mantenimiento industrial

Claus per contractar el servei de Manteniment

La selecció del millor partner de manteniment garanteix la productivitat i pot convertir-se en un factor diferenciador que potenciï la competitivitat de l'empresa.

En el dinàmic i competitiu entorn empresarial actual, la selecció del partner de manteniment adequat no només garanteix la productivitat, sinó que també es pot convertir en un factor diferenciador que potenciï la competitivitat de l'empresa.

Aquesta elecció tindrà repercussions prolongades en el temps, influint directament en la rendibilitat i la productivitat de les nostres instal·lacions, maquinària i equips, així com en el confort del nostre equip de treball i clients.

Claus per prendre aquesta decisió de manera informada i estratègica

 

1. Abast dels serveis
És crucial definir clarament l'equip, les instal·lacions i els sistemes que han d'estar coberts sota el contracte de manteniment. Proporcioneu una llista detallada d'actius, incloent-hi marca, model, antiguitat i qualsevol requisit específic de manteniment.

Especifiqueu els tipus de serveis de manteniment requerits, com ara manteniment preventiu, correctiu, reparacions d'emergència i gestió de recanvis. Determineu si necessiteu suport in situ o/i remot i quin temps de resposta és el necessari per a les vostres operacions.

2. Serveis Complets i Personalitzats
El proveïdor de manteniment ideal ha d'oferir un portafoli ampli que inclogui serveis addicionals, com ara projectes d'enginyeria, obra civil, legalització, compliment de normatives i sostenibilitat. Aquesta visió 360º optimitza la gestió integral de les instal·lacions durant tot el cicle de vida.

És essencial que els serveis s'adaptin a les necessitats específiques de la vostra organització, assegurant una integració perfecta amb el pla de manteniment existent, així com una millora dels aspectes que necessitin ser actualitzats.

3. Equip Tècnic Multidisciplinar
Opteu per proveïdors que compten amb un equip d'especialistes en diverses tècniques i tecnologies necessàries per al funcionament correcte de les instal·lacions.

Busqueu una empresa que us ofereixi un interlocutor únic amb perfil tècnic, no comercial, que coordini aquests especialistes. D'aquesta manera, podreu resoldre problemes més complexos i aprofitar sinergies per reduir costos.

4. Equip Propi i Experimentat
La formació i l'especialització de l'equip tècnic del proveïdor són essencials per garantir un servei de qualitat. Assegureu-vos que el partner elegit tingui un equip propi, estable, experimentat i amb capacitat tècnica per respondre eficaçment a tots els problemes que puguin sorgir.

5. Millora contínua
Assegureu-vos que el contracte permeti ajustaments a l'abast dels serveis o nivells de servei a mesura que evolucionin les vostres necessitats de manteniment. Pregunteu sobre les iniciatives de millora contínua, com programes de formació, adopció de noves tecnologies i millors pràctiques de la indústria.

6. Tecnologia i Monitorització
És fonamental que l'empresa de manteniment ofereixi eines de monitorització, control remot i centralització de la informació sobre l'estat de les instal·lacions per avançar cap a la indústria 4.0.

Un proveïdor que us ofereixi solucions tecnològiques avançades i un sistema de monitorització proactiu pot anticipar-se als problemes i optimitzar el rendiment de les seves instal·lacions.

7. Transparència econòmica
Un bon partner de manteniment serà clar i transparent en el seu model econòmic, generant la confiança necessària per estar segurs que no apareixeran costos ocults o serveis per sota del requerit. Això es pot aconseguir mitjançant l'establiment d'un acord de nivell de servei (SLA) que descrigui clarament les responsabilitats de les dues parts, els temps de resposta, les mètriques de rendiment (KPIs) consensuats amb el client, que serveixin de full de ruta i valoració del treball realitzat.

En conclusió, triar el servei de manteniment adequat és una decisió estratègica que impactarà directament en l'eficiència i la competitivitat de la seva empresa.

A EVSA Group entenem la importància d'aquesta elecció i oferim solucions personalitzades, integrals i basades en la transparència i la confiança. El nostre objectiu és acompanyar-lo en el camí cap a l'èxit, assegurant que les seves instal·lacions i equips funcionin de manera òptima i contínua durant tot el cicle de vida.

 

Per a més informació sobre els nostres serveis de manteniment i com podem ajudar-vos a millorar la productivitat de la vostra organització, contacteu amb els nostres tècnics.