, Campylobacter, Clostridium Difficile, VRE, Acinetobacter, MRSA, virus como H1N1, Norovirus, Rotovirus, Influenza, resfriado común, neumonía viral, rinovirus, gérmenes fúngicos como el moho, etc.

On es pot aplicar?


Les aplicacions industrials de desinfecció UV són molt diverses i es poden trobar en totes les indústries i sectors.

1. Sectors o aplicacions específiques:

D'una banda, totes les instal·lacions dedicades a processos relacionats amb l'alimentació o la salut: hospitals, quiròfans, residències, sector terciari, indústria alimentària, farmacèutica, restauració, hostaleria, producció, embotellament o destil·lació de begudes, horticultura, piscicultura…

D'altra banda, totes aquelles instal·lacions relacionades amb la desinfecció d'aigües per a petits fluxos residencials com per a grans fluxos en projectes comercials i industrials, piscines, parcs aquàtics, aplicacions municipals de desinfecció d'aigua potable, reutilització d'aigües residuals....

2. Aplicacions per a tot tipus d'indústries i sectors:

El fàcil manteniment, la baixa inversió inicial i el baix cost d'operació han fet que la tecnologia UV hagi desplaçat altres metodologies de neteja i manteniment en qualsevol indústria.

Actualment és el mètode ideal, per eficaç i econòmic, per a:

 • Manteniment i desinfecció continuada dels fluxos d'aire condicionat de tota l'empresa.
 • Manteniment de cisternes, dipòsits i circuits d'aigües.
 • Neteja periòdica i desinfecció de zones de trànsit de personal.
 • Zones d'alt trànsit o concentració com vestuaris, cantines, torns d'entrada, ascensors, sales de reunió, zones de descans o espera obertes al públic, …
 • Qualsevol espai de l'empresa amb circulació de personal com són les de despatxos, zones de treball “open space”, passadissos, magatzems, etc.

 Actualment existeixen sistemes portàtils de llum UV per a la sanitització i eliminació de gèrmens que permeten un ús molt ràpid i eficient allà on la instal·lació d'instal·lacions UV fixes no és factible.

Són ideals per al manteniment i neteja d'entorns on el control d'infeccions és molt important: hospitals, hotels, restaurants, residències, cuines professionals o càtering.

Aquests sistemes són potents i segurs per eliminar tot tipus de microbis i patògens invisibles inclosos els àcars de la pols, floridura, i olors.

Arriben a eliminar fins al 99,9% de microorganismes en funció de la potència i el temps d'exposició als UV, tant en superfícies rígides com toves.

Som experts en solucions per a tota mena de sectors, des de l'industrial fins al sector terciari on treballem amb hospitals i residències.

 

Contacti amb EVSA Group per integrar a la seva política de manteniment i aplicar a la seva instal·lació la solució UV que millor s'adapti a les seves necessitats.

estalvi energètic

Solucions EVSA per l’estalvi d’energia

L'evolució el 2022 i les previsions per al 2023 del preu de l'electricitat.


Segons el Baròmetre Energètic a Espanya, actualitzat el passat 11 de juliol de 2022 per l'AEGE (Associació d'empreses amb Gran Consum d'Energia) el preu del Mega wat hora va passar a Espanya de 34,0 €/MWh a 202,4 €/ MWh el 2022 (+595%), la previsió per al 2023 és una mica més baixa (185 €/MWh) però encara en nivells clarament estratosfèrics.

 

Com EVSA pot ajudar les empreses a estalviar energia?


Fa més de 60 anys que ajudem empreses a gestionar les seves instal·lacions d'una manera més eficient. Les nostres consultories energètiques produeixen estalvis immediats amb inversions molt petites en molts dels casos.

En base al que observem a l'auditoria energètica prèvia de l'empresa, dissenyem un pla d'accions d'estalvi energètic que inclou entre d'altres els punts següents:

Gestió intel·ligent i un bon pla de manteniment


És un dels capítols més senzills d'aplicar i que poden provocar un canvi en la manera de gestionar els nostres consums energètics i la nostra relació amb les empreses subministradores.

Per això convé:

 • Començar realitzant periòdicament un estudi per verificar que la seva tarifació i la seva potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les seves necessitats.

 • Considereu el manteniment com el millor aliat si l'objectiu és reduir el consum d'energia en una indústria o qualsevol altra empresa. Qualsevol instal·lació o maquinària que no té un bon manteniment a la llarga consumeix més energia perquè funciona pitjor i és menys eficient.

 • Posar en marxa dins del pla de manteniment, un pla de control energètic amb un quadre de comandament resum on fer seguiment dels indicadors de consum, establir objectius d'estalvi i verificació del resultat de les diferents mesures aplicades.

