Inteligencia Artificial (IA), sensores y automatización en la industria

Aplicacions d'Intel·ligència Artificial (IA), sensors i automatització a la indústria

La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan revolucionant la manera com es produeixen i es lliuren productes i serveis.

Aquestes tecnologies permeten més eficiència, reducció de costos i millora de la qualitat en la fabricació, la logística i el manteniment.

L'automatització també permet a les empreses adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat i millorar l'experiència del client.

Entre els principals àmbits d'aplicació de la IA podem trobar els següents:

1. Control de qualitat i manteniment predictiu


La IA s'està utilitzant cada cop més per controlar la qualitat i predir el manteniment d'instal·lacions i la reparació d'equips i maquinària.

Els sensors d'alta precisió poden recopilar dades sobre la producció en temps real, i la IA pot analitzar aquestes dades per detectar problemes de qualitat o desgast a les màquines. D'aquesta manera, els problemes es poden detectar abans que causin una fallada en la producció, cosa que redueix els costos de manteniment i augmenta l'eficiència.

Per exemple, els sensors poden detectar canvis en la vibració o la temperatura d'una màquina, la qual cosa indica una possible falla en el futur.

La IA és molt útil per analitzar grans quantitats de dades de sensors i predir quan cal fer el manteniment preventiu.

2. La IA, la fabricació i la robòtica


Els robots i l'automatització estan guanyant terreny a la fabricació, on poden treballar de manera més precisa i ràpida que els humans per automatitzar tasques repetitives i millorar l'eficiència.

Els sensors poden recopilar dades en temps real per permetre que els robots ajustin la posició i el moviment per maximitzar l'eficiència.

La IA s'utilitza per programar i controlar els robots, cosa que permet una major precisió i flexibilitat en la producció. A més, la IA pot controlar els robots perquè puguin treballar junts de manera més coordinada, cosa que augmenta la productivitat i la qualitat del producte.

Els robots poden realitzar tasques com soldadura, assemblatge i embalatge de manera més ràpida i precisa que els treballadors humans.

La IA també es pot utilitzar també en la fabricació per optimitzar l'eficiència i millorar la qualitat dels productes en línies de producció intel·ligents utilitzant algoritmes d'IA per detectar errors en temps real i ajustar automàticament els processos de producció per minimitzar els residus i maximitzar la producció.

3. Els sensors i la IA a la logística i el transport


Els sensors juntament amb la IA també estan transformant la logística i el transport.

Els sensors poden monitoritzar la ubicació i l'estat dels vehicles, cosa que permet a les empreses optimitzar les rutes i predir el temps de lliurament. La IA també pot controlar la velocitat i el comportament dels vehicles per reduir el consum de combustible i millorar-ne la seguretat.

En altres ocasions, els sensors s'utilitzen per rastrejar els moviments dels productes, des de la sortida de la fàbrica fins a l'arribada al consumidor final.

Els sensors poden controlar la temperatura, la humitat i altres condicions ambientals, cosa que és especialment important en la indústria de l'alimentació i la farmacèutica.

La informació recopilada pels sensors es fa servir per optimitzar qualitat de la cadena de subministrament i millorar l'eficiència de la logística.

4. Servei al client i personalització


La IA s'està utilitzant cada cop més per personalitzar l'experiència del client.

Els algorismes d'IA poden analitzar dades sobre el comportament de compra i les preferències del client per proporcionar recomanacions personalitzades i millorar la retenció de clients. A més, la IA pot ajudar a automatitzar el servei al client mitjançant chatbots i assistents virtuals, cosa que pot reduir els costos i millorar l'experiència del client.

Els enginyers i especialistes d'EVSA Group us poden ajudar en el vostre projecte amb la seva àmplia experiència en el disseny, implantació i manteniment de sistemes intel·ligents, instal·lació de sensors interconnectats i l'automatització de processos.

 

En conclusió...


La Intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització estan transformant la manera com operen les indústries a tot el món.

Aquestes tecnologies continuaran avançant i transformant tant la gran empresa com la pime de forma exponencial.

Ara que coneix les aplicacions de la intel·ligència artificial no dubti a aprofitar-la per a la seva indústria.

El nostre propòsit empresarial


EVSA Group
té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions presents i futures.

Estem presents compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A EVSA Group treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat. I cada vegada més, la intel·ligència Artificial (IA), els sensors i l'automatització seran més importants.

ciclo de vida instalaciones

Cicle de vida de les instal·lacions: disseny, execució, manteniment i evolució

El cicle de vida de les instal·lacions és un procés continu que cal ser planificat i convenientment acompanyat perquè la seva gestió ens aporti la màxima productivitat

Les instal·lacions són part integral del nostre dia a dia, i igual que nosaltres, també tenen el seu cicle de vida formant part de l'entorn on vivim i treballem.

El cicle de vida de les instal·lacions és un procés que abasta des del disseny fins a la seva evolució i és essencial per garantir que les instal·lacions funcionin de manera efectiva al llarg del temps. Els quatre aspectes clau del cicle de vida de les instal·lacions són: disseny, execució, manteniment i evolució.

Disseny


El disseny és la primera etapa al cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es determinen les necessitats de l'empresa i dels usuaris, s'elaboren els plànols, els càlculs de capacitats productives i l'escalabilitat.

L'objectiu principal del disseny és crear una instal·lació que sigui segura, funcional i molt eficient en termes de sostenibilitat, sense alts costos de manteniment i que en permeti la renovació i l'ampliació d'acord amb les necessitats futures de l'empresa i l'arribada de noves tecnologies.

És important que els dissenyadors i enginyers involucrats tinguin en compte les necessitats de l'usuari a curt i llarg termini, els requisits i les regulacions de seguretat o/i administratives, així com els costos dels materials i l'eficiència energètica del conjunt

Execució


L'execució és la segona etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es construeix la instal·lació d'acord amb els plànols i especificacions elaborats a l'etapa de disseny.

L‟execució implica la intervenció d‟un contractista, la gestió de projectes i la supervisió de la construcció.

És important que els contractistes estiguin qualificats i tinguin experiència en la construcció d'instal·lacions semblants. També és essencial tenir un bon sistema de gestió de projectes que garanteixi que la construcció es faci a temps i dins del pressupost.

La supervisió periòdica in situ i mitjançant indicadors clau és necessària per garantir que la instal·lació es construeixi d'acord amb els plànols, especificacions i normes de seguretat.

Manteniment


El manteniment és la tercera etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es realitzen activitats regulars de manteniment per garantir que la instal·lació segueixi funcionant de manera segura i eficient.

El manteniment inclou inspeccions regulars, neteja, reparacions i actualitzacions.

