5 tendencias 2024 mantenimiento instalaciones

5 tendències per a 2024 en manteniment d’instal·lacions

En el canviant món de la indústria i el sector terciari, l'any 2024 significarà una acceleració de les tendències de la indústria 4.0.


L'any 2024 s'espera una forta embranzida a com les empreses aborden la gestió i el manteniment global de les seves instal·lacions.

Les estratègies de manteniment i gestió de les instal·lacions estan evolucionant ràpidament amb tecnologies emergents i una major consciència sobre la sostenibilitat.

Innovacions com el manteniment prescriptiu, l'ús de Digital Twins (Bessons Digitals), i tècniques avançades de monitoratge estan redefinint les estratègies en aquest camp.

Entre les principals tendències que marquen la gestió d'instal·lacions i el futur del manteniment industrial i del sector terciari, destaquen les següents:

Tendència 1: Del Manteniment Predictiu al Manteniment Prescriptiu

El manteniment proactiu, incloent-hi estratègies preventives i predictives, és essencial per a abordar els problemes abans que impactin als clients.

La recopilació i anàlisi de dades faciliten una major previsibilitat i eficiència en el manteniment. L'objectiu final és el d'evitar l'atur no desitjat de la instal·lació.

El manteniment predictiu continuarà liderant les estratègies de manteniment en 2024. La implementació de sensors avançats i anàlisis de dades en temps real facilita l'anticipació de problemes potencials, reduint així el temps d'inactivitat no planificat i permetent un manteniment més efectiu.

El seu germà més jove, el manteniment prescriptiu, és encara més proactiu i permet visualitzar milers d'escenaris futurs per a aconsellar les millors accions a prendre sobre cada component del sistema.

El manteniment prescriptiu comença a arribar amb força gràcies a la creixent accessibilitat per part de PIMES a tecnologies de simulació i Machine Learning.

Tendència 2: Arriben els Bessons Digitals i la IA

La digitalització de les infraestructures, la IA i la utilització de bessons digitals està marcant el començament d'una nova era en la indústria 4.0.

Els Bessons Digitals, Digital Twins en anglès, són rèpliques digitals exactes d'objectes, sistemes o processos físics que permeten simular escenaris i prendre decisions basades en dades, optimitzant la gestió i augmentant la vida útil de la instal·lació i la seva productivitat.

Juntament amb la Intel·ligència Artificial (IA), seran una tecnologia fonamental per al disseny, gestió i manteniment en diversos camps, com la manufactura, la construcció, la salut i la gestió d'instal·lacions intel·ligents. Aquestes tecnologies permeten analitzar grans volums de dades per a millorar la planificació i l'eficiència del manteniment.

La intel·ligència artificial (IA) juga un paper crucial en el monitoratge predictiu d'infraestructures. La detecció precoç de problemes, utilitzant IA, pot prevenir incidents majors i optimitzar el manteniment.

Tendència 3: La Sostenibilitat i l'Eficiència Energètica, ja no són opcionals

La sostenibilitat ja és un requisit irrenunciable en 2024. Les empreses estan adoptant un enfocament més integrat cap a la sostenibilitat, incorporant-la profundament en totes les seves operacions.

Molts directius de corporacions i empreses incorporen en les seves primes anuals objectius lligats a sostenibilitat i eficiència energètica. Això inclou una major atenció a les emissions en la cadena de subministrament, la selecció de proveïdors sostenibles i un èmfasi en la transparència i l'ètica per a evitar el Greenwashing.

Les empreses estan adoptant, des de fa temps, energies renovables i optimitzant l'eficiència energètica per a complir amb estàndards ambientals i reduir costos operatius.

Els proveïdors incapaços de complir amb les exigències mediambientals i de *reporting dels seus clients quedaran ràpidament fora del mercat.

La sostenibilitat ja no és una opció, és una condició necessària per a competir.

Tendència 4:  Focus en Ciberseguretat des de la Fase de Disseny

Amb l'augment de la connectivitat, la protecció contra ciberatacs es torna més crucial. Les indústries estan invertint a enfortir la seguretat dels seus sistemes d'automatització per a protegir les dades i garantir la continuïtat operativa.

Les indústries estan treballant cap a la construcció d'una major resiliència cibernètica. Això implica no sols prevenir atacs, sinó també tenir la capacitat d'operar durant un atac i recuperar-se ràpidament després d'un incident de seguretat.

També inclou la implementació de sistemes de seguretat més sofisticats, que no sols se centren en la detecció i prevenció d'amenaces, sinó també en la resposta ràpida i la recuperació d'incidents.

La seguretat s'ha d'integrar en la fase de disseny d'instal·lacions, sistemes i productes. L'adaptació a amenaces canviants i l'actualització constant de protocols de seguretat són ara una pràctica comuna en les indústries.

Tendència 5: Major inversió en formació i en bons professionals

El manteniment global d'instal·lacions industrials en 2024 està marcat per la innovació tecnològica, la sostenibilitat i l'eficiència operativa. Les empreses que adoptin aquestes tendències estaran més ben equipades per a mantenir la seva competitivitat i èxit en un entorn industrial en constant canvi. Mantenir-se actualitzat amb aquestes tendències és vital per a qualsevol empresa que aspiri a prosperar en el futur.

Per a adaptar-se a aquestes tendències, la capacitació i formació en noves tecnologies són essencials. Els professionals interns i els col·laboradors externs han d'estar ben versats en conceptes tècnics, especialment en el manteniment d'edificis i en l'ús de tecnologies com la gestió intel·ligent d'instal·lacions, l'automatització i la robòtica.

A EVSA Group estem a l'avantguarda d'aquestes tendències, compromesos amb la implementació de les millors pràctiques en manteniment industrial i gestió del cicle de vida complet de les seves instal·lacions, des del disseny fins a la renovació.


EVSA Group
li ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les seves necessitats.

Contacti'ns per a més informació. Estem al seu servei per a donar-li les solucions que necessita i acompanyar-li en el cicle de vida de les seves instal·lacions.