facility management

Els avantatges del facility management

El facility management coordina l'entorn físic de treball amb les persones i l'organització

Podríem definir el facility management  com el model de gestió global del manteniment de les instal·lacions i recursos immobiliaris de les empreses.

Té com a objectiu l'adequació òptima i permanent d'aquests recursos a l'organització i a l'equip humà de les companyies al menor cost possible.

La integració i centralització de totes les responsabilitats de gestió sobre aquests recursos en la figura del Facility Manager.

El facility management coordina l'entorn físic de treball amb les persones i l'organització. Inclou la gestió d'edificis i serveis, com a neteja, seguretat, manteniment, i compliment de normatives.

L'objectiu és fomentar un entorn eficient i segur que asseguri un funcionament, sense interrupcions no planificades, de l'activitat productiva de l'empresa.

Aquesta gestió integral d'infraestructures i serveis de suport és crucial per a empreses de totes les grandàries, especialment en el sector terciari.

A l'ésser un sistema integrat i centralitzat en un gestor professionalitzat (intern o extern) el facility management aporta nombrosos avantatges a l'organització que van des de la reducció de costos fins a la sostenibilitat energètica, la qual cosa ho converteix en una estratègia fonamental per a les empreses del sector terciari i industrial.

Els avantatges més destacables del facility management

 

  1. Permet enfocar-se en el core business: en externalitzar la gestió de les instal·lacions, les empreses poden concentrar-se en la seva activitat principal, delegant en experts la responsabilitat de gestionar les seves infraestructures.

  2. Redueix costos directes a través de l'externalització de serveis en empreses especialitzades i la centralització de la gestió. En comptar amb un solo proveïdor encarregat de la gestió de la infraestructura i el outsourcing dels processos associats, s'aconsegueix una major eficiència en la gestió de les instal·lacions. Es facilita la coordinació dels diferents serveis i interaccions amb proveïdors externs. Tot això comporta a una disminució de costos finals a través d'economies d'escala, especialització, i una millor planificació i optimització de tasques.

  3. Assegura el compliment normatiu: l'especialització, coneixements i visió global del Facility Manager, assegura que les empreses compleixin amb les normatives de seguretat, salut i qualitat, evitant multes i millorant la seguretat laboral.

  4. Millora en l'experiència del client i de l'empleat: un entorn de treball ben gestionat, segur i saludable millora l'experiència i satisfacció tant dels empleats com dels clients. Aquestes millores inclouen des de l'ergonomia en l'oficina fins a protocols de seguretat en instal·lacions industrials, i es tradueixen en una major lleialtat i una millor imatge de marca.

  5. Proporciona informació en temps real dels serveis brindats i els seus costos associats a través de quadres de comandament que faciliten l'anàlisi i la identificació d'àrees de millora i optimització. Aquesta informació també serà una bona base per als nostres sistemes de planificació de recursos, aprovisionament i producció, reduint els temps morts, els inventaris i la correcta ocupació de temps dels equips de manteniment i producció.

  6. Augmenta la flexibilitat i escalabilitat de l'empresa per a una millor adaptabilitat als canvis organitzacionals. El facility management ofereix solucions flexibles i escalables que s'adapten a les necessitats canviants de l'empresa, permetent un creixement sostenible i una ràpida adaptació a nous desafiaments del mercat.

EVSA Group ofereix serveis especialitzats en facility management. Fem costat a les organitzacions per a aconseguir els seus objectius estratègics i operatius.


Solucions en facility management


Cadascun d'aquests punts ressalta com el facility management pot ser un motor clau per al cicle de vida de les seves instal·lacions, la seva productivitat i èxit empresarial, especialment en sectors on la gestió eficient de les instal·lacions és crítica.

EVSA Group ofereix serveis especialitzats en aquest àmbit, exercint un paper crucial en el suport a altres organitzacions per a aconseguir els seus objectius estratègics i operatius. L'acompanyem en el cicle de vida de les seves instal·lacions.