És important que es treballi amb un pla de manteniment anual actualitzat que contempli tots els riscos a minimitzar, les tasques, equips i consums necessaris.

El manteniment haurà de ser majoritàriament preventiu i predictiu de manera que no sigui necessari el manteniment correctiu i evitem aturades no desitjades en el nostre procés productiu o de servei.

El manteniment també és important per complir les regulacions governamentals i els requisits de seguretat.

Evolució


L'evolució és la darrera etapa del cicle de vida de les instal·lacions. En aquesta etapa, es realitzen millores i actualitzacions per garantir que la instal·lació segueixi sent rellevant i eficient.

L'evolució pot incloure l'actualització de tecnologia, el reemplaçament d'equips obsolets i l'expansió de la instal·lació.

És important que l'evolució es faci de manera planificada i controlada per evitar problemes costosos i minimitzar el temps d'inactivitat. També és essencial aprofitar el redisseny, la renovació o l'actualització d'instal·lacions per tornar a estudiar les noves regulacions i les necessitats empresarials i dels nostres usuaris actuals i futures.

En conclusió, el cicle de vida de les instal·lacions és un procés continu que necessita ser planificat i acompanyat convenient perquè la seva gestió ens aporti la màxima productivitat i converteixi les nostres instal·lacions en el nostre avantatge competitiu.

Treballem tota mena de polítiques de manteniment, des del disseny o l'optimització d'un pla de manteniment fins a l'execució d'un pla ja existent.

 

El nostre propòsit empresarial

EVSA Group té com a propòsit i raó de ser empresarial, acompanyar les empreses en la gestió del cicle de vida de les seves instal·lacions.

Estem presents des de les primeres ideacions, compartint la visió del projecte amb el client i concretant-ho en un disseny eficient, escalable i funcional amb l'ajut dels nostres enginyers i especialistes.

A la construcció ens encarreguem de tot el procés, des dels permisos i tràmits legals, l'obra civil, fins a la construcció metàl·lica, instal·lació elèctrica, clima, generació d'energia, sostenibilitat, sistemes de seguretat, antincendis, etc... amb un control i supervisió del procés 360 º, amb un sol interlocutor i projectes claus en mà.

Treballem tota mena de polítiques de manteniment, des del disseny o l'optimització d'un pla de manteniment fins a l'execució d'un pla ja existent, sempre amb tècnics especialistes amb llarga experiència i capacitat multitasca. Un manteniment que s'anticipa als problemes i us permet estalviar recursos i problemes.

Actualitzem i renovem les seves instal·lacions amb les tecnologies i els materials més adequats a cada necessitat actual i futura.

Treballem perquè les vostres instal·lacions entrin en un nou cicle de vida, un nou cicle de millora i productivitat.

 

ventajas tv ip en hospitales

Avantages de la TV per IP (IPTV o TVIP)

Amb la TV per IP (IPTV) entrem a un món amb grans possibilitats de continguts, canals i funcionalitats.

 

Què és la TV per IP o IPTV?


La TV per IP o IPTV, Televisió per Protocol d'Internet, és un sistema pel qual la seva empresa pot distribuir fàcilment i de forma segmentada continguts audiovisuals de tota mena, integrant-hi missatges corporatius, contingut de producció pròpia, passarel·les de pagament, informació rellevant per a treballadors o clients, etc.

L'objectiu d'aquest sistema, per exemple a hospitals, és simplificar o facilitar la comunicació entre el pacient i els sanitaris a través d'una televisió interactiva i plena de serveis, no només per fer l'estada més còmoda sinó també per portar un control informatiu hospital-pacient, ja sigui informació personalitzada, bloqueig de canals, vídeos corporatius, notícies o activitat de l'hospital.

El sistema IPTV permet una instal·lació àgil i ràpida de tot el sistema mitjançant assignació IP a cada habitació de forma automàtica a través del servidor, sense necessitat d'anar punt per punt a configurar el sistema.

Com funciona un sistema IPTV?


Aquest sistema requereix un cablatge estructurat que funciona amb el cablatge de la xarxa de dades del propi recinte.

S'instal·la l'IPTV al servidor del client i es crea un portal a mida amb totes les característiques que es necessitin, des de vídeos corporatius, menús diaris fins a vídeos en streaming d'activitats en directe com pot ser la missa dels diumenges.

 

És aplicable a tots els sectors?


La TV per IP és aplicable a qualsevol empresa que vulgui crear el seu propi canal corporatiu per transmetre missatges i informació d'interès per als clients o treballadors.

La TV per IP es pot aplicar, per exemple, a la recepció de les nostres oficines, a un centre d'atenció al client, a la nostra sala de càtering o cantina, a sales d'espera on calgui ordenar cues o entretenir i informar els nostres clients transmetent una imatge determinada.

El sector “hospitality” que engloba tota la indústria hotelera i de restauració, des d'un transatlàntic fins a una cadena de servei ràpid o una clínica, és el que més ha aprofitat els avantatges de la TV per IP per traslladar els seus missatges als diferents grups clients i treballadors.

Alguns exemples d‟aquest sector el trobem en grups de restauració, hostaleria, creuers, centres i parcs d‟oci, estadis, centres comercials, museus.

També són molt rellevants les seves aplicacions a hospitals, centres de salut, a centres de formació, campus universitaris o escolars, així com als punts de venda de tot tipus de retail.

tv ip en hospital

Quins beneficis aporta a la meva organització?


1. Redueix els temps de gestió del personal

Els sistemes IPTV permeten la comunicació àgil, autònoma i directa amb l‟oferta de serveis de l‟hospital. Com que es tracta d'un autèntic portal de comunicació, els empleats redueixen la càrrega de treball associada a resoldre dubtes recurrents dels pacients al voltant de conceptes com ara horaris d'activitats, oferta del menú o l'hora concreta de l'alta.

2. Valor afegit als usuaris

És un mitjà per donar més valor afegit als usuaris del seu servei i instal·lacions. També una manera de comunicar de manera segmentada informació rellevant per a diferents grups dusuaris i/o clients.

3. Increment d'ingressos

Segons els casos i aplicacions, us pot ajudar també a incrementar ingressos des del primer dia de funcionament. La IPTV pot incloure serveis de continguts de pagament com una nova font dingressos. També podeu anunciar ofertes de venda dels vostres serveis o productes al vostre canal intern amb missatges comercials inclosos en la vostra programació de forma personalitzada.

