covid-19, climatización y ventilación

La climatizació en edificis davant el Covid-19

Davant l'actual pandèmia del COVID-SARS 2, tots ens hem vist obligats a reconsiderar aquells aspectes relacionats amb les condicions d'higiene i neteja, especialment en aquells espais interiors destinats a el desenvolupament d'una activitat.

Per aquest motiu, hi ha hagut una gran controvèrsia sobre l'ús de l'aire condicionat i la seva relació amb la transmissió del COVID-SARS 2, per la qual cosa és important aclarir que la ventilació i la filtració proporcionades pels sistemes de climatització contribueixen a reduir la concentració dels virus i bacteris en l'aire interior i per tant, a minimitzar el risc de transmissió, tal com s'indica en diferents documents emesos pels següents organismes reconeguts:

 • Ministeri de Sanitat (nota de premsa de l'11/4/20)
 • World Health Organitzation (OMS) (Annex document 10/5/20)
 • ASHRAE (Societat Nord-americana de Calefacció, Refrigeració i Aire Condicionat)
 • REHVA (Federació d'Associacions Europees de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat)
 • ATECYR (Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració)
 • AFEC (Associació de Fabricants d'Equips de Climatització)

És important doncs, seguir les següents recomanacions:

 • Mantenir els equips de climatització en marxa.
 • Garantir el bon estat de conservació i neteja dels equips, reixes i difusors.
 • Substituir o netejar i desinfectar els filtres, segons escaigui.
 • Netejar i desinfectar bateries d'intercanvi.
 • Augmentar el cabal de renovació d'aire exterior i mantenir el funcionament continu de les extraccions, dins de les possibilitats dels sistemes i de l'ambient exterior.

En base a aquestes recomanacions, el Departament d'Enginyeria, juntament amb el Departament de Manteniments de EVSA, han desenvolupat dues línies d'actuació:

 1. Establiment de protocols de desinfecció en els plans de manteniment d'instal·lacions de clients, amb l'objectiu de reduir la possible càrrega vírica en els equips.
 2. Adaptació d'instal·lacions de climatització i ventilació per a la incorporació de sistemes de filtració, millores en la renovació d'aire, així com de sistemes fixos de desinfecció en línia.

Des d'EVSA ens posem a la seva disposició per a realitzar una auditoria de les seves instal·lacions i fer una proposta individualitzada de les accions a dur a terme. Qualsevol dubte sobre el tema pot posar-se en contacte amb nosaltres.