reforma integral ics barcelona

Obres de reforma a l’edifici del Centre Corporatiu de l'ICS

Client: Institut Català de la Salut (ICS)

Any: 2022-2023

El present projecte té per objecte la reforma d’una part de la primera planta de l’edifici que allotja el Centre Corporatiu de l’Institut Català de Salut (ICS) de Barcelona. Aquest edifici està situat a la Gran Via de les Corts Catalanes cantonada amb Balmes de Barcelona.

L’edifici en qüestió es considerat un dels més emblemàtics del franquisme arquitectònic a Barcelona.  Adquirit per l’INP (Institut Nacional de Previsió) al bell mig de la capital és el resultat d’un bombardeig de l’aviació italiana el 1938 durant la Guerra Civil espanyola.

L’ICS és l’entitat de referència sistema sanitari públic de Catalunya que a més de l’activitat assistencial du a terme una intensa tasca investigadora a través dels diferents instituts de recerca.

Aquesta intervenció consisteix en la redistribució d’espais de la primera planta, costat pati d’illa, i en el redisseny de les seves instal·lacions, millorant i actualitzant la seva funcionalitat.

Un dels punts clau de l’execució del projecte han estat les mesures de prevenció del soroll i pols, i la gestió dels accessos i recorreguts, tant d’operaris com de materials, per utilitzar circuits alternatius durant les obres, així com les mesures nosocomials encarades a minimitzar l’afectació de les obres sobre l’activitat del Centre Corporatiu de l’ICS.

Plantejament del projecte


Per aquest projecte de reforma integral de la planta de l'edifici en qüestió, els professionals tècnics d’EVSA Group van desenvolupar el procés d’execució de l’obra segons les fases plantejades inicialment al projecte d’obra i segons les directrius dels tècnics de l’ICS.

No obstant ,això val caldre replantejar bona part de l’execució del projecte inicial per tal d’adequar-se a les qüestions sobrevingudes i no previstes derivades dels enderrocs inicials.

Aquest replanteig, fet d’acord amb les noves definicions per part dels serveis tècnics, de la direcció facultativa i d’EVSA, va permetre en gran part minimitzar-ne la durada de la seva execució.

Descripció tècnica del projecte


Es plantejava la Reforma de la planta 1a per tal d'adaptar les característiques d’aquest espai a nous formats més actuals, tant en condicions d’ús, com en característiques dels llocs de treball; d'acord amb la implantació d’infraestructures per a les noves tecnologies i buscant el màxim confort per als treballadors i per als usuaris.

Es va actuar principalment sobre: L’electricitat, Les Veu i Dades i la Climatització i el seu Control, així com també sobre les instal·lacions auxiliars de protecció i detecció contraincendis i les instal·lacions de fontaneria i sanejament.

Al mateix temps, EVSA Group va realitzar totes les modificacions d’Obra Civil de la planta, destacant especialment la part de les noves compartimentacions de mampares d’alumini amb amplis vidres funcionals i amb diverses actuacions sobre la fusteria, les quals van passar des del disseny i substitució de grans finestrals de fusta mantenint les estructures i els acabats com eren antigament; al disseny de mobiliari de tipus més actual per a les noves estances.

Execució de les obres


L'edifici, seu de l’ICS, va restar en ple funcionament durant tota la fase d’execució de les obres i, com passa en aquests projectes, l'equip d'EVSA Group es va haver d'adaptar a aquesta casuística, per tal de comportar una afectació mínima als usuaris de l’edifici, no interferir els accessos i gestionar tant la sortida del runam com les entrades dels nous materials; sense generar problemes amb els mateixos materials, la pols i el soroll.

Cal destacar també les actuacions efectuades sobre sobre els cels rasos existents, on s’hi van haver de fer diversos actuacions que no sempre són visibles posteriorment, però que van comportar diversos replanteigs i execucions de les instal·lacions d’una forma força acurada.

En aquest sentit i per últim, també cal fer esment a l’important canvi d’haver de passar la tensió de tots els circuits de la planta de 127/220V a 230/400V mantenint-ho tot en ple funcionament diari.

Finalitzada l'execució de les obres, com es pot veure a les fotos de la galeria d'imatges d'aquest article, queda palès, tant pels usuaris com per part del client, un resultat excepcional.

Usuaris i client ens han fet arribar la seva satisfacció amb el resultat final assolit i amb ganes d'ampliar la reforma a altres espais i plantes de l'edifici.