Gestió de la Il·luminació i equips informàtics


Acostuma a ser una de les grans partides de despesa especialment en empreses de serveis o grans espais dedicats a oficines. Entre les accions més habituals per reduir el consum d'energia trobem:

 • L'aprofitament de la llum natural disponible a cada moment del dia a través de sistemes de regulació del flux de llum i la sectorització de dependències.

 • Sistemes d'encesa o apagament programats o amb sensors que s'encenen segons l'ús d'espais.

 • La implantació de lluminàries que utilitzen tecnologia LED que poden aportar fins un 90% d'estalvi respecte de les tradicionals.

Gestió de la Climatització


Un altre dels capítols on podem trobar grans estalvis amb accions com:

 • Implantació de sistemes de monitorització, sensorització i control centralitzat de climatització, de manera que pugui controlar de manera remota els consums a cada moment i fins i tot programar de forma centralitzada els modes d'estalvi d'energia, temperatura o apagament de cada element.

 • Una revisió del pla de manteniment per assegurar el funcionament correcte de cada aparell, la neteja periòdica de filtres, purga de radiadors, la potència i consums adequats.

 • Realització periòdica d'estudis termogràfics per localitzar fuites, canvis de temperatura i reforçar allà on calgui la qualitat de l'aïllament de les seves instal·lacions, portes, finestres,...

Control i seguiment de conduccions per evitar pèrdues denergia


Controleu amb assiduïtat les vostres instal·lacions i conduccions per assegurar la major estanquitat possible. No oblideu les instal·lacions d'aire comprimit i assegureu l'absència de costoses microfugues.

Generació o reaprofitament d'energia


En moltes indústries és possible reaprofitar l'energia tèrmica derivada dels seus processos per a l'escalfament i l'emmagatzematge d'aigua a utilitzar als circuits de calefacció o aigua sanitària calenta.

Inversió en infraestructures més eficients o/i sistemes energètics renovables


En aquest capítol avaluem la possible substitució de maquinària antiga amb alts consums d'energia per innovacions tecnològiques més sostenibles, però també accions com:

 • La implantació de bateries de condensadors amb la dimensió adequada per a la correcció denergia reactiva de la seva empresa.

 • L'aplicació de reguladors electrònics o variadors a motors o bombes, en comptes de sistemes mecànics.

 • L'estudi de la localització i dels ajuts de l'administració per implementar o redimensionar i mantenir correctament instal·lacions solars tèrmiques o/i fotovoltaiques pròpies o compartides (comunitats energètiques, microxarxes,…) per a la generació rendible d'aigua calenta o/i electricitat.

Formació i canvis d'hàbits


Tenir un equip que es compromet a títol individual amb la reducció del consum energètic és fonamental.

Modifiqueu els hàbits de consum, consciencieu i motiveu el vostre equip de col·laboradors sobre l'estalvi energètic amb informació i formació sobre les mesures a prendre, els avenços i sol·liciteu-los de forma incentivada noves idees i iniciatives.

De vegades n'hi ha prou amb simples missatges situats a zones estratègiques, com els banys o el menjador, la plantilla recordarà més fàcilment la importància d'apagar sempre els llums o d'aprofitar la llum natural.

No obstant això, si la intenció és realment reduir el consum energètic a tota l'empresa, caldrà alguna cosa més que missatges i recordatoris. La formació específica sobre el tema és la millor manera de dotar allò

La gestió de l'energia ja és un capítol prioritari i imprescindible a qualsevol organització empresarial. Si voleu veure com us podem ajudar, contacteu amb EVSA sense compromís i estudiarem el vostre cas.

 

Si voleu conèixer el seu potencial mitjà d'estalvi, amb algunes de les mesures exposades, accediu ara a la Calculador Potencial Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes.

Realitzar el test no us portarà més de 2 minuts i obtindreu la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al vostre cas de forma immediata.

Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del vostre interès.

 


Si necessiteu assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubteu a contactar amb els nostres especialistes.

Recordeu que ens enfoquem que la vostra empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant dels reptes futurs.

Per aquest motiu, a EVSA Group: no tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar i us aportem solucions “claus en mà”, amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.

Foto de Kindel Media a Pexels.

.

gmao sistema de mantenimiento por ordenador

GMAO: avantatges del sistema de manteniment assistit per ordinador

 

Què és un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO)?


Un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO), anomenat de vegades CMMS, acrònim de computerized maintenance management system, és una eina de programari que ajuda a la gestió dels serveis de manteniment d'una empresa.

Aquest tipus de programari centralitza la informació de manteniment i facilita els processos de les operacions de manteniment. Ajuda a optimitzar la utilització i disponibilitat d'equips físics com ara vehicles, maquinària, comunicacions, infraestructures de planta i altres actius.