4. Us ofereix una qualitat d'imatge i so elevada per a la vostra comunicació

Són sistemes amb continguts sense pauses, ni talls. Podeu oferir l'accés a una televisió a la carta personalitzada, segmentada, de continguts específics. Dins la seva oferta pot oferir una base de dades de pel·lícules i/o programes de televisió, veure el contingut tantes vegades com es vulgui, aturar la pel·lícula en qualsevol moment, avançar, rebobinar, tal com faríem amb un DVD.

5. Permet segmentar continguts

L'empresa té el control dels missatges, informació, aplicacions i/o canals a posar a disposició a cada grup d'usuaris. Si ho desitgem podem permetre a l'usuari triar i decidir què vol veure a cada moment dins de l'oferta que hem dissenyat per a ell.

També permet inserir publicitat personalitzada i serveis afegits com e-learning, email, cercadors, etc

Són plataformes de comunicació molt flexibles, permeten connectar una smartTV, PC, smartphone o Tablet sense cap problema.

Les seves característiques interactives com el vídeo a la carta i la possibilitat de tornar a veure programa de televisió o d'incloure contingut i passarel·les de pagament, els fan ideals per a tot tipus d'aplicacions hoteleres i hospitalàries.

6. Són plataformes escalables i molt rendibles

Són fàcils de gestionar, configurar i controlar de manera centralitzada i remota. Permeten el ràpid desplegament de nous serveis de televisió, vídeo i banda ampla a tota l'organització.

7. Són sistemes molt segurs

Tot l'accés al contingut de les transmissions es pot bloquejar al tallafocs per a més seguretat i compliment de les normes.

 

Les Solucions EVSA de TV per IP són adaptables al vostre projecte. Primer estudiem el vostre cas i us podem fer un projecte claus en mà, des de l'anàlisi de necessitats fins al seu disseny, implantació i manteniment. Ens encarreguem de tot.

 

EVSA ofereix incorporar la tecnologia IPTV a l'equipament del client de manera que pugui controlar de manera centralitzada tots els aparells que conformen la instal·lació IP i els continguts associats.

Som experts en solucions en infraestructures per al sector terciari.

Treballem per a hotels, hospitals i residències.

Contacti amb EVSA Group per conèixer més sobre les nostres Solucions de TV per IP.

 

 

luz uv quirofano hospital

Solucions UV per a una millor productivitat

Les solucions UV arriben a eliminar fins al 99,9% de microorganismes en funció de la potència i el temps d'exposició als UV, tant en superfícies rígides com toves.

 

Què és la llum UV?


La llum ultraviolada o la llum “UV” és una forma de llum invisible de l'espectre a l'ull humà que desinfecta i esterilitza sense l'ús de productes químics pel seu gran poder per destruir bacteris i virus.

La seva aplicació industrial consisteix en làmpares germicides especials que apliques radiació electromagnètica a les superfícies o objectes a desinfectar.

Per què és la millor solució per desinfectar i esterilitzar?

La llum UV proporciona els millors resultats davant de bacteris, virus, fongs, llevats, protozous, i altres patògens, a diferència de l'ús de productes químics pels següents motius:

 • Els patògens es tornen incapaços de reproduir i infectar, en quedar destruït el seu ADN i ARN.
 • És un procés en fred en què els microorganismes no són capaços de generar resistència o immunitat a la desinfecció.
 • En evitar l'ús de químics, treballem amb una tecnologia respectuosa amb el medi ambient.

Aquesta tecnologia ha demostrat el seu gran poder germicida també contra els al·lèrgens com la floridura, fongs, espores, àcars de la pols i les seves deposicions tòxiques.

És també efectiva per a l'eliminació de gèrmens bacterians i vírics causants o propagadors de malalties com la grip, covid19, gastroenteritis, salmonel·losi, àntrax o el còlera.

luz uv en hospitales

Son sensibles a la radiación UV los siguientes patógenos entre muchos otros: E. Coli, Staphylococcus Aureus, Bacillus Cerus, Clostridium Botulinum, Clostridium Perfringens, Campylobacter, Clostridium Difficile, VRE, Acinetobacter, MRSA, virus como H1N1, Norovirus, Rotovirus, Influenza, resfriado común, neumonía viral, rinovirus, gérmenes fúngicos como el moho, etc.

On es pot aplicar?


Les aplicacions industrials de desinfecció UV són molt diverses i es poden trobar en totes les indústries i sectors.

1. Sectors o aplicacions específiques:

D'una banda, totes les instal·lacions dedicades a processos relacionats amb l'alimentació o la salut: hospitals, quiròfans, residències, sector terciari, indústria alimentària, farmacèutica, restauració, hostaleria, producció, embotellament o destil·lació de begudes, horticultura, piscicultura…

D'altra banda, totes aquelles instal·lacions relacionades amb la desinfecció d'aigües per a petits fluxos residencials com per a grans fluxos en projectes comercials i industrials, piscines, parcs aquàtics, aplicacions municipals de desinfecció d'aigua potable, reutilització d'aigües residuals....

2. Aplicacions per a tot tipus d'indústries i sectors:

El fàcil manteniment, la baixa inversió inicial i el baix cost d'operació han fet que la tecnologia UV hagi desplaçat altres metodologies de neteja i manteniment en qualsevol indústria.

Actualment és el mètode ideal, per eficaç i econòmic, per a:

 • Manteniment i desinfecció continuada dels fluxos d'aire condicionat de tota l'empresa.
 • Manteniment de cisternes, dipòsits i circuits d'aigües.
 • Neteja periòdica i desinfecció de zones de trànsit de personal.
 • Zones d'alt trànsit o concentració com vestuaris, cantines, torns d'entrada, ascensors, sales de reunió, zones de descans o espera obertes al públic, …
 • Qualsevol espai de l'empresa amb circulació de personal com són les de despatxos, zones de treball “open space”, passadissos, magatzems, etc.

 Actualment existeixen sistemes portàtils de llum UV per a la sanitització i eliminació de gèrmens que permeten un ús molt ràpid i eficient allà on la instal·lació d'instal·lacions UV fixes no és factible.

Són ideals per al manteniment i neteja d'entorns on el control d'infeccions és molt important: hospitals, hotels, restaurants, residències, cuines professionals o càtering.

Aquests sistemes són potents i segurs per eliminar tot tipus de microbis i patògens invisibles inclosos els àcars de la pols, floridura, i olors.

Arriben a eliminar fins al 99,9% de microorganismes en funció de la potència i el temps d'exposició als UV, tant en superfícies rígides com toves.

Som experts en solucions per a tota mena de sectors, des de l'industrial fins al sector terciari on treballem amb hospitals i residències.

 

Contacti amb EVSA Group per integrar a la seva política de manteniment i aplicar a la seva instal·lació la solució UV que millor s'adapti a les seves necessitats.

estalvi energètic

Solucions EVSA per l’estalvi d’energia

L'evolució el 2022 i les previsions per al 2023 del preu de l'electricitat.