Galeria d'imatges

baixas instal·lacions electriques de baixa tensió

Reforma de la Pastisseria Baixas, instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Client: Pastisseria Baixas - Grup Olivé
Any: 2022


La Pastisseria Baixas és una de les pastisseries més antigues i tradicionals de Barcelona, fundada l’any 1882 per Josep Baixas i Casacuberta, està situada al carrer de Muntaner, 331, de Barcelona i és molt coneguda pels seus pastissos, els seus dolços i la seva xocolata.

La Pastisseria Baixas va ser dirigida per diferents generacions de la família Baixas i ha mantingut la seva tradició i qualitat durant tots aquests anys.

Recentment, el Grup Olivé la va absorbir i dins el marc de restructuració i posada al dia de la mateixa, va confiar en EVSA Group per tal que l’ajudés a dur a terme el disseny, l’execució i la legalització de la reforma de la totalitat de les instal.lacions elèctriques i de veu i dades (Informàtica).

El local, amb aquesta reforma realitzada, ha passat també a ser l’obrador general de la part de “dolç” del grup Olivé i abastirà tots els seus restaurants de Barcelona.

Plantejament del projecte


El plantejament del projecte, el disseny de les instal.lacions i la seva dificultat tècnica, tant per la seva especial construcció interior de les tres plantes, sense espais de maniobrabilitat interior; com pel seu escassísssim temps d’execució; eren els principals condicionants dels quals partia el client per engegar la complexa reforma.

El client, partia del seu plantejament productiu i de maquinària, però requeria una translació a l’execució de la reforma sense cap mena de projecte d’enginyeria previ.

Aleshores, la solució que volia el Grup Olivé, passava per treballar amb un partner que aportés plantejaments i experiència en enginyeria elèctrica i que fos capaç d’executar tota l’obra en un temps rècord.

I una vegada més, l'aportació de l'equip professional d'enginyeria i instal.lacions d'EVSA, va ser clau en l’aportació de valor afegit.

Descripció tècnica del projecte


L’obra va consistir en reformar completament les instal·lacions elèctriques i de veu i dades (Informàtica) de la Pastisseria i el seu obrador subterrani, totalment obsolets i amb grans problemes per a les operatives i normatives actuals; per migrar cap a uns nous espais polivalents i amb maquinària i operatives totalment noves i adaptades a les majors capacitats productives i de qualitat desitjades.

Tal i com ja s’ha apuntat, el projecte va ser creat des de zero, analitzant, plantejant i executant, colze a colze amb el client; per arribar a convertir l’espai existent en un obrador i una pastisseria en un espai de temps molt curt, ja que les necessitats operatives del negoci i del client, no permetien poder tenir les instal.lacions i tot les persones que hi treballen, parades més dies.

En resum, els reptes del projecte eren:

  1. Partint des de zero, disseny, plantejaments i enginyeria funcional segons les necessitats del client.
  2. Adaptació del projecte i l’execució de l’obra a les difícils característiques de l’espai.
  3. Execució de l’obra en un temps d’entrega molt curt (6 setmanes)

Execució de les obres


Les obres es van haver de realitzar de forma complexa ja que amb el temps d’execució tan curt, la coincidència de diversos i nombrosos equips d’industrials, treballant simultàniament en un mateix espai tan reduït i tant complexe, feien imprescindible que la seva coordinació fos també un factor clau.

Elements diferencials del projecte:

  • Instal·lació local de subquadres estratègicament dissenyats i col.locats per a poder alimentar les noves màquines, tot i tenir el subministrament antic a 127/220V.
  • Enllumenat amb regulació segons la visualització dels productes exposats, segons la zona de degustació i amb escenes.
    En funció l’horari d’afluència dels clients (per exemple amb clients de matí d’edat més avançada i amb clients de tarda més joves), es governa tot l’enllumenat per mitjà d’un sistema de regulació DALI (de la marca TRILUX).
  • Particularització del mobiliari i de les diverses zones de la pastisseria amb diferents tipologies de llum led, per buscar parts més càlides per a les zones de degustació i mobiliari i les parts més fredes per a les zones de treballs.


Galeria d'imatges


ABANS / DESPRÉS

proyecto tvip hospital mare de deu la merce

Projecte IPTV Hospital Mare de Déu de la Mercè

Client: hospital Mare de Déu de la Mercè
Any: 2022


EVSA Group
ofereix al client incorporar la tecnologia IPTV a l'equipament de l'hospital, de manera que pugui controlar mitjançant un sistema centralitzat tots els aparells que conformen la instal·lació IP.

En el cas de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, EVSA Group va presentar una solució global a partir d'una necessitat detectada.

La primera fase de consultoria va incloure lʼanàlisi de la situació actual i una auditoria de sistemes i tecnologies de lʼhospital en aquesta àrea. El pas següent va ser presentar una solució global de projecte IPTV  claus en mà.

