consell evsa group

Menys problemes i costos amb el facility management

Consell del mes: Febrer 2023


Menys problemes i costos amb el facility management

Assegureu-vos una gestió global amb les darreres innovacions i amb costos compartits a través de serveis externalitzats de manteniment 360º.

 

 
 

 

claim evsa