Segons el Baròmetre Energètic a Espanya, actualitzat el passat 11 de juliol de 2022 per l'AEGE (Associació d'empreses amb Gran Consum d'Energia) el preu del Mega wat hora va passar a Espanya de 34,0 €/MWh a 202,4 €/ MWh el 2022 (+595%), la previsió per al 2023 és una mica més baixa (185 €/MWh) però encara en nivells clarament estratosfèrics.

 

Com EVSA pot ajudar les empreses a estalviar energia?


Fa més de 60 anys que ajudem empreses a gestionar les seves instal·lacions d'una manera més eficient. Les nostres consultories energètiques produeixen estalvis immediats amb inversions molt petites en molts dels casos.

En base al que observem a l'auditoria energètica prèvia de l'empresa, dissenyem un pla d'accions d'estalvi energètic que inclou entre d'altres els punts següents:

Gestió intel·ligent i un bon pla de manteniment


És un dels capítols més senzills d'aplicar i que poden provocar un canvi en la manera de gestionar els nostres consums energètics i la nostra relació amb les empreses subministradores.

Per això convé:

 • Començar realitzant periòdicament un estudi per verificar que la seva tarifació i la seva potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les seves necessitats.

 • Considereu el manteniment com el millor aliat si l'objectiu és reduir el consum d'energia en una indústria o qualsevol altra empresa. Qualsevol instal·lació o maquinària que no té un bon manteniment a la llarga consumeix més energia perquè funciona pitjor i és menys eficient.

 • Posar en marxa dins del pla de manteniment, un pla de control energètic amb un quadre de comandament resum on fer seguiment dels indicadors de consum, establir objectius d'estalvi i verificació del resultat de les diferents mesures aplicades.

Gestió de la Il·luminació i equips informàtics


Acostuma a ser una de les grans partides de despesa especialment en empreses de serveis o grans espais dedicats a oficines. Entre les accions més habituals per reduir el consum d'energia trobem:

 • L'aprofitament de la llum natural disponible a cada moment del dia a través de sistemes de regulació del flux de llum i la sectorització de dependències.

 • Sistemes d'encesa o apagament programats o amb sensors que s'encenen segons l'ús d'espais.

 • La implantació de lluminàries que utilitzen tecnologia LED que poden aportar fins un 90% d'estalvi respecte de les tradicionals.

Gestió de la Climatització


Un altre dels capítols on podem trobar grans estalvis amb accions com:

 • Implantació de sistemes de monitorització, sensorització i control centralitzat de climatització, de manera que pugui controlar de manera remota els consums a cada moment i fins i tot programar de forma centralitzada els modes d'estalvi d'energia, temperatura o apagament de cada element.

 • Una revisió del pla de manteniment per assegurar el funcionament correcte de cada aparell, la neteja periòdica de filtres, purga de radiadors, la potència i consums adequats.

 • Realització periòdica d'estudis termogràfics per localitzar fuites, canvis de temperatura i reforçar allà on calgui la qualitat de l'aïllament de les seves instal·lacions, portes, finestres,...

Control i seguiment de conduccions per evitar pèrdues denergia


Controleu amb assiduïtat les vostres instal·lacions i conduccions per assegurar la major estanquitat possible. No oblideu les instal·lacions d'aire comprimit i assegureu l'absència de costoses microfugues.

Generació o reaprofitament d'energia


En moltes indústries és possible reaprofitar l'energia tèrmica derivada dels seus processos per a l'escalfament i l'emmagatzematge d'aigua a utilitzar als circuits de calefacció o aigua sanitària calenta.

Inversió en infraestructures més eficients o/i sistemes energètics renovables


En aquest capítol avaluem la possible substitució de maquinària antiga amb alts consums d'energia per innovacions tecnològiques més sostenibles, però també accions com:

 • La implantació de bateries de condensadors amb la dimensió adequada per a la correcció denergia reactiva de la seva empresa.

 • L'aplicació de reguladors electrònics o variadors a motors o bombes, en comptes de sistemes mecànics.

 • L'estudi de la localització i dels ajuts de l'administració per implementar o redimensionar i mantenir correctament instal·lacions solars tèrmiques o/i fotovoltaiques pròpies o compartides (comunitats energètiques, microxarxes,…) per a la generació rendible d'aigua calenta o/i electricitat.

Formació i canvis d'hàbits


Tenir un equip que es compromet a títol individual amb la reducció del consum energètic és fonamental.

Modifiqueu els hàbits de consum, consciencieu i motiveu el vostre equip de col·laboradors sobre l'estalvi energètic amb informació i formació sobre les mesures a prendre, els avenços i sol·liciteu-los de forma incentivada noves idees i iniciatives.

De vegades n'hi ha prou amb simples missatges situats a zones estratègiques, com els banys o el menjador, la plantilla recordarà més fàcilment la importància d'apagar sempre els llums o d'aprofitar la llum natural.

No obstant això, si la intenció és realment reduir el consum energètic a tota l'empresa, caldrà alguna cosa més que missatges i recordatoris. La formació específica sobre el tema és la millor manera de dotar allò

La gestió de l'energia ja és un capítol prioritari i imprescindible a qualsevol organització empresarial. Si voleu veure com us podem ajudar, contacteu amb EVSA sense compromís i estudiarem el vostre cas.

 

Si voleu conèixer el seu potencial mitjà d'estalvi, amb algunes de les mesures exposades, accediu ara a la Calculador Potencial Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes.

Realitzar el test no us portarà més de 2 minuts i obtindreu la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al vostre cas de forma immediata.

Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del vostre interès.

 


Si necessiteu assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubteu a contactar amb els nostres especialistes.

Recordeu que ens enfoquem que la vostra empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant dels reptes futurs.

Per aquest motiu, a EVSA Group: no tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar i us aportem solucions “claus en mà”, amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.

Foto de Kindel Media a Pexels.

.

gmao sistema de mantenimiento por ordenador

GMAO: avantatges del sistema de manteniment assistit per ordinador

 

Què és un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO)?


Un sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO), anomenat de vegades CMMS, acrònim de computerized maintenance management system, és una eina de programari que ajuda a la gestió dels serveis de manteniment d'una empresa.

Aquest tipus de programari centralitza la informació de manteniment i facilita els processos de les operacions de manteniment. Ajuda a optimitzar la utilització i disponibilitat d'equips físics com ara vehicles, maquinària, comunicacions, infraestructures de planta i altres actius.

Quina utilitat té un sistema GMAO?