En aquests moments el projecte es troba a la fase d'implementació.

EVSA Group ha definit i està implementant tot el sistema d'IPTV per a l'Hospital, oferint una solució 360 i responsabilitzant-se de totes les fases del projecte: definició funcional, implementació i instal·lació de les diferents tecnologies i dispositius, i desenvolupament del sistema de gestió de continguts a el núvol.

 

sala con tvip hospital mare de deu de la merce

 

La solució IPTV

 

L'objectiu d'aquest sistema és simplificar o facilitar la comunicació entre el pacient i els sanitaris a través d'una televisió interactiva i plena de serveis, no només per fer l'estada més còmoda sinó també per portar un control informatiu hospital-pacient, ja sigui informació personalitzada, bloqueig de canals, vídeos corporatius, notícies o activitat de l'hospital...

En moments tan complicats com un ingrés hospitalari, el fet que el pacient tingui accés a un ventall important de serveis pot ser determinant perquè la seva estada a l'hospital sigui més amena. La tecnologia IPTV per a hospitals ho fa possible.

El nostre company Javier Ruiz, Director de projectes a EVSA Group, ha estat responsable de tot el projecte a l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, també de la instal·lació.

A la pàgina de la Solució EVSA sobre aquest tema, podem saber més de com EVSA pot ajudar hospitals, residències i hotels en projectes IPTV.

Pel que fa al contingut referent a la solució IPTV, es detalla el funcionament intern de la tecnologia IPTV i els seus avantatges.

EVSA ofereix incorporar la tecnologia IPTV a l'equipament del client de manera que pugui controlar de manera centralitzada tots els aparells que conformen la instal·lació IP.

projecte geotermia teatre martorell

Implantació d’energia renovable amb geotèrmia al Teatre El Progrés Martorell

Client: Teatre El Progrés de Martorell (Ajuntament de Martorell)
Any: 2022


EVSA Group
ha implementat tot els sistema d'energia renovable amb geotèrmia de l'històric Teatre El Progrés de Martorell. L’objecte de l’actuació és la implantació de l’ús d’energia renovable amb geotèrmia. 

Els tècnics d'EVSA Group han treballat conjuntament amb la bomba de calor, instal·lant un sistema d’aprofitament de l’energia emmagatzemada en el subsol mitjançant sondes geotèrmiques verticals al terreny amb 12 perforacions amb una profunditat mitjana de 100 m I 40 mm de diàmetre cada una, degudament connectat al sistema de climatització i producció d’aigua calenta.

 


Àrees d'actuació del projecte

 

Hem realitzat una implantació del sistema de geotèrmia per la producció centralitzada que donarà climatització als edificis.

Hem realitzat també un projecte de renovació de la xarxa de distribució de conductes d’impulsió.

Renovació de la instal·lació elèctrica i de l’enllumenat LED a l'edifici.

Millora de d'instal·lació del sistema de control de gestió amb telecontrol.

 

El Teatre El Progrés de Martorell

 
El 15 d’agost de 1931 s'inaugurà la Sala Teatre. Aquesta, encara avui dia, és una de les sales amb més capacitat de la comarca, amb dues plantes i un gran escenari.
 
A la planta baixa hi ha llotges ventrudes amb motllures el·líptiques decorades, que envolten la pista de ball, així com a la primera planta amb una barana decorada també amb formes el·líptiques
 
A quatre columnes de l’entrada, el capitell té forma de petits caps amb barrets frigis, així com la part superior de la boca de l’escenari coronada per un gran cap amb gorro frigi.
 
El conjunt compta també, amb una pista de ball d’estiu i a la part posterior d’uns jardins de gran bellesa.
proyecto consultas externas hospital bellvitge

Finalitzades les obres a Consultes Externes (CEX) de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Client: Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)
Any: 2022

 

EVSA Group ha conclòs les obres per adequar l'arxiu de l'edifici de Consultes Externes situat a la planta -1 (CEX) de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Aquest projecte ha estat avalat per la Generalitat de Catalunya amb un pressupost de 289.384,16 €/IVA

La intervenció ha consistit en la implantació de dos magatzems i ha reduït considerablement la capacitat actual del magatzem d'expedients.

Un magatzem s'ha destinat a l'emmagatzematge de sèrums i la nutrició, mentre que l'altre s'ha destinat a l'emmagatzematge de parafines i laminetes. Dins l'emmagatzematge de parafines i laminetes s'ha ubicat també un despatx per a la gestió documental del magatzem mateix.

La intervenció s'ha fet en un total de 488 m2 de l'edifici de Consultes Externes.

