plan de mantenimiento con evsa group

El pla de manteniment, aliat per augmentar la productivitat de la vostra empresa

La importància d'un bon pla de manteniment és evident. La gestió del manteniment determina l'èxit a mitjà/llarg termini de l'empresa, ja que una maquinària o unes instal·lacions mal gestionades poden aturar l'activitat o reduir el rendiment i la productivitat dels nostres processos i convertir el nostre compte de resultats en negatiu.

Un pilar essencial en l'estratègia de gestió d'instal·lacions ha de ser un pla de manteniment ben dissenyat. Un pla de manteniment ben estructurat i executat ens aportarà estalvi de costos, més seguretat per als nostres empleats, assegurarà la continuïtat del servei i la minimització del temps d'inactivitat, augmentarà l'eficiència energètica, optimitzarà el rendiment de la nostra maquinària i instal·lacions i allargarà la vida útil.

El pla de manteniment ha d'aportar una visió completa, ser sinèrgic i reduir costos

El manteniment intenta compensar la degradació que el temps i l'ús provoquen en equips i instal·lacions. Per ser eficient no s'ha de treballar com el sumatori dels manteniments de cada equip sinó com un pla de manteniment global que tingui en compte la interrelació dels diferents processos i maquinàries, el calendari de treball de cada instal·lació i el de l'equip de manteniment per generar sinergies i estalvis.

Un bon pla de manteniment treballarà de forma adaptada a cada instal·lació o maquinària, tenint en compte com de crítica sigui dins del procés productiu la seva relació amb la resta de l'activitat de l'empresa.

Fases del pla de manteniment


Les fases per a la realització i implementació d'un pla de manteniment poden resumir-se en:

  1. Definir objectius i prioritats.
  2. Inventari d'actius, anàlisi de riscos i criticitat del procés productiu.
  3. Estratègia i elaboració del pla de manteniment.
  4. Preparació: documentació, recanvis, formació i coordinació.
  5. Informació i control (indicadors clau a monitoritzar).
  6. Implementació, seguiment i millora.

El pla ha de començar per establir uns objectius bàsics relacionats amb la disponibilitat, fiabilitat, vida útil i cost de la instal·lació i que es poden establir com a objectius de millora de la productivitat i control periòdic (KPis).

Per això, tot pla de manteniment ha de partir d'una anàlisi de riscos completa i un inventari de cadascun dels elements del procés productiu a mantenir, especificant-ne la criticitat, el valor, la capacitat de servei, la vida útil estimada, el cost, i la importància que pot tenir cada instal·lació. També recopilar totes les tasques i freqüències de manteniment normatiu, així com les que provinguin de recomanacions del fabricant o de la pròpia experiència de l'empresa.

Amb l'anàlisi i els objectius ja establerts, hem de definir l‟estratègia de manteniment que ens assegura la millor relació entre cost i productivitat. Es tracta de definir de manera completa i sinèrgica les freqüències, forma i punts de control de cada procés. En cada cas es farà focus en una estratègia de manteniment preventiu que eviti que es produeixi l'avaria, manteniment predictiu basat en un diagnòstic que ens avisi abans que l'avaria es produeixi, possibilitant la detecció primerenca de riscos a través de la identificació d'elements debilitats o defectuosos, o merament normatiu (prescriptiu) sobre la base del que el fabricant de l'actiu estableix o la legislació determina.

Al pla hem d'incloure eines de control del propi pla i d'avaluació de l'estat de les instal·lacions

L'ús de serveis de diagnòstic avançat, sensors, IOT i manteniment intel·ligent ens proporcionarà una visió completa de com opera l'equipament i quin és el nivell de risc.

D'altra banda, la correcta calendarització, control i reporting de les tasques de manteniment ens pot aportar importants estalvis per optimització de recursos i sinergies en la utilització del personal.

Per a aquesta comesa, EVSA Group disposa de les eines informàtiques adequades (GMAO) que permeten gestionar les operacions de manteniment. A més, el client pot conèixer en temps real l'estat d'execució de totes les tasques relacionades amb el Pla de Manteniment i accedir als informes corresponents. Aquesta eina serveix tant per a la coordinació d'equips de treball d'EVSA Group com de col·laboradors externs.

A EVSA Group som experts en optimizació, disseny i execució de plans de manteniment


Partim sempre d'una anàlisi de punts crítics per a la generació i l'adequació dels seus plans de manteniment. Confeccionem el pla de manteniment a les diferents disciplines que necessiti, aplicant les normatives vigents i les recomanacions que poguessin venir donades pels fabricants dels equips, fins i tot per la pròpia experiència del client.

Si ja existeix un pla de manteniment, EVSA Group pot adequar-lo a les noves necessitats o condicions, buscant maximitzar els estalvis i la seguretat dels seus equips i instal·lacions.

La nostra Divisió de Serveis de Manteniment inclou, a més del manteniment correctiu, totes les solucions que vostè pot necessitar en manteniment:

  • Manteniment Normatiu: aplicat a partir dels requeriments legals o del fabricant.
  • Manteniment preventiu: per prevenir l'avaria segons l'activitat del bé d'equip que es tracti.
  • Manteniment predictiu: ens permet detectar l'avaria abans que es produeixi.

I de forma global:

Facility Management o gestió del manteniment: per a una gestió integral de les seves necessitats de manteniment, des de l'elaboració o actualització del vostre pla de manteniment fins a l'execució i el control. Converteixi els costos d'estructura en serveis gestionats per professionals especialistes i polivalents.

Ens adaptem a la seva dinàmica productiva, treballem per objectius sobre la base de KPI's lligats a la seva productivitat i clima de treball.

Contactar amb EVSA Group


Des de 1959 donant servei a tot tipus d'empreses, des de multinacionals amb grans instal·lacions multiplanta, fins a pimes i entitats públiques (hospitals, centres penitenciaris…)

Amb més de 1.200 projectes realitzats a diversos països, EVSA Group us ofereix un ventall de solucions “claus en mà” i maneres de treballar adaptades a les vostres necessitats.

Contacteu-nos per a més informació, estem al vostre servei per ser el vostre partner en gestió del manteniment i donar-vos les solucions de manteniment que necessiteu.