La informació a la base de dades del sistema GMAO permet realitzar les funcions següents:

Gestió d'ordres de treball: És una de les funcions principals i inclou gestió d'informació de manteniment com:

 • Número d'Ordre de Treball
 • Descripció i prioritat
 • Codis d'avaria o reparació
 • Tipus de treball (reparar, reemplaçar, programar)
 • Personal assignat i materials utilitzats

La gestió d'ordres de treball de manteniment també permet:

 • Revisar l'estat i monitoritzar el temps d'inactivitat de cada instal·lació
 • Registrar els costos previstos i reals
 • Adjuntar documentació associada, sobre reparació i seguretat
 • Automatitzar la generació d'ordres de treball
 • Reservar materials i equips
 • Assignar empleats, quadrilles i torns a cada tasca

Manteniment preventiu: automatitza l'inici d'accions de manteniment segons el temps, l'ús o les accions programades per a cada equip o instal·lació. Utilitza el manteniment preventiu per organitzar i programar ordres de treball preventives.

Gestió de materials i inventari: inventariar, distribuir i recuperar equips i materials doperacions de manteniment i reparació. Administra proveïdors, fa un seguiment dels costos d'inventari i automatitza el reabastament.

Informes, anàlisis i auditories: genera informes a totes les categories de manteniment, disponibilitat de recursos, ús de materials, costos de mà d'obra i materials, avaluacions de proveïdors. Informa sobre les tendències de rendiment i estoc per donar suport a les decisions comercials i anàlisi de productivitat.

 
 

La gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) és una via directa cap a la indústria 4.0. Es tracta d'una integració amb l'IoT o Internet de les coses, un programari de gestió de manteniment assistit amb una funció fonamental en el desenvolupament correcte d'una fàbrica intel·ligent.

Quins beneficis té un sistema GMAO de manteniment?


Els principals beneficis que un sistema GMAO aporta a la seva gestió de manteniment es poden resumir en els punts següents:

 1. Visualització del flux de treball: el sistema informa molt visualment sobre l‟estat i el progrés en temps real de cada tasca de manteniment. Els encarregats de manteniment poden localitzar ràpidament on és un equip, què necessita, qui hi ha de treballar i quan.

 2. Inventari i informació actualitzada sobre equips i instal·lacions: la informació centralitzada a la base de dades de GMAO permet als caps de manteniment accedir instantàniament a tota la informació sobre els elements de les seves instal·lacions (quan es va comprar un equip, quan es va realitzar el manteniment, la freqüència de les avaries, les peces utilitzades,…).

 3. Automatització de tasques administratives: tasques com ara demanar peces, reposar l'inventari, programar torns, recopilar dades per a auditories i altres tasques administratives. Redueix temps de dedicació, errors i augmenta la productivitat dels equips de manteniment en descarregar-los de tasques administratives.

 4. Gestió dels equips de treball tant interns com externs: GMAO pot unificar i treballar de manera rendible amb equips interns i externs reduint la complexitat i els costos d'aquesta gestió.

 5. Manteniment preventiu: les dades del GMAO permeten que les operacions de manteniment passin d'un enfocament reactiu a un de proactiu, per la qual cosa es pot desenvolupar una estratègia avançada de manteniment de les instal·lacions. Les dades derivades de les activitats diàries, així com sensors, mesuradors i una altra instrumentació d'IoT poden activar alertes abans que els equips fallin o tinguin un rendiment inferior.

 6. Gestió i transferència de coneixements: la documentació, els manuals de reparació i els procediments de manteniment es poden emmagatzemar a GMAO i associar amb els equips i instal·lacions corresponents. Recopilar i mantenir aquest coneixement preserva aquest coneixement per transferir-se entre els diferents equips involucrats en el manteniment.

 7. Salut, seguretat i medi ambient: a més de ser molt útil per adaptar-se a les exigències de les polítiques de compliance, GMAO ofereix informes centrals sobre qüestions de seguretat, salut i medi ambient. Aquests informes ajuden a reduir el risc i mantenir un entorn operatiu segur mitjançant analitzar incidents o defectes recurrents i l'efectivitat de les accions correctives.


EVSA Group, el seu partner en el manteniment de les seves instal·lacions


EVSA Group us ofereix el millor assessorament, instal·lació i condicions en solucions de manteniment.

A EVSA Group estudiem cada cas i instal·lació perquè trobi solucions ajustades a les seves necessitats i amb estalvis immediats. Les nostres solucions sempre són escalables, compactes i modulars.

Demaneu ara un pressupost sense compromís ajustat a les vostres necessitats.

Contacti amb nosaltres:

Email: info@evsagroup.com
Telèfon: +34 93 775 52 13

 
 

 

 

baterias para gestión energía

Les bateries: un gran aliat per a la gestió de l’energia

Amb la situació actual i l'augment dels preus de l'energia, les empreses han de buscar solucions que els permetin mantenir la competitivitat i ser sostenibles amb l'entorn. Invertir en la gestió de l'energia és clau.

L'evolució tecnològica està permetent disposar de bateries cada vegada més eficients i duradores a millor preu.

Les bateries són el complement més rendible de les plaques fotovoltaiques

 

En nombroses ocasions durant les hores d'exposició solar el rendiment de les plaques ens proporciona una quantitat d'energia superior a la que precisem en aquests moments pel que, o bé venem a preus molt econòmics l'energia sobrant, o bé, deixem que es perdi.

Amb la instal·lació de bateries podrem emmagatzemar tota l'energia no utilitzada durant el dia per al seu ús nocturn, o en dies amb absència de sol.

Bateries per a acumular energia barata o cobrir puntes de consum

 

Encara sense la utilització de plaques fotovoltaiques, les bateries poden ajudar-nos a una racionalització i estalvi en la nostra factura energètica. Gràcies a elles, podrem acumular l'energia en les hores baixes, en les quals el preu per quilowatt és menor, per a utilitzar-les en les hores pic de major cost energètic.

També podem utilitzar les bateries per a cobrir pics de demanda de la nostra instal·lació, com solen ser els moments d'arrencada en la qual podem precisar el doble de potència.

Amb el suport de les bateries podem contractar una potència elèctrica menys elevada i cobrir els pics de demanda puntual amb la reserva d'energia emmagatzemada en elles.

Bateries, el substitut lògic dels grups electrògens

 

Els grups electrògens per a cobrir emergències, talls de subministrament o pics de demanda, han estat fins fa poc l'única alternativa disponible.

El consum de gasoil, el seu desgast mecànic, necessitat de manteniment important, i contaminació acústica i mediambiental han fet que les bateries estiguin substituint-los molt ràpidament.

