automatización procesos industriales

Avantatges i consells per a l’automatització de processos industrials a PIMES

Moltes PIMES tenen encara l'automatització com a assignatura pendent. Des d'EVSA Group volem ajudar-los en aquest procés clau per a la vostra empresa.


Quins són els camps d'automatització més habituals a PIMES?


Les solucions d'automatització que solen aplicar-se tant a pimes industrials com a instal·lacions del sector terciari són:

  1. Control de processos industrials de diferents maquinàries i autòmats.
  2. Automatització “stand alone”: es tracta de l'automatització de maquinària per al seu funcionament 100% autònom.
  3. Gestió d'edificis: aplicació de solucions domòtiques especialitzades per a la programació i control centralitzat de variables de clima, ventilació, il·luminació, serveis auxiliars, consums, producció d'aigua calenta sanitària, central d'alarmes, ...
  4. Automatització del manteniment: per aconseguir un manteniment més àgil en poder gestionar-lo via xarxa i poder interactuar a distància per a primeres intervencions a distància i control d'eficiència energètica o seguretat.
  5. Integració del sistema de producció i el seu ERP perquè l'ERP doni les ordres al sistema productiu, eliminant errors, permetent traçabilitat de lots de producció pel client final totalment parametritzats.

Què pot guanyar la meva empresa amb automatització de processos?


L'automatització és un pas important a la vostra empresa que us ajudarà a generar competitivitat, eficiència i valor al client.

Reducció i control de costos: un dels principals beneficis, en identificar despeses innecessàries a cada activitat i eliminar-les.

Estandardització d'operacions: permet a l'empresa garantir una qualitat més gran en la producció que es durà a terme d'acord amb les pautes definides en cada procés que alhora pot incorporar punts addicionals per a controls de qualitat intermedis.

operario automatización evsa

Com aplicar-ho?


Per poder treure el màxim profit i eliminar costosos errors, és convenient seguir els passos següents en aquest tipus de projectes:

1.- Definiu una Visió Global del sistema productiu:
Dibuixeu el vostre sistema d'operacions per tenir una visió global dels vostres processos i detectar els colls d'ampolla, tasques duplicades o innecessàries per no augmentar valor ni productivitat al sistema productiu. Es tracta de definir com és el procés actual i com hauria de ser per millorar-ne la productivitat.

2.- Realitzeu una anàlisi funcional prèvia
Un cop detectat el procés a automatitzar, cal validar-lo prèviament mitjançant una anàlisi econòmica i funcional que l'automatització donarà els fruits esperats quant a eliminació d'errors, augment de productivitat, reducció de costos, ROI.

3.- Establiu un pla, amb responsable i equip involucrat
Recomanem que tot l'equip participant en el procés conegui els objectius i tingui expectatives alineades. L'equip ha d'incorporar persones de totes les àrees implicades al procés.

És recomanable planificar diverses fases especialment en cas de múltiples processos interrelacionats.

4.- Prepareu l'execució i implementeu
Hem de tenir preparats els diferents aspectes que necessitarà el nou procés automatitzat des de la R+D i enginyeria fins a la posada en marxa: la programació dels sistemes de control, passant per la construcció dels armaris d'automatització i control, selecció i definició dels elements de camp, així com les instal·lacions pneumàtiques necessàries per al seu accionament.

5.- Monitoritzar i seguir els resultats de prop
Cal una supervisió i anàlisi per avaluar els resultats i procedir als ajustaments que corresponguin.

Compteu amb l'experiència d'EVSA Group per aconseguir automatitzacions reeixides, claus en mà i amb un interlocutor únic.

L'automatització és una de les nostres grans especialitats des de fa anys, tant al sector industrial com al sector de serveis.

Automatitzem edificis i indústries, millorant la seguretat, la gestió energètica i la comoditat de les persones.