 

El projecte inclou, per part d'EVSA Group, tota la reforma integral de l'obra: obra civil, instal•lacions (evacuació, climatització i ventilació, instal·lació elèctrica i enllumenat, veu i dades, control d'accessos) i adequació dels sistemes de seguretat i protecció contra incendis.

L'experiència d'EVSA Group en el sector hospitalari

 

Com en totes les intervencions d'EVSA Group en instal·lacions hospitalàries, s'han aplicat les mesures de seguretat necessàries perquè l'execució de l'obra interferís el mínim possible el dia a dia de Consultes Externes (CEX) de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Altres exemples d'intervencions recents a centres hospitalaris per part d'EVSA Group:

exterior hospital de Bellvitge


L'Hospital Universitari de Bellvitge

L'Hospital Universitari de Bellvitge és un dels grans hospitals de Catalunya. Disposa d'un nombre més gran de professionals, de recursos físics, d'assistències anuals, de procediments innovadors, de projectes de recerca en marxa, d'activitats docents… I és un hospital en xarxa perquè col·lidera amb atenció primària l'atenció integrada de l'àrea de referència i estableix col·laboracions amb altres hospitals del territori a través de serveis compartits.

És l'hospital de referència comunitari per a la zona de l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, i és un centre referent en els processos que requereixen d'alta tecnologia per a més de 2 milions d'habitants de les àrees Metropolitana Sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

A més, forma part d'un gran cluster biomèdic situat a l'Hospitalet de Llobregat. L'Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb la Universitat de Barcelona, ​​l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut de recerca IDIBELL, conformen el Campus de Bellvitge.

Important projecte de climatització i planta refrededora en un hospital

Client: Hospital Mare de Déu de la Mercè
Any: 2017

 

Aquest projecte de climatització que es va realitzar en l'ala A de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, ​​inclou una nova planta refredadora formada per 2 unitats de 100kW frigorífics de la marca Carrier, instal·lació de fancoils i sistema de renovació d'aire primari amb recuperadors entàlpics. Durant tot el període d'instal·lació l'ala A del centre hospitalari es va mantenir operativa sense cap tipus d'incidència tècnica.

Tota la instal·lació és supervisada i controlada a través d'un sistema Synco de Siemens, la plataforma que permet la gestió remota de la climatització i la ventilació.

Durada de el projecte 15 mesos.
Pressupost superior a 0,5M €.

 

Un cop més, EVSA aplica la seva metodologia i visió estratègica en els seus projectes i actuacions amb l'objectiu de preveure i facilitar el manteniment de les instal·lacions, l'eficient funcionament de la instal·lació actual i futura i la cura del detall per permetre el desenvolupament continu.

L'Hospital Mare de Déu de la Mercè

L'Hospital Mare de Déu de la Mercè, com a entitat de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, centra la seva atenció a persones grans i està especialitzat en salut mental.

Adequació cuadre general de distribució a CP Brians I

Client: Departament de Justícia Generalitat de Catalunya
Any: 2015


EVSA va ser l'empresa contractada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per executar una obra considerada especial al Centre Penitenciari Can Brians 1.

L'obra va consistir en reformar una part important de l'Quadre General de Distribució elèctrica de centre. La principal dificultat lògicament es va centrar en les estrictes normes de seguretat a complir durant la realització dels treballs per part de l'equip professional de EVSA.

 

La seguretat

Treballar en un centre penitenciari (CP) no és fàcil, principalment per les condicions de seguretat existents. Qualsevol treball de manteniment o execució sobre les instal·lacions existents requereix per part de l'equip tècnic una adaptació màxima i un compliment molt estricte de les normes de seguretat.

En aquesta ocasió, els professionals d'EVSA es van marcar dos grans objectius de seguretat durant la seva intervenció en el centre:

  1. Minimitzar els talls de corrent elèctric en nombre i temps.
  2. Minimitzar la incidència de l'operació en el dia a dia de centre.

Amb aquests objectius a complir, es va instal·lar en paral·lel un equip provisional amb el seu armari i els treballs d'execució es van realitzar en horaris nocturns per minimitzar qualsevol risc i mantenir la seguretat de el Centre.

Un cop més, EVSA aplica la seva metodologia i visió estratègica en els seus projectes i actuacions amb l'objectiu de preveure i facilitar el manteniment de les instal·lacions, l'eficient funcionament de la instal·lació actual i futura i la cura del detall per permetre el desenvolupament continu.

Sobre Can Brians 1

El Centre Penitenciari Brians 1 es va posar en funcionament l'any 1991. Ocupa una superfície construïda de 61.562,17 m2 a la localitat de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) i es tracta d'un equipament per a homes i dones penats.