 
 

Les bateries compleixen les mateixes funcions que els grups electrògens, però sense problemes d'espai, de contaminació, de soroll, i amb un manteniment molt senzill i monitoritzable

 

Una nova generació de bateries a l'abast de totes les empreses i  sectors

 

Els avanços tecnològics en bateries ens ofereixen opcions molt compactes, de reduïda grandària, modulars. Les de liti han guanyat el terreny a les de plom per mantenir un flux de lliurament més constant i per no quedar afectades per la profunditat de descàrrega.

La seva durada abans es limitava a 4-5 anys ara fàcilment podem obtenir vides útils de 15 a 20 anys. Per a això és molt important deixar-se assessorar per un especialista que li aconselli sobre:

 • El tipus de bateria i el núm. de mòduls que ha d'instal·lar
 • El disseny del circuit energètic
 • La col·locació de les bateries en llocs adequats per al seu accés i manteniment, lliures d'humitat, pols o canvis de temperatura o temperatures extremes.

Existeixen possibilitats de subvenció depenent del tipus d'empresa.  Per a pimes que presentin un bon projecte podem optar a un 50% de subvenció de la inversió.


EVSA Group, el seu partner en solucions de gestió i emmagatzematge d'energia

 

Treballem solucions de gestió de l'energia amb empreses líders en solucions d'emmagatzematge de l'energia basat en bateries de màxima qualitat i eficiència.

D'aquesta manera, hem unit consultoria, experiència i solucions tècniques per a oferir el millor assessorament, instal·lació i condicions en tota mena de solucions de gestió i emmagatzematge de l'energia en les empreses.

A EVSA Group estudiem cada cas i instal·lació perquè trobi solucions ajustades a les seves necessitats i amb estalvis immediats.

Les nostres solucions, sempre són escalables, compactes i modulars, amb el mínim manteniment i màxim rendiment.

 

 

 

A EVSA Group ens dediquem al fet que la seva empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant els reptes futurs.

Per aquest motiu:

 • El nostre personal és tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinària.
 • Li aportem solucionis “claus en mà”, amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.
plan de mantenimiento con evsa group

El pla de manteniment, aliat per augmentar la productivitat de la vostra empresa

La importància d'un bon pla de manteniment és evident. La gestió del manteniment determina l'èxit a mitjà/llarg termini de l'empresa, ja que una maquinària o unes instal·lacions mal gestionades poden aturar l'activitat o reduir el rendiment i la productivitat dels nostres processos i convertir el nostre compte de resultats en negatiu.

Un pilar essencial en l'estratègia de gestió d'instal·lacions ha de ser un pla de manteniment ben dissenyat. Un pla de manteniment ben estructurat i executat ens aportarà estalvi de costos, més seguretat per als nostres empleats, assegurarà la continuïtat del servei i la minimització del temps d'inactivitat, augmentarà l'eficiència energètica, optimitzarà el rendiment de la nostra maquinària i instal·lacions i allargarà la vida útil.

El pla de manteniment ha d'aportar una visió completa, ser sinèrgic i reduir costos

El manteniment intenta compensar la degradació que el temps i l'ús provoquen en equips i instal·lacions. Per ser eficient no s'ha de treballar com el sumatori dels manteniments de cada equip sinó com un pla de manteniment global que tingui en compte la interrelació dels diferents processos i maquinàries, el calendari de treball de cada instal·lació i el de l'equip de manteniment per generar sinergies i estalvis.

Un bon pla de manteniment treballarà de forma adaptada a cada instal·lació o maquinària, tenint en compte com de crítica sigui dins del procés productiu la seva relació amb la resta de l'activitat de l'empresa.

Fases del pla de manteniment


Les fases per a la realització i implementació d'un pla de manteniment poden resumir-se en:

 1. Definir objectius i prioritats.
 2. Inventari d'actius, anàlisi de riscos i criticitat del procés productiu.
 3. Estratègia i elaboració del pla de manteniment.
 4. Preparació: documentació, recanvis, formació i coordinació.
 5. Informació i control (indicadors clau a monitoritzar).
 6. Implementació, seguiment i millora.

El pla ha de començar per establir uns objectius bàsics relacionats amb la disponibilitat, fiabilitat, vida útil i cost de la instal·lació i que es poden establir com a objectius de millora de la productivitat i control periòdic (KPis).

Per això, tot pla de manteniment ha de partir d'una anàlisi de riscos completa i un inventari de cadascun dels elements del procés productiu a mantenir, especificant-ne la criticitat, el valor, la capacitat de servei, la vida útil estimada, el cost, i la importància que pot tenir cada instal·lació. També recopilar totes les tasques i freqüències de manteniment normatiu, així com les que provinguin de recomanacions del fabricant o de la pròpia experiència de l'empresa.

Amb l'anàlisi i els objectius ja establerts, hem de definir l‟estratègia de manteniment que ens assegura la millor relació entre cost i productivitat. Es tracta de definir de manera completa i sinèrgica les freqüències, forma i punts de control de cada procés. En cada cas es farà focus en una estratègia de manteniment preventiu que eviti que es produeixi l'avaria, manteniment predictiu basat en un diagnòstic que ens avisi abans que l'avaria es produeixi, possibilitant la detecció primerenca de riscos a través de la identificació d'elements debilitats o defectuosos, o merament normatiu (prescriptiu) sobre la base del que el fabricant de l'actiu estableix o la legislació determina.

Al pla hem d'incloure eines de control del propi pla i d'avaluació de l'estat de les instal·lacions

L'ús de serveis de diagnòstic avançat, sensors, IOT i manteniment intel·ligent ens proporcionarà una visió completa de com opera l'equipament i quin és el nivell de risc.

D'altra banda, la correcta calendarització, control i reporting de les tasques de manteniment ens pot aportar importants estalvis per optimització de recursos i sinergies en la utilització del personal.

Per a aquesta comesa, EVSA Group disposa de les eines informàtiques adequades (GMAO) que permeten gestionar les operacions de manteniment. A més, el client pot conèixer en temps real l'estat d'execució de totes les tasques relacionades amb el Pla de Manteniment i accedir als informes corresponents. Aquesta eina serveix tant per a la coordinació d'equips de treball d'EVSA Group com de col·laboradors externs.

A EVSA Group som experts en optimizació, disseny i execució de plans de manteniment


Partim sempre d'una anàlisi de punts crítics per a la generació i l'adequació dels seus plans de manteniment. Confeccionem el pla de manteniment a les diferents disciplines que necessiti, aplicant les normatives vigents i les recomanacions que poguessin venir donades pels fabricants dels equips, fins i tot per la pròpia experiència del client.