Quina utilitat té un sistema GMAO?


La informació a la base de dades del sistema GMAO permet realitzar les funcions següents:

Gestió d'ordres de treball: És una de les funcions principals i inclou gestió d'informació de manteniment com:

 • Número d'Ordre de Treball
 • Descripció i prioritat
 • Codis d'avaria o reparació
 • Tipus de treball (reparar, reemplaçar, programar)
 • Personal assignat i materials utilitzats

La gestió d'ordres de treball de manteniment també permet:

 • Revisar l'estat i monitoritzar el temps d'inactivitat de cada instal·lació
 • Registrar els costos previstos i reals
 • Adjuntar documentació associada, sobre reparació i seguretat
 • Automatitzar la generació d'ordres de treball
 • Reservar materials i equips
 • Assignar empleats, quadrilles i torns a cada tasca

Manteniment preventiu: automatitza l'inici d'accions de manteniment segons el temps, l'ús o les accions programades per a cada equip o instal·lació. Utilitza el manteniment preventiu per organitzar i programar ordres de treball preventives.

Gestió de materials i inventari: inventariar, distribuir i recuperar equips i materials doperacions de manteniment i reparació. Administra proveïdors, fa un seguiment dels costos d'inventari i automatitza el reabastament.

Informes, anàlisis i auditories: genera informes a totes les categories de manteniment, disponibilitat de recursos, ús de materials, costos de mà d'obra i materials, avaluacions de proveïdors. Informa sobre les tendències de rendiment i estoc per donar suport a les decisions comercials i anàlisi de productivitat.

 
 

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) és una via directa cap a la indústria 4.0. Es tracta d'una integració amb l'IoT o Internet de les coses, un programari de gestió de manteniment assistit amb una funció fonamental en el desenvolupament correcte d'una fàbrica intel·ligent.

Quins beneficis té un sistema GMAO de manteniment?


Els principals beneficis que un sistema GMAO aporta a la seva gestió de manteniment es poden resumir en els punts següents:

 1. Visualització del flux de treball: el sistema informa molt visualment sobre l‟estat i el progrés en temps real de cada tasca de manteniment. Els encarregats de manteniment poden localitzar ràpidament on és un equip, què necessita, qui hi ha de treballar i quan.

 2. Inventari i informació actualitzada sobre equips i instal·lacions: la informació centralitzada a la base de dades de GMAO permet als caps de manteniment accedir instantàniament a tota la informació sobre els elements de les seves instal·lacions (quan es va comprar un equip, quan es va realitzar el manteniment, la freqüència de les avaries, les peces utilitzades,…).

 3. Automatització de tasques administratives: tasques com ara demanar peces, reposar l'inventari, programar torns, recopilar dades per a auditories i altres tasques administratives. Redueix temps de dedicació, errors i augmenta la productivitat dels equips de manteniment en descarregar-los de tasques administratives.

 4. Gestió dels equips de treball tant interns com externs: GMAO pot unificar i treballar de manera rendible amb equips interns i externs reduint la complexitat i els costos d'aquesta gestió.

 5. Manteniment preventiu: les dades del GMAO permeten que les operacions de manteniment passin d'un enfocament reactiu a un de proactiu, per la qual cosa es pot desenvolupar una estratègia avançada de manteniment de les instal·lacions. Les dades derivades de les activitats diàries, així com sensors, mesuradors i una altra instrumentació d'IoT poden activar alertes abans que els equips fallin o tinguin un rendiment inferior.

 6. Gestió i transferència de coneixements: la documentació, els manuals de reparació i els procediments de manteniment es poden emmagatzemar a GMAO i associar amb els equips i instal·lacions corresponents. Recopilar i mantenir aquest coneixement preserva aquest coneixement per transferir-se entre els diferents equips involucrats en el manteniment.

 7. Salut, seguretat i medi ambient: a més de ser molt útil per adaptar-se a les exigències de les polítiques de compliance, GMAO ofereix informes centrals sobre qüestions de seguretat, salut i medi ambient. Aquests informes ajuden a reduir el risc i mantenir un entorn operatiu segur mitjançant analitzar incidents o defectes recurrents i l'efectivitat de les accions correctives.


EVSA Group, el seu partner en el manteniment de les seves instal·lacions


EVSA Group us ofereix el millor assessorament, instal·lació i condicions en solucions de manteniment.

A EVSA Group estudiem cada cas i instal·lació perquè trobi solucions ajustades a les seves necessitats i amb estalvis immediats. Les nostres solucions sempre són escalables, compactes i modulars.

Demaneu ara un pressupost sense compromís ajustat a les vostres necessitats.

Contacti amb nosaltres:

Email: info@evsagroup.com
Telèfon: +34 93 775 52 13