estalvi energètic

Solucions EVSA per l’estalvi d’energia

L'evolució el 2022 i les previsions per al 2023 del preu de l'electricitat.


Segons el Baròmetre Energètic a Espanya, actualitzat el passat 11 de juliol de 2022 per l'AEGE (Associació d'empreses amb Gran Consum d'Energia) el preu del Mega wat hora va passar a Espanya de 34,0 €/MWh a 202,4 €/ MWh el 2022 (+595%), la previsió per al 2023 és una mica més baixa (185 €/MWh) però encara en nivells clarament estratosfèrics.

 

Com EVSA pot ajudar les empreses a estalviar energia?


Fa més de 60 anys que ajudem empreses a gestionar les seves instal·lacions d'una manera més eficient. Les nostres consultories energètiques produeixen estalvis immediats amb inversions molt petites en molts dels casos.

En base al que observem a l'auditoria energètica prèvia de l'empresa, dissenyem un pla d'accions d'estalvi energètic que inclou entre d'altres els punts següents:

Gestió intel·ligent i un bon pla de manteniment


És un dels capítols més senzills d'aplicar i que poden provocar un canvi en la manera de gestionar els nostres consums energètics i la nostra relació amb les empreses subministradores.

Per això convé:

 • Començar realitzant periòdicament un estudi per verificar que la seva tarifació i la seva potència contractada són les correctes i no estan per sobre de les seves necessitats.

 • Considereu el manteniment com el millor aliat si l'objectiu és reduir el consum d'energia en una indústria o qualsevol altra empresa. Qualsevol instal·lació o maquinària que no té un bon manteniment a la llarga consumeix més energia perquè funciona pitjor i és menys eficient.

 • Posar en marxa dins del pla de manteniment, un pla de control energètic amb un quadre de comandament resum on fer seguiment dels indicadors de consum, establir objectius d'estalvi i verificació del resultat de les diferents mesures aplicades.

Gestió de la Il·luminació i equips informàtics


Acostuma a ser una de les grans partides de despesa especialment en empreses de serveis o grans espais dedicats a oficines. Entre les accions més habituals per reduir el consum d'energia trobem:

 • L'aprofitament de la llum natural disponible a cada moment del dia a través de sistemes de regulació del flux de llum i la sectorització de dependències.

 • Sistemes d'encesa o apagament programats o amb sensors que s'encenen segons l'ús d'espais.

 • La implantació de lluminàries que utilitzen tecnologia LED que poden aportar fins un 90% d'estalvi respecte de les tradicionals.

Gestió de la Climatització


Un altre dels capítols on podem trobar grans estalvis amb accions com:

 • Implantació de sistemes de monitorització, sensorització i control centralitzat de climatització, de manera que pugui controlar de manera remota els consums a cada moment i fins i tot programar de forma centralitzada els modes d'estalvi d'energia, temperatura o apagament de cada element.

 • Una revisió del pla de manteniment per assegurar el funcionament correcte de cada aparell, la neteja periòdica de filtres, purga de radiadors, la potència i consums adequats.

 • Realització periòdica d'estudis termogràfics per localitzar fuites, canvis de temperatura i reforçar allà on calgui la qualitat de l'aïllament de les seves instal·lacions, portes, finestres,...

Control i seguiment de conduccions per evitar pèrdues denergia


Controleu amb assiduïtat les vostres instal·lacions i conduccions per assegurar la major estanquitat possible. No oblideu les instal·lacions d'aire comprimit i assegureu l'absència de costoses microfugues.

Generació o reaprofitament d'energia


En moltes indústries és possible reaprofitar l'energia tèrmica derivada dels seus processos per a l'escalfament i l'emmagatzematge d'aigua a utilitzar als circuits de calefacció o aigua sanitària calenta.

Inversió en infraestructures més eficients o/i sistemes energètics renovables


En aquest capítol avaluem la possible substitució de maquinària antiga amb alts consums d'energia per innovacions tecnològiques més sostenibles, però també accions com:

 • La implantació de bateries de condensadors amb la dimensió adequada per a la correcció denergia reactiva de la seva empresa.

 • L'aplicació de reguladors electrònics o variadors a motors o bombes, en comptes de sistemes mecànics.

 • L'estudi de la localització i dels ajuts de l'administració per implementar o redimensionar i mantenir correctament instal·lacions solars tèrmiques o/i fotovoltaiques pròpies o compartides (comunitats energètiques, microxarxes,…) per a la generació rendible d'aigua calenta o/i electricitat.

Formació i canvis d'hàbits


Tenir un equip que es compromet a títol individual amb la reducció del consum energètic és fonamental.

Modifiqueu els hàbits de consum, consciencieu i motiveu el vostre equip de col·laboradors sobre l'estalvi energètic amb informació i formació sobre les mesures a prendre, els avenços i sol·liciteu-los de forma incentivada noves idees i iniciatives.

De vegades n'hi ha prou amb simples missatges situats a zones estratègiques, com els banys o el menjador, la plantilla recordarà més fàcilment la importància d'apagar sempre els llums o d'aprofitar la llum natural.

No obstant això, si la intenció és realment reduir el consum energètic a tota l'empresa, caldrà alguna cosa més que missatges i recordatoris. La formació específica sobre el tema és la millor manera de dotar allò

La gestió de l'energia ja és un capítol prioritari i imprescindible a qualsevol organització empresarial. Si voleu veure com us podem ajudar, contacteu amb EVSA sense compromís i estudiarem el vostre cas.

 

Si voleu conèixer el seu potencial mitjà d'estalvi, amb algunes de les mesures exposades, accediu ara a la Calculador Potencial Estalvi Energètic, un test en línia, de només nou preguntes.

Realitzar el test no us portarà més de 2 minuts i obtindreu la valoració del seu resultat i recomanacions adaptades al vostre cas de forma immediata.

Aquesta Calculadora és una avaluació simple i merament informativa de la situació de la seva empresa respecte a un tema que esperem sigui del vostre interès.

 


Si necessiteu assessorament o una anàlisi més detallada i en el terreny, no dubteu a contactar amb els nostres especialistes.

Recordeu que ens enfoquem que la vostra empresa sigui més productiva, competitiva i sostenible, ara i davant dels reptes futurs.

Per aquest motiu, a EVSA Group: no tenim comercials, només personal tècnic qualificat amb molts anys d'experiència pràctica i multidisciplinar i us aportem solucions “claus en mà”, amb un interlocutor únic i una visió completa i anticipativa de cada projecte.

Foto de Kindel Media a Pexels.

.