Si ja existeix un pla de manteniment, EVSA Group pot adequar-lo a les noves necessitats o condicions, buscant maximitzar els estalvis i la seguretat dels seus equips i instal·lacions.

La nostra Divisió de Serveis de Manteniment inclou, a més del manteniment correctiu, totes les solucions que vostè pot necessitar en manteniment:

 • Manteniment Normatiu: aplicat a partir dels requeriments legals o del fabricant.
 • Manteniment preventiu: per prevenir l'avaria segons l'activitat del bé d'equip que es tracti.
 • Manteniment predictiu: ens permet detectar l'avaria abans que es produeixi.

I de forma global:

Facility Management o gestió del manteniment: per a una gestió integral de les seves necessitats de manteniment, des de l'elaboració o actualització del vostre pla de manteniment fins a l'execució i el control. Converteixi els costos d'estructura en serveis gestionats per professionals especialistes i polivalents.

Ens adaptem a la seva dinàmica productiva, treballem per objectius sobre la base de KPI's lligats a la seva productivitat i clima de treball.

Contactar amb EVSA Group


Des de 1959 donant servei a tot tipus d'empreses, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques (hospitals, centres penitenciaris…)

Amb més de 1.200 projectes realitzats a diversos països, EVSA Group us ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les vostres necessitats.

Contacteu-nos per a més informació, estem al vostre servei per ser el vostre partner en gestió del manteniment i donar-vos les solucions de manteniment que necessiteu.

 

 

 

 

sistema contra incendios

El manteniment automatitzat de sistemes contra incendis

Sistemes imprescindibles per la nostra seguretat

Els sistemes contra incendis tenen una vital importància per a la seguretat de persones, equips, béns i instal·lacions. Amb el pas dels anys, l'avanç tecnològic ha fet que disposem en l'actualitat un gran ventall de solucions per a cada situació i empresa.

L'efectivitat de la solució escollida dependrà de la correcta avaluació de risc a prevenir en cada tipus d'instal·lació. Per això convé confiar en un especialista amb un coneixement profund de la normativa, capaç de proposar la millor solució tecnològica, encarregar-se de la seva instal·lació i d'un element que és freqüentment oblidat, el seu manteniment.

El manteniment pot marcar la diferència


El manteniment de la central pot marcar la diferència entre una bona detecció de l'incendi, és a dir, en la seva fase inicial, o una detecció defectuosa, per falsa alarma, o tardana, quan l'incendi es trobi més avançat.

Un bon pla de manteniment no té perquè ser especialment costós sempre que estigui ben dissenyat. La idea és que no es faci un manteniment normatiu només per cobrir l'expedient, sinó que es dissenyi un pla normatiu que sigui eficient i que vingui complementat amb un pla preventiu de manera que no tinguem mai el nostre sistema fora de servei. Per a més informació contacti amb la nostra Divisió de Manteniment.

 

Els avantatges del control remot dels sistemes contra incendis


Moltes PIMES encara mantenen sistemes contra incendis molt bàsics poc centralitzats i connectats pensant que la seva actualització serà molt costosa. La realitat és que aquesta actualització pot tenir efectes molt beneficiosos en la reducció de costos estructurals, aturades per falsa alarma i de manteniment a més de el conseqüent increment en la seguretat de la infraestructura i l'equip.

En aquest sentit, un dels grans aliats de l'manteniment dels sistemes contra incendis són les centrals que permeten un accés i control remot de les instal·lacions. Amb aquests sistemes, ja molt avançats, fiables i assequibles, podem atendre des del nostre mòbil, tablet o portàtil, sense importar on ens trobem, a qualsevol alarma, sensor, o paràmetre que vulguem revisar.

Gràcies a aquest control i accés remot, reduirem els desplaçaments i les actuacions per falsa alarma a través de la verificació de diversos paràmetres com sensors de temperatura, fum, càmeres, talls de subministrament ...

Anticipar-se a l'averia


D'altra banda, aquestes centrals remotes convenientment parametritzades i equipades amb els sensors correctes són capaços d'acumular dades que anticipin l'avaria, o que ens donin informació sobre oportunitats d'estalvi en l'ús de les nostres instal·lacions. Dades com temperatura, ús, ocupació d'instal·lacions, nivells d'activitat, qualitat de l'ambient de treball, entre d'altres constituiran el nostre "big data" particular sobre el qual trobar vies de millora de la nostra rendibilitat.

Finalment, assenyalar una nova generació de sensors que recolzats per les centrals d'alarma són capaços de realitzar bona part de l'manteniment de forma automàtica i remota. Es tracta d'últimes tecnologies que estan aportant solució a dos dels problemes de manteniment més comuns en els sistemes de detecció d'incendis: la brutícia i la radiació electromagnètica, dos dels majors causants de falses alarmes.

Des de detectors de fum que detecten el nivell de pols acumulada al seu interior per corregir la seva lectura i no causar alarmes indesitjades. També hi ha detectors de fum equipats amb aire comprimit i que són capaços d'auto netejar-se de dins cap a fora, sense necessitat de desmuntar el detector.

Altres solucions ja al mercat incorporen lectors fonts de contaminació electromagnètica (ràdio, routers sense fils, mans lliures, etc.) per ajudar a la correcta reubicació del detector.

 

A EVSA Group som experts en centrals i sistemes contra incendis i en el manteniment

 

Com pot ajudar-lo EVSA Group?

Amb més de 1.200 projectes realitzats, a 7 països, des de 1959 donant servei a tot tipus d'empresa, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques, EVSA Group ofereix un ventall de solucions i formes de treballar adaptades a les seves necessitats des de les nostres 3 divisions.

La divisió de serveis globals està formada per un equip d'enginyers multidisciplinars amb experiència en el desenvolupament, gestió i execució de nous projectes, proporcionant als clients:

 • Plans d'estratègia tècnica
 • Gestió de projectes 360º
 • Assessorament d'enginyeria

La divisió de serveis especialitzats és l'encarregada de l'execució de noves instal·lacions en les diferents especialitats. Està composta per tres àrees:

 • Instal·lacions
 • Serveis d'automatització
 • Gestió energètica

La divisió de serveis de manteniment li ofereix solucions amb la màxima agilitat i eficiència en manteniment normatiu, preventiu i predictiu, així com contractes de Facility Management.

Treballem en 3 nivells:

 • Desenvolupament i adequació de plans de manteniment
 • Gestió del manteniment
 • Execució
 

 

 

placas fotovoltaicas

Punts a tenir en compte en solucions fotovoltaiques i fototèrmiques

 

Anàlisi i assessorament previ

 

Es tracta d'una instal·lació rellevant. La seva vida útil sol estar al voltant dels 25-30 anys però el seu rendiment i costos de manteniment directe i derivat poden variar enormement si no es realitza un treball adequat d'anàlisi i estudi previ.