Ampliació potència estació transformadora, grups electrògens i CGD

Client: Centre Hospitalari Sagrat Cor Martorell
Any: 2015

 

El projecte consisteix en una àmplia reforma de les infraestructures de connexió elèctrica del Centre Hospitalari Sagrat Cor situat a Martorell.

L'ampliació de el projecte general d'ampliació de la potència inclou una nova estació transformadora, nova sala de BT amb quadre general de distribució tipus Okken, ampliació del sistema d'alimentació d'emergència amb un segon grup electrogen de 750kVA, la construcció dels edificis, així com un sistema 'scada' de supervisió del subministrament elèctric i avisos remots per correu electrònic per aconseguir una eficient gestió i control per part dels responsables de manteniment del centre.

Durada de el projecte 18 mesos.
Pressupost superior a 0,7M €.

 

Un cop més, EVSA aplica la seva metodologia i visió estratègica en els seus projectes i actuacions amb l'objectiu de preveure i facilitar el manteniment de les instal·lacions, l'eficient funcionament de la instal·lació actual i futura i la cura del detall per permetre el desenvolupament continu.

Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús

Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús van fundar l'Hospital Sagrat Cor l'any 1963.

En aquella època, l'Institut Psiquiàtric de Sant Boi tenia un índex d'ocupació molt elevat, de manera que no podia oferir una assistència de qualitat als pacients ingressats. Per aquesta raó, la Congregació i la Diputació de Barcelona van acordar ampliar instal·lacions i serveis.

Les instal·lacions de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell ocupen una extensió d'uns 100.000 m2 i són una referència destacada.

Adaptació elèctrica de 80 UCI’s a Bellvitge

Client: Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)
Any: 2018

Projecte d'adaptació elèctrica de totes les UCI's de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) a la normativa ITC-038. El projecte inclou actuacions a la part d'obra civil, climatització, veu i dades, i sistemes IT.

El període d'execució té una durada de 4 anys amb un pressupost aproximat d'1M €.

En EVSA som experts en adaptació elèctrica i instal·lacions en grans equipaments hospitalaris, residències, centres de salut ...

Durant els últims anys hem estat l'empresa responsable d'importants treballs tècnics, nous projectes d'obra, adaptació elèctrica d'equipaments, i altres treballs de manteniment a l'Hospital Universitari de Bellvitge, un dels més importants de país.

adaptación eléctrica UCI


Un cop més, EVSA aplica la seva metodologia i visió estratègica en els seus projectes i actuacions amb l'objectiu de preveure i facilitar el manteniment de les instal·lacions, l'eficient funcionament de la instal·lació actual i futura i la cura de l'detall per permetre el desenvolupament continu.


L'Hospital Univesitari de Bellvitge


L'Hospital Universitari de Bellvitge és un hospital de referència a Catalunya i Espanya. Està situat a l'Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. Compta amb pràcticament la totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, excepte la pediatria i l'obstetrícia.

Desenvolupa activitats en l'àmbit d'assistència, investigació i docència. És centre de referència de proximitat o comarcal per als municipis de l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat i centre de referència terciària territorial per tot el Sud de Catalunya fins a les Terres de l'Ebre.

Integració de la infraestructura de comunicacions de 24 quiròfans

Client: Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)
Any: 2019

Projecte d'integració de tota la infraestructura de comunicacions de 24 quiròfans de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

Pels treballs, es van instal·lar més de 24 km de fibra òptica i es van superar les 3.600 connexions, així com diverses instal·lacions auxiliars per a la integració dels 24 quiròfans dins de l'HUB.

El període d'execució dels treballs va tenir una durada de 7 mesos i un pressupost superior als 0,5M €.

quirófanos hospital bellvitge
quirófanos hospital bellvitge
quirófanos hospital bellvitge


Un cop més, EVSA aplica la seva metodologia i visió estratègica en els seus projectes i actuacions amb l'objectiu de preveure i facilitar el manteniment de les instal·lacions, l'eficient funcionament de la instal·lació actual i futura i la cura del detall per permetre el desenvolupament continu.


L'Hospital Univesitari de Bellvitge

L'Hospital Universitari de Bellvitge és un hospital de referència a Catalunya i Espanya. Està situat a l'Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. Compta amb pràcticament la totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, excepte la pediatria i l'obstetrícia.

Desenvolupa activitats en l'àmbit d'assistència, investigació i docència. És centre de referència de proximitat o comarcal per als municipis de l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat i centre de referència terciària territorial per tot el Sud de Catalunya fins a les Terres de l'Ebre.