Per aquest motiu, la seva instal·lació no s'ha de prendre a la lleugera. Cal tenir cura de tots els elements que intervenen en la instal·lació, des de la qualitat de les cèl·lules fotovoltaiques, a l'estructura que ha de suportar aquestes plaques, la seva ubicació, control i manteniment.

Ha de ser dissenyada i executada correctament en base a les necessitats actuals i futures de la seva empresa i les seves possibilitats d'emplaçament i relació amb la resta dels sistemes i processos de la seva infraestructura productiva.

A EVSA Group sempre partim d'un estudi de la seva activitat, consums energètics i objectius. Aportarem prèviament un model de previsió d'estalvi i ROI que defineixi la millor solució i tecnologia per reduir costos de consum. Treballem tant en instal·lacions fotovoltaiques eficients que li permetin crear la seva pròpia energia elèctrica per a consum, acumulació o retorn a la xarxa, com en instal·lacions solars tèrmiques per reduir el cost de consum en processos tèrmics, aigua calenta sanitària, sistema de calefacció radiant, ...

La nostra experiència i enfocament global també ens permet realitzar un Estudi de Millora Energètica en multitud d'àmbits com la tecnologia d'enllumenat, els seus mecanismes de control, bateries de condensadors, equips de compensació d'energia reactiva, compensació de processos energètics, ...


Anticipar necessitats i problemes de manteniment


Les instal·lacions fotovoltaiques i fototèrmiques presenten una sèrie de factors a tenir en compte des de l'inici del projecte:

 1. La superfície necessària ha de ser l'adequada a les necessitats actuals i futures, sense incórrer en instal·lacions sobredimensionades que empitjoren la rendibilitat de la inversió. Cal preveure l'evolució tecnològica i la possibilitat d'ampliacions a futur amb nous models de captació i emmagatzematge d'energia més eficient.

 2. L'emplaçament no només és clau en termes d'orientació i seguretat sinó també pel que fa a cost d'instal·lació, manteniment i eficiència. Hem d'assegurar que la superfície sobre la que s'instal·li l'estructura de suport estigui en perfecte estat i sigui una superfície que puguem seguir mantenint regular i fàcilment. Cal preveure el manteniment de la superfície en cas de necessitat sense haver de desmuntar la nova instal·lació de panells solars quan haguem de procedir a una futura reparació per despreniment o goteres.

 3. L'estructura de suport, el tipus de plaques i la separació entre elles vindrà condicionat per la superfície en la que s'instal·li, quantitat i orientació de radiació rebuda durant les diferents estacions, la possibilitat de desplaçaments sísmics del lloc, la força del vent i la possibilitat de patir impactes externs.

 4. També s'ha de contemplar la correcta ubicació dels equips que complementen el sistema, com les bateries i els inversors, ja que han de romandre en un lloc arrecerat, sec, ventilat, fresc, lliure de pols, on només hi tinguin accés les persones autoritzades a realitzar revisions i manteniments.

 5. La instal·lació s'ha de dotar d'accés i mesures de seguretat per al personal de manteniment de manera que es pugui mantenir la seva eficiència i evitar que els dipòsits de brutícia o pols perjudiquin el seu rendiment a mitjà termini.

 6. A el mateix temps, s'ha de protegir la instal·lació davant de la sostracció de part dels seus elements amb sistemes antirobatori.

A EVSA Group, la nostra visió 360º té en compte que els projectes no s'acaben quan es posen en marxa les instal·lacions, sinó quan s'han establert i posat en servei els plans de manteniment pensats des del començament del projecte per assegurar una vida llarga de les instal·lacions amb una baixa taxa d'interrupcions de servei.


No oblidi la norma legal i la seva certificació


En l'apartat de normativa legal per a la instal·lació de plaques solars, s'ha de complir amb la Reglamentació Urbanística i amb la Reglamentació Elèctrica exigida. Per a això ha de registrar i legalitzar davant Indústria i a nivell municipal, utilitzant només els equips autoritzats i certificats al país.

La instal·lació requereix d'un Certificat d'Instal·lació Elèctrica lliurat per l'instal·lador, on es garanteixi el correcte compliment i registre de la instal·lació.


Integració amb la resta de les instal·lacions i processos


Tant si es tracta d'un sistema aïllat o un connectat a la xarxa, és important el seu monitoratge per controlar i detectar en temps real fallades de funcionament, actuar de forma remota sobre ella i la comptabilització de la seva productivitat i retorn.


EVSA Group: gestió d'instal·lacions 360º


EVSA Group, empresa certificada amb la ISO 14001, compta amb més de 60 anys d'experiència en la gestió de tot tipus d'infraestructures.

Segons la nostra experiència, la majoria de les solucions a clients solen necessitar la participació de diverses especialitats tècniques. Incorporar una visió global de les implicacions de cada projecte en obra civil, instal·lacions mecàniques, elèctriques, tràmits de legalització, plans de manteniment ... forma part del nostre ADN.

Consulti els nostres casos d'èxit en disseny, implementació i manteniment d'instal·lacions, fotovoltaiques, solars tèrmiques i elèctriques. Podem assessorar-lo en aquests tipus de projectes i servir-li de guia en aquesta nova cultura energètica empresarial.

Com pot ajudar EVSA Group?


Amb més de 1.200 projectes realitzats, a 7 països, des de 1959 donant servei a tot tipus d’empresa, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques, a EVSA els oferim un ventall de solucions i formes de treballar adaptades a les seves necessitats des de les nostres 3 divisions.

La divisió de serveis globals està formada per un equip d’enginyers multidisciplinars amb experiència en el desenvolupament, gestió i execució de nous projectes, proporcionant als clients:

 • Plans d’estratègia tècnica
 • Gestió de projectes 360º
 • Assessorament d’enginyeria

La divisió de serveis especialitzats és l’encarregada de l’execució de noves instal·lacions en les diferents especialitats. Està composta per tres àrees:

 • Instal·lacions
 • Serveis d’automatització
 • Gestió energètica

La divisió de serveis de manteniment li ofereix solucions amb la màxima agilitat i eficiència en manteniment normatiu, preventiu i predictiu, així com contractes de Facility Management.

Treballem en 3 nivells:

 • Desenvolupament i adequació de plans de manteniment
 • Gestió de l’manteniment
 • Execució

Contacti’ns per a més informació, estem al seu servei per donar-li les solucions que necessita.

 

Imatge de Kelly Lacy a Pexels